Hej

Välkomna till kursen Grundläggande juridik vid Mälardalens högskola.

Vi kör igång tisdagen den 22 januari kl 08.15

Nu är det full fart med förberedelserna. Det ska bli kul att introducera en del nyheter i kursen.

Sköt om Er 🙂
Vi ses på tisdag
MVH
Krister

Hej

Då var första föreläsningen i kursen Grundläggande juridik genomförd.
Det mesta fungerade och nu håller datorn på att tanka upp filmerna så de kommer ut på kurshemsidan om någon timma eller så.

När jag lyssnade genom en del av föreläsningen så upptäckte jag att jag missade en sak när vi pratade om brott och straff. Jag nämnde att det inte uttryckligen sägs i en del rättsregler att det krävs uppsåt för att rättsfaktum ska var uppfyllt. Det finns en speciell regel i brottsbalken 1 kap.2 § st.1 som lyder: En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen.” I och med den paragrafen så behöver man inte i alla andra paragrafer upprepa att det krävs, uppsåt. Det jag inte nämnde var att det i vissa fall kan vara ett brott att vara vårdslös, om det uttryckligen sägs i paragrafen. Ett exempel är brottet ”vållande till annans död”. Brottsbalken 3 kap. 7 § lyder: ”Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse….”.

Jag ser att en del av Er har loggat in på kurshemsidan, strålande :).

Skriv gärna Era synpunkter om dagens föreläsning, ris eller ros.

Vi syns snart igen
Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

Hej

Välkomna till kursen i Grundläggande juridik vid Mälardalens högskola.

Vi kör igång tisdagen den 16 januari kl 13.15

Nu är det full fart med förberedelserna. Det ska bli kul att introducera en del nyheter i kursen.

Sköt om Er 🙂
Vi ses på tisdag
MVH
Krister

Hej igen..

Ännu en föreläsning avklarad. Nu stod det avtalsrätt på schemat.
Viktigt att Ni går igenom reglerna om fullmakt i 2 kap. avtalslagen och läs rättsfallet som beskriver problematiken kring ställningsfullmakten. Därefter studerar Ni reglerna om anbud och accept i 1 kap. avtalslagen. Jag kommer på nästa föreläsning att prata lite om 3 kap avtalslagen.

Sköt om Er
MVH
Krister

 

Hej
Då var första föreläsningen i kursen Grundläggande juridik genomförd.Det flöt på ganska bra utan några större problem. Det jag måste fixa till nästa föreläsning är mikrofonen till hörslingan. Ber om ursäkt att jag inte hade koll på det 🙁

Jag har fått lite frågor rörande litteraturen. Kan man använda gamla upplagor? Jag kan inte ge ett generellt svar. Det finns alltid en risk att man lär in information som inte längre är giltig. Juridik är en färskvara och vi tenterar på gällande rätt. Det vill säga att det blir upp til Er att kontrollera om boken är uppdaterade eller ej, inom de områden som kursen omfattar. Jag kommer på nästa föreläsning att visa Er hur Ni kontrollerar att Ni jobbar med aktuell information. Det är en del av rättskälleläran. Ni kommer också på nästa föreläsning att förstå värdet av att ha lagtexten med Er, både på föreläsningarna och på tentamen.

En annan fråga som jag fått är hur man bör förbereda sig inför nästa föreläsning. Svaret jag brukar ge är, att man inte behöver läsa litteraturen innan föreläsningen. Det heter ”föreläsning” det betyder ”före läsning” vilket betyder att Ni kommer och lyssnar först och läser därefter. Det är i många fall lättare att ta till sig texten om Ni varit på föreläsningen först. Det är naturligtvis individuellt hur man vill göra. Det jag försöker säga är att jag inte förväntar mig att Ni ska ha läst de kapitel som står på schemat innan föreläsningen.

Det var mycket att ta till sig idag men jag hoppas att Ni är nöjda. Kom gärna med synpunkter, tips och råd så att vi tillsammans kan fixa en så bra kurs som möjligt.

Inspelningen från dagens föreläsning ligger nu på kurshemsidan.

Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha