Hej igen……………. (nu börjar punkterna ta slut)

Dagens föreläsning handlade om den svenska mervärdesskattelagstiftningen och dess samverkan med EU-rätten. Det är viktigt att Ni förstår hur väsentligt mervärdesskattedirektivet är vid tolkning av den svenska mervärdesskattelagen och att vi måste tillämpa EU konform lagtolkningsmetod. Jag har gått igenom ett antal centrala lagrum avseende både de materiella reglerna och förfarandereglerna. En del uppbördsregler finns också i den nya skatteförfarandelagen. Det är viktigt att Ni kan förstå lagtextens systematik och tänk på att momsen är en allmän konsumtionsskatt som läggs på alla varor och tjänster som inte uttryckligen undantas i 3 kap ML. Läs igenom lagtextens kapitelrubriker så att Ni kan hitta i lagtexten. Kopplingen till IL är också viktig att förstå för att kunna avgöra om momsen är en skattepliktig intäkt eller ej respektive en avdragsgill kostnad eller ej med avseende på inkomstbeskattningen. Läs kapitel 8, i mervärdesskatteboken, som handlar om gränsöverskridande transaktioner, dvs gemenskapsinterna förvärv och försäljningar samt import och export av varor och tjänster utanför EU så att Ni får en övergripande kunskap om reglernas innebörd. Kapitel 9 i boken  har också några bra frågor och svar.

Det var skönt att vara tillbaka i ”hemmalokalen” igen 🙂

Hårddisken i min filmredigeringsdator har ”kastat in handduken”, totalt haveri och datorn är inlämnad på service 🙁 . Med lite tur får jag tillbaka datorn i slutet på veckan och om backupprogrammet har fungerat så hoppas jag att jag kan få klart den femte delen av ”romanen” fåmansföretagsbeskattningen innan Ni tenterar.

MVH
Krister

81 Responses to “Mälardalens högskola Beskattningsrätt Föreläsning 16”

 1. Hej Krister!

  Jag har en fråga angående fråga 2 i tentan fån 10-03-23
  När man räknar på de onoterade aktierna så avgår en skattefri lättnad på 10333kr, hur räknar man ut den samt vad är det för lagrum som talar om att man får göra så?

  • Hej Sara

   Lättnadsreglerna har upphört att gälla. De fanns i 43 kap. IL. Sista gången man kunde använda dem var taxering 2011. Ni får ingen fråga på tentamen där skattefri lättnad är med 🙂

   MVH
   Krister

   • Hej Krister,

    Frågan gäller samma tenta.

    Försöker räkna ut skattereduktion på arbetsinkomst. Arbetsinkomst överstiger 7 prisbasbelopp. 7*42800=299600?

    ((1.868*42800)-12500(grundavdrag))*0.32= 21584 …. men varet ligger på 21345. Vart har jag tänkt fel?

   • Hej! Ang sparad lättnad i fråga 2 tenta 2010-08-20 jag är medveten om att det inte gäller längre men man skulle ju gärna vilja veta hur man kommer fram till detta för att ändå kunna öva på denna uppgift och få rätt resultat i slutändan…för att kunna kontrollera sitt svar..

    • Hej

     OK, utdelningen kom före försäljningen och då går sparad lättnad ingående först mot utdelningen >> 375 st x 15 kr – 25 000 kr = 19 375 kr är lättnad efter utdelning och avser 375 st aktier. 19 375 kr / 375 st x 200 st sålda aktier = 10 333 kr = skattefri lättnaden på de sålda aktierna som får dras mot kapitalvinst på de aktuella aktierna. 🙂

     MVH
     Krister

 2. Hej!

  Jag undrar lite om de frågor som man ska ange lagrum och förklara på t ex fråga 7 i tentamen från 10-03-23.
  om man slår i sakregistret så kommer man ju till 2:23 IL. sedan så finns det svar i 62:2 IL och 59:4-5 IL det är ju inget man kan slå sig till och de har heller inte rubriker som heter något i stil med aktiv, passiv näringsverksamhet. Jag undrar då om du har något tips på hur man ska tänka eller hur man kan lära sig hitta i skattelagstiftingen? utan att behöva leta igenom alla paragrafer…

  • Hej

   Bra fråga!
   Tanken är att ett antal frågor ska vara så pass svåra att det krävs att man läst litteraturen ordentligt för att man ska kunna få VG på tentamen. Det bästa sättet är nog att läsa i Lodins bok och göra markeringar i lagtexten och hänvisningar från ”uppslagsord” till ”följd effekt paragrafer”. På samma sätt som jag gör på föreläsningarna. Den aktuella frågan var kanske i svåraste laget 🙁 men jag vet att vi hade pratat speciellt om passiv näringsverksamhet på den kursen och därför ansåg jag att studenterna borde kunna svara på frågan.

   Vad som krävs är lite ”helikopter seende” dvs att höja sig över den konkreta frågan och se helheten och identifiera relevanta närområden till frågan för att därefter ”dyka ned i” specialreglerna för ”närområdet”. Det här handlar om en problemlösnings metod som inte är helt lätt att tillägna sig men som är oerhört värdefull i det praktiska arbetet.

   Jag ska fundera mer på Din frågeställning och om jag har mer att tillföra tar jag upp det på nästa föreläsning.

   MVH
   Krister

 3. Hej! Finns det några läsanvisningar till Mervärdesskatteboken?

  • Hej Caroline

   Hela boken är bra och klart läsvärd, det är ju inte så många sidor. I inlägget ovan har jag lyft fram några kapitel speciellt.

   MVH
   Krister

 4. Angående tenta 100117 fråga 2.

  När jag ska räkna ut den andra försäljningen av Fransson B blir det fel.. jag får det till totalt 250 st B-aktier minus de 30 som vi sålt. summan totalt för de 250st får jag till 135675 (24120+88942,5+22612,5(NE)) minus 16280 som vi sålt för. 119395/220=542,7 542,7*100=54270 det ska dock bli 57710, vad gör jag för fel?

 5. Jag får inte rätt jobbskatteavdrag på tenta 11-01-17

  (1.461*42400+9,50%*164772-17900)*0,32= 19103 i facit ska det bli 18885

  164772 får jag när jag tar 280100- 115328
  115328 får jag 2,72*42400

  • Hej Josefin

   Sjukpenningen ska inte ingå i arbetsinkomsten, se 67:6 st 1 IL där 59:13 p.4 socialförsäkringsbalken inte finns med.

   MVH
   Krister

 6. Hej! sitter med fråga 3 ,2010-08-20
  Jag trodde jag visste hur man gjorde men har tydligen tappat huvudet för jag får det inte att gå i hop…
  statliga inkomstskatten..jag vet att årtal inte stämmer helt så det blev lite konstigt när jag räknade men..
  Beskattningsbara förvärvsinkomsten blev ju 625 100kr
  när jag då slår i Rabe 65:5 så vill jag ju hävda att jag ligger över skiktgränsen 548 300 (Ca)
  skall jag då beräkna 20% upp till 548 300 och 5% på resterande 76800kr eller tänker jag helt fel?
  Hjälp!! =)

  • Hej

   Tänk inte alls 😉 , följ bara lagtexten i 65:5 IL.

   Den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt taxering 2011 var 372 100 kr och den övre skiktgränsen var 532 700 kr.

   Du börjar då enligt 65:5 med
   20% x (625 100 – 372 100)
   därefter lägger Du till
   5% x (625 100 – 532 700)
   = 55 220

   MVH
   Krister

 7. Hej!

  Har några frågor ang. tenta 110117 uppgigt 6.

  När jag räknar ut vad som ska avgå från tjänst så använder jag 57:21 st2 ILoch räknar (2632200-147000) /4800*1000 och får 5177500. Vad gör jag för fel för jag känner inte alls igen de tal som du använder?

  Sen på taxering 2012 när man ska räkna ut kapitalunderlaget så använder jag 2000000 /8000*3800 medans du använder (3000000/6000*3600)/4800*3800. jag kan inte hitta 3000000 någonstans i uppgiften och förstår inte var 3600 kommer ifrån. Hjälp!!!

  Gränsbeloppet under försälnjningen på tax 2012 vill jag ha till 76746 för att jag tar 1944958/3800*1500. sen vill jag flytta upp den till avgår till försäljning efter utdelning och där med får ett annat utgående gränsbelopp till nästa år än det du har fått. Du fåt ett annat gränsbelopp än mig.

  Tacksam för hjälp!!!!

  • Hej

   Oj, nu har det blivit lite rörigt 🙁 .

   Avgår från tjänst: Du har tappat en nolla på 147000 ska vara 1 470 000 och då blir svaret 242 125.
   Jag har räknat rätt i lösningsförslaget men har fel förklarande siffror. Jag ska fixa det.

   Tax 2012 kapitalunderlaget: Du kan räkna som Du gör och vi får samma svar. Jag har räknat rätt men har fel förklarande siffror. Jag ska fixa det.

   Gränsbelopp under försäljning tax 2012: Nej Du kan inte ta 1944958/3800*1500 eftersom utdelningen kommer den 15 april och försäljningen sker den 19 augusti. Då måste Du ta bort utdelningen från gränsbeloppet först vilket betyder att Du ska räkna 1 830 958/3 800*1 500.

   Hoppas att Du förstår min förklaring 🙂

   MVH
   Krister

   • Hej igen!

    Nu känns det bättre.

    Tack för hjälpen!!!

    • Tack själv för att Du hittade mina missar 😉

     • En till fråga på samma uppgift.

      Hur har du fått fram 5094259 på skattepliktigt i kapital? Jag tycker att det ska vara 363187 enligt 57:21 st 2.

     • Kom på hur man gjorde. Sorry!!!

     • Hej igen

      Jag kan förstå Din tanke men Du måste ”backa” ytterligare några steg för att se helheten.

      Den allmänna regeln säger att kapitalvinster är skattepliktiga i inkomstslaget kapital, 41:1 st.1 led 2 IL. Kapitalvinstens storlek fastställs enligt 44:13 IL och den innebär beskattning till 100% av vinsten. Den första specialregeln i 42:15a st.1 IL som säger att kapitalvinst på onoterade aktier är skattepliktig til 5/6-delar gäller inte enligt 42:15a st.2 led 5 IL för kvalificerade andelar. Det betyder att Du är tillbaka i huvudregel 100% beskattning. Den andra specialregeln i 57:21 st.1 IL säger att kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet ska beskattas i tjänst, begränsas genom två ytterligare specialregler. Den första av dessa finns i 57:21 st.2 IL och den säger, i vårat fall, att 363 188 inte ska beskattas i tjänst utan istället till 100% i kapital. Den andra specialregeln finns i 57:22 st.1 IL och den säger att vi inte ska tjänstebeskatta mer än 100 x beskattningsårets inkomstbasbelopp minus de tjänstebeskattade kapitalvinsterna under de fem föregående beskattningsåren. Den leder till att den tjänstebeskattade vinsten blir, i vårat fall, 1 258 870. Frågan är då vad som händer med den resterande kapitalvinsten? Eftersom ingen av specialreglerna då är tillämplig på den så är Du tillbaka i huvudregeln i 44:13 IL, dvs 100% beskattning.
      Pust puuu 🙂 Har Du somnat?

      Slutsats att komma ihåg:
      Hela kapitalvinsten på 7 075 875 ska födelas ut på de olika ”skattepliktiga platserna”, dvs tjänst, kapital 100% och kapital 2/3-delar. Den tjänstebeskattade delen blev 1 258 870 och det som motsvarar gränsbeloppet 722 746 ska beskattas till 2/3-delar och det som blir kvar blir då 5 094 259 kr.

      Vi återkommer till frågan på repetitionsförsläsningen.

      MVH
      Krister

     • Tur att jag inte såg att Du kom på hur man gjorde innan jag skrev svaret.

      Nu har i alla fall jag lärt mig hur sakerna hänger ihop. På nästa kurs kan jag nu säga: Den allmänna regeln…….

      :))

      God natt!
      Krister

     • Tack för att du tog tiden så sent på kvällen och svar så utförligt på min fråga. Inte många lärare som skulle ha gjort det!!!

      Tack! du är en jättebra lärare!!!

 8. Hej Krister. En fråga på Tenta 2011-01-17 uppgift 2.

  Varför tar man inte med första försäljning som sker den 25-maj- 06 i facit ?

  De tar med endast en försäljning från Fransson A som sker den 14-juli -10…

  • Hej
   Det beror på att frågan avser beskattningsår 2010 och då ska Du inte ta med en kapitalvinst eller kapitalförlust som skett 2006. I ”lagerredovisningen” måste dock försäljningen tas med eftersom den påverkar det genomsnittliga omkostnadsbeloppet.

   MVH
   Krister

 9. Hej Krister,
  Min fråga gäller tenta 4/6-10 uppgift 3, Skattereduktion på arbetsinkomst. Arbetsinkomsten överstiger 2,72 prisbasbelopp men inte 7 prisbasbelopp.

  Min uträkning; ((1,461*42400)+(0.095*((238700-11248)-(2.72*42400)))-22000=16191

  svaret i facit blir 16189 :/

  har jag missat avrundning?

  Mvh

  • Hej

   Ja, du missar avrundningen av arbetsinkomsten 238 700 – 11 248 = 227 452 ska avrundas till 227 400 enligt 67:6 st.3 IL innan Du sätter in beloppet i formeln. Du måste också ta med multiplikationen med 32% men den har Du räknat med, dock inte med i Din fråga.

   MVH
   Krister

 10. Hej Krister!

  Eftersom du inte är helt konsekvent när det gäller avrundningar vid beräkningar av aktieförsäljning och omkostnadsbelopp så undrar jag hur pass noga det är när det kommer till tentan. Får man poängavdrag om man inte avrundar exakt som du gjort och det diffar med några kronor?

  För enligt facit på exempelvis tenta 2011-11-03 uppgift 2. När det gäller den första försäljningen av PETERS A aktierna den 7/7-2011. Omkostandsbeloppet är då (32160 + 7035 + 2412)/132= 315,2045… Här har du inte valt att avrunda detta belopp utan räknat det gånger 40st vilket blir = 12 608,181.. och här avrundat till 12608

  Men sedan när det kommer till PETERS B aktierna så verkar det som du avrundat direkt när du räknat ut omkostnadsbeloppet per aktie.
  På försäljningen den 10/1-2010 så har du beräknat omkostnadsbeloppet (14070+17588+35929+5025)/275= 264,0436… Här verkar det som att du avrunda detta belopp redan här till 264. För att om man inte gör det så blir omkostnadsbeloppet 6601 men i ditt facit står det 6600 vilket det blir om man avrundar till 264.

  Jag blir lite förvirrad när du inte avrundar likadant hela tiden. För det är väldigt svårt att veta om man beräknat rätt när det hela tiden diffar på några kronor hit och dit.

  Så jag undrar alltså hur viktigt är det med avrundningar på tentan? Eller räcker det med att du ser att man tänkt och räknat rätt med sedan inte avrundat exakt som du?

  • Hej Elin

   Avrundningen är viktig och jag är nog mer konsekvent än vad Du påstår 😉

   När det gäller PETERS A så ska Du räkna så här
   32 160 + 7 035 + 2 412 = 41 607
   41 607 / 132 x 40 = 12 608,18 >> 12 608

   När det gäller PETERS B så gör Du lite fel.
   Beloppen ska vara 14 070 + 17 587 + 35 928 + 5 025 = 72 610
   72 610 / 275 x 25 = 6 600,91 >> 6 600

   Det fel Du gjort med PETERS B är att Du fått delbeloppen 17 588 och 35 929.
   Avrundningen Du ska göra är följande:
   70 x 250 x 1,005 = 17 587,50 >> 17 587
   130 x 275 x 1,005 = 35 928,75 >> 35 928

   På tentamen ska Du räkna som jag gör 🙂

   MVH
   Krister

   • Okej tack för svaret, nu hänger jag med lite mer 🙂

    Men varför avrundar man nedåt och inte uppåt när det gäller avrundningarna? Är det nå lagrum på det? 😛 Jag blir så förvirrad haha.

    Sen är det även på samma tenta när det gäller det andra försäljningen av PETERS A aktierna. Jag får det inte alls och stämma med din uträkning. Jag har beräknat det såhär:

    Omkostnadsbelopp ((32160+7035+2412+15075)/182)*50=15571,978
    Du har fått det till 15519. Vart går jag fel nånstans? 🙁 Är det något speciellt man ska göra när det är Nyemission eller liknande?

    Tack på förhand igen 🙂

    • Hej igen

     Avrundningsregeln finns i 22:1 Skatteförfarandeförordningen

     Andra försäljningen PETERS A
     Du måste dra ifrån de sålda aktierna från första försäljningen, titta på lösningen övningsexempel 6 och filmen nr 23 övning 6.

     32 160 + 7 035 + 2 412 – 12 608 + 15 075 = 44 074
     44 074 / 142 x 50 = 15 519,01 >> 15 519

     MVH
     Krister

 11. En fråga angående tentamen 2010-06-04 fråga 6.
  När man beräknar Everts omräknade omkostnadsbelopp för taxering 2010 har du i facit använt indextalet för 1970, alltså 5,04 för att beräkna Oomk. Varför? Det står ju att de förvärvades 1968 och enligt 57:25 IL ska man börja använda index tidigast från och med 1970….

  • Hej

   Jag har sagt det på föreläsningen (och det finns nog också med på filmen) att på alla förvärv före år 1970 använder man indextalet för år 1970. Det framgår nog av förarbetena att man får göra så. Jag har aldrig ”grävt djupare i frågan” eftersom det godtas av SKV och är till fördel för den skattskyldige. Det är bara att gilla läget 🙂

   MVH
   Krister

 12. Hej Krister jag har en fråga gällande tenta 4 juni 2010 uppgift 6. Längst ner i facit har du skrivit ”Skattepliktig i tjänst 50%)= 2348235.

  Vart får du 50% ifrån?

  • Hej

   Om Du tittar på föreläsningsbilderna P5 bild nr 20 som avser taxering 2010 så ser Du att det står ”eller 50% x Tjänst (öb SFS 2007:1251). Det betyder att det fanns en övergångsregel som innebar att endast 50% beskattades i tjänst. Övergångsregel upphörde att galla taxering 2010 och kommer inte att kunna tillämpas på Er tentamen. Regeln finns inte heller med i Rabe:s lagtextsamling.

   MVH
   Krister

 13. Hejsan!
  Det gäller uppgift 2 tenta 3 nov 2011.
  Det står den 10 maj 2010 gjorde PETERS en nyemission, emissionsvillkoren var för samtliga PETERS aktier 1:10 (för gamla aktier erhöll aktieägarna ett erbjudande om att köpa en ny aktie). Emissionskursen var 200 kr. Max utnyttjad emissionen fullt ut. Hur räknar man det då?

  Tack på förhand!

  • Hej

   I ”lagerredovisningen” läser Du av antalet aktier innan nyemisionen och dividerar det antalet med 10 och då får Du antalet nya aktier som han kan köpa. Det betyder 120 st / 10 = 12 st nya aktier.
   Därefter räknar Du:
   12 st x 200 kr x 1,005 = 2412,00 >> 2 412 i anskaffningsutgift

   MVH
   Krister

 14. Hej Krister!

  Tentamen 2011-01-17 fråga 2. jag har två frågor till dig.
  första lyder: hur kommer det sig att den sålda aktien på Fransson A 25/5-06 inte tas med som en kostnad? dvs.-8643

  jag undrar också varför jag inte lyckas få ut rätt svar på Fransson B 12/12-10? på facit står det -57 710 och jag får ut – 54 270? jag har fått ut det rätta svaret på den sålda aktien som kommer innan.

  Tack på förhand

  • Hej

   Fråga 1
   I ”lagerredovisningen” tas den med som en minskning av lagervärdet.
   Kostnaden är redovisad som omkostnadsbelopp när kapitalvinstberäkningen gjordes år 2006.

   Fråga 2
   Kan jag inte svara på eftersom jag inte vet hur Du räknat. Om Du ställer en sådan fråga måste Du också visa hur Du kommit fram till beloppet 54 270.

   MVH
   Krister

   • Hej igen!

    Om du skriver hur du fick ut svaret 57 710 på 2011-01-17 så kanske jag förstår hur Du har tänkt. Det blir lite svårt att hänga med när det bara finns svar och inga uträkningar 🙁

    • Hej igen.

     Du har en lärobok, en övningsbok, övningsexempel 6 med fullständigt lösningsförslag samt en film med fullständigt lösningsförslag.

     Om Du vill ha ytterligare hjälp från mig så får Du göra som jag säger.

     MVH
     Krister

 15. Hej Krister

  tentamen 2011-01-17, fråga 3 gällande grundavdrag. jag får ut det till 18 256 och min beräkning är:
  280100/42800=6,54
  0,77 *42 800 – 10%*(280 100 – 3,11 * 42800) hur får du ut det till 17 900?

 16. Hej

  Du använder fel prisbasbelopp. Du ska använda prisbasbeloppet för år 2010 dvs 42 400.
  Svaret ska avrundas enligt 62:2 st.3 IL

  MVH
  Krister

 17. Hej Krister

  Jag undrar hur man räknar ut kostnaden för kollektivresor på tentamen 2012-01-17

  • Hej

   Jag förstår inte Din fråga. Kostnaden för kollektivresor finns angiven i tentamensfrågan.
   Läs i läroboken och lagtexten hur man hanterar avdrag för resor till och från arbetet.

   MVH
   Krister

 18. Hej Krister !

  Jag har en fråga om hur man räknar skattereduktion på underskott i kapital det gäller tenta 15/08-2011.
  Det här har jag fått 1200-103600= – 102400*0,30= 30720

  enligt facit står det 30504 !!!

  • Hej

   Lösningen hittar Du i 67:10 IL och det finns en förklarande text i läroboken. Liknande fråga är också behandlad i tidigarre blogginlägg.

   MVH
   Ktrister

 19. Hej Krister !
  jag har en fråga angående övningsexempel 20 .. Där står det att avgår utnyttjat gränsbelopp vid försäljning är -124 407 hur fick man fram denna siffra !!??

  • Jag har samma problem. Det skulle uppskattas väldigt mycket om du kunde lägga ut lösningsförslag på exempel 20 som förklarar mer än facit som ligger ute.

   • Hej

    Nu anser jag att gränsen för vad som är rimligt har överskridits :(.
    Samtliga uträkningar visas. Går det att göra ett mer fullständigt lösningsförslag?
    Läs 10 rader längre ned i lösningen.

    MVH
    Krister

  • Hej

   Läs 10 rader längre ned i svarsförslaget.

   MVH
   Krister

 20. 2010-06-04 Fråga 3.

  grundavdraget 0,77*42800-10%*238700-3,11*42800

  i övningsuppgiften som vi fick ut så har jag skrivit
  0,77*44-10%*231600-3,11*44 000=24404
  men när jag slår det nu så blir det inte alls den summan!

  Jag har suttit med denna hur länge som helst och frågat flera men ingen får till det…någon som kan förklara hur jag skall slå?

  • Hej

   I övningsuppgiften måste Du ha 44 000 och inte 44 samt parenteser dvs
   0,77*44 000-10%*(231600-3,11*44 000) = 24404

   I tentamen måste Du också ha parenteser och rätt prisbasbelopp
   0,77*42400-10%*(238700-3,11*42400) = 21 964,40 >> 22 000

   MVH
   Krister

 21. Fråga 3 2010-06-04
  Evert tax 2011 ( sista facit sidan)
  När jag skall kolla i facit för att jämföra så står det
  740 000 (Lindas kontanta ersättning)>6*50 900…
  Lagrum 57:19 men jag förstår inte varför skall lindas vara >än?

 22. hej krister !

  jag har en fråga angående tenta 12-01-17, frågan gäller uppgift 6. hur har du fått fram beloppet 326 995 på avgår försäljning före utbetalning.

  jag har enligt följande: 1000 * 4900*98,5%?= 4826 500.

  • jag har en annan fråga på samma tenta, uppgift 2. Varför tar man inte med den första försäljningen 7/12-07 av aktien Ivars B som en kostnad i kapital

   tack på förhand!!

   • Hej

    Se blogginlägg nr 8

    MVH
    Krister

    • men på denna tenta ska man räkna på beskattnings år 2011 eftersom det är taxering 2012, tar man då inte med kaptail vinst/ kapital förlust från 2007? finns det någon lag som behandlar detta.

     • Hej igen

      Jag förstår inte riktigt hur Du tänker.
      Om frågan gäller beskattningsår 2011 då ska Du väl inte ta upp försäljning som är gjord 2007. Den försäljningen deklarerades naturligtvis beskattningsår 2007. Beskattningstidpunkten är avyttringsåret, 44:26 IL.

      MVH
      Krister

  • Hej

   Det är inte försäljningsintäkten som Du ska dra av. Det är gränsbeloppet som avser de sålda aktierna.

   MVH
   Krister

 23. Hej
  Har en fråga angående tentan 20110815
  Uppgift 2, Olsen B
  E de rätt beräknad ??
  26865 – 5373 = 21 492
  Hur har du fått fram -5373? Jag får fram -4837

 24. Hej Krister!

  Håller på och pluggar, just nu håller jag på med försälning av Aktier, övningstenta nr 1.
  När var det man skulle jämföra schablonregeln på 20 % mot vilket annat alternativ? Och i vilket skede?
  När ska man räkna med 5/6 delar? Tack för en bra kurs!

  • Hej

   48:15 IL säger att Du som alternativ till omkostnadsbeloppet får använda 20% av ersättningen netto vid kapitalvinstberäkningen på marknadsnoterade aktier.

   5/6 delar används enligt 42:15a IL på onoterade aktier.

   MVH
   Krister

 25. Övningstenta nr 4 uppifrån räknat. Jag räknar uppgift nr 2 och får det inte att stämma med facit. Både A och B akterna har 2 försäljningstillfällen men i facit redovisas endast en försäljning av A aktien.
  Hur kommer det sig??

  • Hej

   Samma fråga har besvarats flera gånger på bloggen. Du bör läsa igenom blogginläggen innan DU ställer frågan så att jag inte behöver svara på samma fråga flera gånger.

   Skälet är att försäljningen skett tidigare beskattningsår och försäljningen ska därför inte tas med i kapitalvinstberäkningen rörande frågans beskattningsår.

   MVH
   Krister

 26. Räknar just nu den Tentan vi gick egenom på förra föreläsning. Jag håller på med uppgift nr 2. Jag räknar och räknar om men får inte till svaren enligt genomgång/facit. Jag börjar med A aktierna, den första försäljningen som ägde rum den 17 okt 2009. För att få fram beloppet på denna så tar jag antalet aktier multiplicerat med kr/st alltså 25*705 vilket är 17625 sedan räknar jag bort courtaget, 17625*0,995= 17536 Detta stämmer inte med genomgången. du ville att de här skulle bli 15276, vad gör jag för fel??

  • Hej

   Du blandar ihop ersättning netto med omkostnadsbelopp. Det Du ska räkna fram är omkostnadsbeloppet för de sålda aktierna och då är försäljningspriset ointressant. Använd summa anskaffningsutgift före försäljningen dividerat med antalet aktier före försäljningen multiplicerat med antalet sålda aktier >> 61 104 kr / 100 st x 25 st = 15 276 kr.

   MVH
   Krister

 27. Hej, tentan 12-08-15 (senaste) uppgift3.

  Var kommer siffrorna ifrån på not 4)5), jag funderar på 8,07, 7% i 4) och 6,8, 1,461 och 9,5% i not5) Vilken tabell ska man hämta ifrån?

  • Hej

   Dina frågor ger mig intrycket att Du inte varit med på föreläsningarna.
   Jag hänvisar Dig till filmerna där kan Du få svar på Dina frågor.

   MVH
   Krister

 28. Hej Krister!!
  Fråga 6
  Jag får inte ihopp det när jag räknar löndeunderlag över huvudtaget.. eller på vissa tentor får ja rätt men har kanske bara tur. Är det kontant ersättningens belopp som ja ska jämföra med elr? ska ge dig ett ex på tenta 4 november 2010 spärr 1 är konatnt ersättning 470000—> 6*48000*5%*26300000=1603000 då har du skrivit nej på lönenderlag? då förstår ja för att 47000025%*26300000+25%*(26300000-60*48000)/10000*7500=9322500>26300000?? då ska det gå eller? alltså jag jämförde 470000 med 1603000 och 9322500 med 26300000? tänker jag rätt? Tacksam för svar.

  • Hej

   Den kontanta ersättningen måste vara lika stor eller större än någon av spärrarna för att Du ska gå vidare och beräkna lönebaserat utrymme, se lagtexten 57:19 IL samt titta på film nr 46.

   MVH
   Krister

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha