Hej igen

Nu är det snart dags för omtentamen.
Jag har lagt ut den senaste tentamen med lösningsförslag på kurshemsidan.

Hör av Er om Ni kör ”tvärfast” på någon fråga och behöver lite hjälp.

MVH
Krister

Hej
Nu är det ganska länge sedan tentamen blev rättad och inlämnad för registrering i Ladoc.
Resultatet landade på 20% VG, 30% G och 50% nådde inte riktigt ända fram.
Utifrån den statistiken verkade tentamen svår, men om jag tittar på frågorna och jämför med tidigare tentor så tycker jag nog att nivån är ungefär lika. De största problemen verkade Ni ha med fråga 2, 6 och 7. Frågorna 2 och 6 är en välkänd typ av frågor som återkommer på alla tentor, men för att klara dem måste man trots allt ”plugga” en del. Fråga 7 var mer en litteraturfråga och för att klara den måst man nog ha studerat huvudboken en hel del.

Till Er som inte nådde riktigt ända fram: Nu är det viktigt att Ni fokuserar på läsningen så ska Ni se att omtentamen den 4 juni går galant.

Till Er andra: Ett stort grattis!

MVH
Krister

Hej igen…………….., nu för näst sista gången 🙁  Jag skriver ett litet inlägg när jag rättat tentan också.
Nu är undervisningen avslutad och repetitionsföreläsningen genomförd. Alltid lika nervöst med den sista föreläsningen. Finns ingen möjlighet att rätta till eventuella misstag vilket gör nervositeten större inför repetitionen. Nu har jag naturligtvis en möjlighet att ”komma tillbaka” via bloggen vilket gör att man kan slappna av något.
Jag tycker att det flöt på bra och vi hann med alla frågorna i den tidigare givna tentan. Det blir lätt en lite annorlunda struktur på svaren när man skriver på tavlan jämfört med lösningarna i PowerPoint. Naturligtvis är det också så att jag utvecklas hela tiden och hittar nya, förhoppningsvis bättre, uppställningar. Efter dagens föreläsning tog jag ett foto på tavlan för det var vissa delar i fåmansföretagsuppgiften som jag blev speciellt nöjd med avseende uppställningen 🙂
Jag kommer nog att omarbeta en del av PowerPoint bilderna så att de stämmer ännu bättre med lagtextens systematik.

Jag har nu sammanställt kursutvärderingarna och resulatatet blev följande:

Kursutvärdering: Beskattningsrätt 15 p,  VT 2010          
  Medel Median Max Min  
Vad tyckte du om kurslitteraturen?          
Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1 o 2 3,5 3 5 3  
Övningar i skatterätt 3,3 3,3 5 3  
Övrigt utdelat material under kursens gång 4,4 4 5 4  
           
Vad tyckte du om Krister Frost som föreläsare?          
Framförande: 4,6 5 5 3  
Strukturerad:  4,7 5 5 3  
Inspirerande:  4,6 5 5 3  
Kompetent:    5,0 5 5 5  
           
Vad tyckte du om den obligatoriska inlämningsuppgiften? 4,1 4 5 3  
           
Vad tyckte Du om kursen som helhet? 4,4 4,5 5 3  
           
Vad tyckte Du om bloggen? 3,8 4 5 3  
           
Vad tyckte Du om Webinariet? 3,8 4 5 2  
           
  1 = Mycket dåligt, 5 = Mycket bra
  Antal svarande: 14 stycken

Nu återstår min analys av Era svar och mina funderingar på vad som kan, bör och ska utvecklas.

Jag vill nu ta tillfället i akt och tacka Er alla för visat intresse under föreläsningarna. Det är alltid lika roligt med intresserade studenter. Hoppas att Ni lärt Er en del och att Ni kommer att ha nytta av kunskaperna i framtiden.

Ta väl hand om Er själva!
MVH
Krister

Hej igen…………….
Efter att vi avslutat genomgången av avsnittet om internationell skatterätt så fick vi lite tid över.

Det var intressant att från utgångslägget ”noll” konstruera en fåmansföretagsuppgift och göra hela lösningen direkt i Excel. Att därefter göra en kontroll av uträkningarna genom att föra in alla uppgifter i skatteprogrammet var en nyttig övning. Lite riskabelt är det att lägga upp undervisningen på det sättet. Det förutsätter att man inte går för mycket  fel i lösningen då det kan röra till det ordentligt för Er. Jag hoppas att Ni hängde med i alla svängarna och att en del frågetecken blivit uträtade ! 🙂

Nu är det bara repetitionen kvar och naturligtvis tentan.
På måndag ”knyter vi ihop säcken” och löser en tentamen tillsammans.

Trevlig helg
MVH
Krister

Hej igen……………
Jag har legat lite efter med bogginläggen den senaste tiden men börjar nu komma ifatt.
Dagens föreläsning behandlade reglerna som ryms inom området ”familjebeskattning” . Vi gick igenom en hel del intressanta rättsfall som visar vikten av att klargöra vem som är skattskyldig för viss inkomst. Därefter följde en genomgång av reglerna om handelsbolag. En omfattande genomgång med mycket hänvisningar till lagrum som alltid blir lite tungt men det är viktigt för att Ni ska lära Er systematiken i lagtexten. Därefter följde en genomgång av grunderna i internationell beskattning. Intressant, eller hur?

MVH
Krister

Hej igen…………..
Fortsättningen av på avsnittet om överlåtelse och ombildning av företag är komplext och det är lätt att förstå varför lagrådet i ett remissvar skrev att reglerna tillhör de mest komplicerad området inom skatterätten och att det är näst intill omöjligt även för en skattejurist att enbart med hjälp av lagtexten bilda sig en uppfattning om hur reglerna ska tillämpas. Syftet med genomgången var att ge Er en inblick i problematiken och en grov överblick över systematiken i lagtexten.

Sköt om Er
MVH
Krister

Hej igen
Seminarium för inlämningsuppgift. Fyra timmars examination efter det att Ni lagt ned ca 40 timmars arbete på uppgiften. Jag förstår att Ni upplevt lite stress inför seminariet men Ni ska ha all heder för att Ni presterade riktigt bra. Både fm och em gruppen skötte sig mycket bra. Jag hoppas att Ni nu fått en inblick i hur ett komplett arbete kan se ut och att Ni lärt er en del om hur man simulerar lägsta möjliga skatt med hjälp av skatteprogrammet.
Skriv gärna ned några rader om vad Ni tyckte om uppgiften.
MVH
Krister

Hej igen………….
Efter lite justeringar i schemat fortsatt vi idag med beskattningsreglerna vid försäljning av näringsfastighet. Tänk på att det är vissa skillnader vid kapitalvinstberäkningen jämfört med reglerna för privatbostadsfastighet. Eftersom reglerna finns i samma kapitel så är det viktigt att läsa lagtexten noggrant för att inte gå fel. Koncernbidragsreglerna är ganska omfattande men vi nöjer oss med en översikt över regelverket och en förståelse av syftet med reglerna. Avsnittet därefter behandlade introduktionen till överlåtelse och ombildning av företag.

Fortsättning följer efter seminariet där vi går igenom inlämningsuppgiften.

MVH
Krister

Hej igen…………
Fortsättningen på fåmansföretagsföreläsningen flöt på. Det var några av Er som tyckte att det fungerade bra när jag löste uppgiften med hjälp av Excel. Jag kan hålla med om att tempot blir lite långsammare jämfört med ”förskrivna” lösningar som presenteras med Powerpoint bilder, vilket kan vara en fördel. Kapitalvinstberäkningen vid försäljning av fåmanföretagsaktier är lite krånglig men med hårt arbete så kommmer Ni att hänga med i svängarna 🙂

MVH
Krister

Hej igen………..
Då var vi framme vid den del av kursen som många upplever som den mest komplicerade, dvs fåmansföretagsbeskattningen. Ett viktigt avsnitt, inte bara ur tentamenssynpunkt, eftersom Ni med stor sannolikhet kommer att ställas inför dessa frågor i Ert yrkesverksamma liv. Lagstiftningen kännetecknas av hög komplexitet och en förändringstakt som tangerar det absurda. Det är viktigt att Ni försöker få en bild av den övergripande systematiken innan Ni försöker tränga in i detaljerna. Var observanta på att lagtexten i stort sätt ändrats varje taxeringsår vilket betyder att de tidigare tentorna som nu ligger på kurshemsidan tillsammans med lösningsförslag inte till fullo är relevanta för taxeringsåren 2010 och 2011.
Vi fortsätter med genomgången av reglerna efter helgen 🙂
MVH
Krister

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha