Hej igen……………..
Det här var sista föreläsningen. En genomgång av EG-Skatterätt och mervärdesskatt som kan få även den mest intresserade att periodvis tappa fokus. Verkligen en utmaning att göra föreläsningen intressant och varierande. Kort med tid till ett stort ämne gör att det är svårt att välja vad man ska behandla. Det blev en grundläggande översikt med några få djupdykningar i detaljer. Jag har försökt att beröra de vanligast förekommande frågorna med hänvisning till relevant lagtext. Det är viktigt att Ni kan se helheten och förstå den speciella problematik som vi har när vi ska tolka och tillämpa skattelagstiftning som bygger på EG direktiv.

Nu hinner vi inte att ta upp mer på kursen. De sista avsnitten berörs mer ingående i kursen Beskattningsrätt II.
Nu återstår bra repetition inför tentamen.
Trevlig helg 🙂
MVH
Krister

Hej igen…………….
Dagens föreläsning blev ännu ett abstrakt pass med mycket prat från min sida. Det är lite svårt att förmedla innehållet i ett antal rättsfall på ett intressant sätt.
Jag vet inte om det är mer givande om Ni får i uppgift att läsa igenom rättsfallen först och man försöker sig på någon diskussion kring dem samtidigt är det lite svårt i en så pass stor grupp att få en diskussion. Kom gärna med förslag och synpunkter på upplägget. Själv känner jag att det blir ett väldigt ”mässande” 🙁

Det internationella avsnittet skulle jag gärna vilja lägga ned mer fokus på men tyvärr finns det inte tid till det så vi får nöja os med den översikt som behandlades.

Vi syns på fredag igen.
MVH
Krister

Hej igen…………… (nu är snart punkterna slut)
Det här var den tredje sista föreläsningen 🙁
En föreläsning som var lite mer abstrakt i jämförelse med de tidigare. Inga räkneexempel mer prat…prat… och åter prat… från min sida.
Beundransvär att Ni inte somnade, även om jag kunde skönja en del trötta ögon så var nog de flesta med på tåget i alla fall, vilket glädjer mig.
Överlåtelser, omstruktureringar och ombildningar är såsom lagrådet påpekade inte det lättaste att ta till sig. Det är också lite svårt att välja ut vad som är mest relevant i ett jätteområde när man bara har en föreläsning till förfogande. I Beskattningsrätt II kursen sker en avsevärd fördjupning i ämnesområdet och Ni som tyckte att det verkade intressant får ge Er till tåls till dess att Ni hoppar på nästa kurs. 🙂
Nu ska jag försöka besvara en del av Era frågor rörande tentamensuppgifter.
Sköt om Er
MVH
Krister

Hej igen…………..
Här kommer en lite sen kommentar till föreläsningen.
Vi gick igenom avsnitten om näringsfastighet och koncernbeskattning.
När det gäller näringsfastighet som ägs av privatperson så måste Ni vara observanta på att vi får skatteeffekter i två inkomstslag när en näringsfastighet överlåtes. I inkomstslaget kapital beskattas kapitalvinsten eller kapitalförlusten och i inkomstslaget näringsverksamhet ska återläggning av vissa avdrag, som tidigare godkänts i näringsverksamhet, ske därför att avdragen istället ska göras i inkomstslaget kapital. Det vi pratar om är värdeminskningsavdrag på byggnader samt värdehöjande underhåll och reparationer.
Tänk också på att Ni har en annan reglering vi bedömning av om en åtgärd ska anses innebära att fastigheten är i bättre skick vid försäljningen jämfört med jämförelsetidpunkten när det gäller näringsfastighet jämfört med privatbostadsfastighet. Näringsfastighetens jämförelsetidpunkt är vid ingåengen av de femte året före beskattningsåret och privatbostadsfastighetens jämförelsetidpunkt är vid förvärvet av fastigheten.
Koncernbeskattningen; här är det viktigt att Ni kan redogöra för syftet med reglerna och att Ni förstår att man måste pröva dels de allmänna förutsättningarna för att ge och ta koncernbidrag men att man dessutom måste pröva de speciella förutsättningarna som är kopplade till den riktning som det aktuella koncernbidraget har.

Det var allt för den här gången, vi syns igen på måndag nästa vecka.

MVH
Krister

Hej
Det tog verkligen på krafterna att genomföra dessa seminarier.
Men så här i efterhand är jag nöjd med vad vi presterat.
Hoppas att Ni också är nöjda 🙂
På sista passet uppkom en diskussion om periodisering av avskrivningar och där någon av Er hänvisade till Lodins bok där det påstods stå att man ska göra full avskrivning oberoende av när under året anskaffningen skett. Jag har letat upp den aktuella texten och det torde vara första stycket på sidan 329 som Ni syftade på. Observera dock att det läroboken pratar om där är räkenskapsenlig avskrivning. Det vill säga att det har ingen betydelse när under året som inventarierna är anskaffade när vi beräknar lägsta tillåtna skattemässiga värde på kvarvarande inventarier vid årets slut enligt huvudregeln eller kompletteringsregeln. Så långt är vi helt överens, men det vi pratade om i bokslutstablån var periodisering av avskrivningar enligt plan, dvs den civilrättsliga regleringen i årsredovisningslagen samt god redovisningssed, där bör definitivt periodisering utifrån innehavstidens längd göras.
En annan sak som jag missade att lyfta fram var totalbeloppet på betald preliminärskatt och storleken på kvarskatten/överskjutande skatt.
Prel skatt enligt kontrolluppgift blir 98 334 kr (81 441 + 6 560 + 4 923 + 5 410)
Betald F-skatt blir 86 400 kr (7 200 x 12)
Total betald preliminärskatt blir då 184 734 kr och den slutliga skatten landade på 169 810 kr vilket innebär en överskjutande skatt på 14 924 kr att erhålla i december 2010.

Nu vilar vi oss över helgen och kommer tillbaka med nya tag på tisdag:)

Trevlig helg!
MVH
Krister

Hej
Första av två dagarna avklarade. Man är inte så där jättepigg när man kommer hem efter att ha kört två halvdagspass. Nu har jag gått igenom morgondagens material och det är dags att släcka ned datorerna.
Jag är mycket nöjd med Era arbeten idag. Det märks att Ni lagt ned mycket tid på uppgiften. Jag hoppas att Ni känner att Ni lärt Er en hel del efter dagens genomgång och att Ni känner er nöjda även om det blev krav på kompletteringar för de flesta av Er.

MVH
Krister

Hej igen………….
Det som hände idag var att vi gick igenom det kanske mest komplicerade avsnittet på kursen. Det blir inte så mycket svårare än det här 🙂
Att följa en bra struktur som bygger på lagtexten tror jag är mycket viktigt. Som Ni säkert märkte gav deklarationsblanketten, K10, inte så värst mycket hjälp när det gäller att få en överblick över reglerna.Jag tror mer på staplarna i powerpoint bilderna.

Jag pratade med vår ”gäst vid dörren” och han sa att 2/3 delar såg ut att hänga med men att 1/3 del såg ganska uppgiven ut. Jag hoppas att han har fel.
Kom gärna med synpunkter om Ni gillade att få presentationen i Excel eller om Ni föredrar powerpoint bilder. Era synpunkter är viktiga.

Nu har jag lite att göra inför seminarierna med att gå igenom alla lösningsförslagen. Spännande att ta del av Eran kreativitet 🙂

Sköt om Er
MVH
Krister

Hej igen…………

”Vad var det som hände…?”, ”Hur ska jag ”tentamensläsa” på bästa sätt?”

Frågorna hopar sig 🙁 ,
Nej, skämt och sido, första frågan var nog inte så allvarligt menad, hoppas jag.
Men det som hände var faktiskt att vi klarat av första delen av det kanske mest komplicerade avsnittet på kursen. Jag tyckte Ni skötte Er riktigt bra. Det såg i alla fall ut som om Ni hängde med i alla turerna. Ingen som ”spontanutropade” sin frustration över alla paragrafer, hänvisningar mm. Nu är det bara resten kvar, men det tar vi efter helgen :).
Den andra frågan är lite knepigare att svara på. Titta på några av tentorna som ligger på kurshemsidan så får Ni en grov idé om vad som krävs. Efter seminariet nästa vecka hoppas jag att vi rätat ut alla eventuella frågetecken avseende personbeskattningen och vad som gäller för enskilda näringsidkare. Lagtexten är central men det är lite tidigt att börja ”tentaläsa” redan nu. Det viktiga nu är att läsa i läroboken de avsnitt som står på schemat och titta lite extra på den text som berör det jag tagit upp på föreläsningarna. De övningsexempel som vi gått igenom är naturligtvis relevanta men det som krävs är att Ni förstår de bakomliggande principerna som övningarna avser att klargöra. Ni kommer sedan att märka att tentamensfrågorna är en nivå svårare än de övningsexempel vi gått igenom. Det finns naturligtvis en pedagogisk tanke bakom det, men den förklaringen tar vi när jag får någon minut över på någon föreläsning.

Nu önskar jag Er en riktigt trevlig helg!
(Hoppas att Ni inte måste jobba med inlämningsuppgiften hela helgen.)

Själv tänkte jag försöka spela lite golf i det fina höstvädret 🙂
MVH
Krister

Hej igen………..
Som Ni säkert märkte var det lite ”bökigare” att göra bokslutet för aktiebolag när man måste bokföra avsättningen till periodiseringsfond. Problemet beror på att man måste räkna fram det skattemässiga överskottet före årets periodiseringsfond för att få fram underlaget för årets periodiseringsfond och därefter multiplicerar man underlaget med 25% för att få fram den maximala periodiseringsfonden för året. Periodiseringsfonden ska sedan bokföras och därefter kan man börja med beräkningen av årets skattekostnad. Om Ni fokuserar på att få fram den aktuella skatteskulden per 31/12 så kommer årets skattekostnad i resultaträkningen att bli rätt, per automatik. Årets skatteskuld består av två delar a) beräknad kvarskatt och b) sista periodens preliminärskatt som ska betalas senast den 12 januari året efter. Jag lägger ut, på kurshemsidan, en pdf fil som visar deklarationen för aktiebolaget.

Inledningen på avsnittet om fåmansföretag gav Er förhoppningsvis en liten aptitretare på vad som komma skall :).
Det ska bli riktigt roligt att ”gräva ner” oss i uträkningarna av gränsbelopp, lättnadsbelopp, kapitalvinster mm. Ser fram emot fredagens föreläsning.

Fram till dess; jobba på duktigt med inlämningsuppgiften!
MVH
Krister

Hej igen……….
Den här föreläsningen blev intensiv med både skatteplanering i enskilda näringsidkare och grunderna i aktiebolagsbeskattningen.
Jag blev, minst sagt, nervös när jag inte fick lösningen i skatteprogrammet att stämma 🙁 .
Tur att vi tog en ”bensträckare” så att jag kunde få tid att hitta felet. Det är sådant som händer när man mitt under föreläsningen får för sig att man ska göra något som inte är testat innan. Men varför göra det enkelt för sig, när man kan ställa till det och bli supernervös istället. Det är väl adrenalin-kicken som man söker 🙂
Hur som helst, till nästa kurs kan jag i alla fall säga ”…som Ni alla vet så måste man köra in resultatet en gång till i deklarationsmodulen för att det ska fungera…”. Det är väl det som kallas för föreläsarens kompetensutveckling.
Hoppas att genomgången med räntefördelning, periodiseringsfond, expansionsfond och pensionsförsäkringar gav Er lite ”kött på benen” inför inlämningsuppgiften.

Nu ska jag försöka ta lite tid till att redigera en ljudfil till.

Ha det bra så länge, så ses vi på onsdag igen
MVH
Krister

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha