Hej

Så här svarade Ni på kursutvärderingen:

Kursutvärdering: Beskattningsrätt 15 p,  HT 2011        
  Medel Median Max Min
Vad tyckte du om kurslitteraturen?        
Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1 o 2 3,5 4 5 1
Övningar i skatterätt 3,0 3,0 5 1
Övrigt utdelat material under kursens gång 4,3 4 5 2
         
Vad tyckte du om Krister Frost som föreläsare?        
Framförande: 4,7 5 5 4
Strukturerad:  4,6 5 5 2
Inspirerande:  4,4 5 5 3
Kompetent:    4,8 5 5 3
         
Vad tyckte du om den obligatoriska inlämningsuppgiften? 4,1 4 5 1
         
Vad tyckte Du om kursen som helhet? 4,4 4 5 3
         
Vad tyckte Du om bloggen? 4,3 4 5 2
         
Vad tyckte Du om Webinariet? 4,4 5 5 3
         
Vad tyckte Du om att få tillgång till filminspelningar? 4,4 5,0 5 3
         
         
         
         
  1 = Mycket dåligt, 5 = Mycket bra
  Antal svarande: 67 stycken  

 

Det var totalt 67 stycken som lämnade in kursutvärderingen. Tack för hjälpen nu återstår det för mig att analysera svaren och fundera över vad som eventuellt behöver ändras.

MVH
Krister

Hej igen

Då var den sista föreläsningen genomförd. Som jag sa så är repetitionsföreläsningen en av de värsta föreläsningarna eftersom man inte vill skapa ”kaos i Era hjärnor”. Tyvärr föll jag lite på eget grepp (som någon av Er påpekade i ett inlägg). Fråga 6 är omfattande och det kan vara smart att börja med den på tentamen. JAg borde också gjort det för att undvika den stress som nu blev ett faktum. I den stressen gjorde jag dessutom fel i lösningen när det gällde Lenas kapitalvinstberäkning. När jag drog av gränsbeloppet så tog jag beloppet före utdelningen vilket naturligtvis var felaktigt eftersom försäljningen kom efter utdelningen, very sorry 🙁
Jag har lagt ut lösningsförslag på kurshemsidan. Ett av lösningsförslaget gäller taxering 2011 och det andra taxering 2012. Jag har också uppdaterat alla andra lösningsförslag för att få lite mer konsekvent hantering av den första delen av frågorna. Titta igenom de uppdaterade lösningarna och hör av Er om något är oklart.

Nu är kursen snart slut 🙁 och för mig har en del av stressen försvunnit vilket naturligtvis betydde att jag blev lite sjuk dagen efter. Är nu åter på benen och ska försöka svara på Era frågor på bloggen.

Ett stort tack för den här tiden och för det intresse Ni visat. Alltid lika roligt att undervisa studenter som verkligen vill lära sig ämnet!

MVH
Krister

Hej igen……………..
Sista föreläsmningen. Ett avsnitt om moms och ett om internationell beskattning. Momsavsnittet har jag planer på att utöka (om jag får i uppdrag att hålla nästa kurs) då det gick lite väl snabbt och ganska många paragrafer att hantera. När det gäller internationell beskattning så behandlas det lite översiktligt på den här kursen eftersom fördjupning brukar ske på beskattningsrätt 2. Naturligtvis är det som vi gått igenom relevant för kursen och kan därmed komma på tentamen.

Nu återstår ”bara” repetitionsföreläsningen.

Sköt om Er
MVH
Krister

Hej igen……………. (nu är snart punkterna slut 🙁 )
Den här föreläsningen handlade om familjebeskattning, EG-skatterätt och en hel del om rättskälleläran och dess lagtolkningsmetoder. De senaste föreläsningarna har en tendens att bli mer abstrakta jämfört med de tidigare föreläsningarna. Det är mycket svårare att konkretisera ämnesområden som vi endast behandlar översiktligt. Ibland önskar jag att vi hade många fler föreläsningar till förfogande men man tvingas alltid till att göra prioriteringar och välja ut vad som ska tas upp respektive inte tas upp och det är alltid lika svårt. Det är viktigt att Ni tittar på Powerpointbilderna och läser i läroboken de relevanta avsnitten. Om Ni kan förklara de olika bilderna så har Ni tillräckliga kunskaper om ämnesområdet.
Uppdaterade åhörarkopior ligger nu på kurshemsidan.

MVH
Krister

Hej igen……………
Koncernbidragen är ett viktig del som påverkar hur bolagen organiserar sig. Att skapa en bolagsstruktur som omöjliggör givande och mottagande av koncernbidrag är naturligtvis mindre lämpligt eftersom det kan leda till att koncernens totala skatt blir högre. Det är viktigt att Ni förstår helheten och syftet med reglerna. De allmänna förutsättningarna måste alltid vara uppfyllda och därefter prövar man de särskilda förutsättningarna som är beroende av koncernbidragens riktning. Kom ihåg att Invetmentföretag och Privatabostadsföretag aldrig kan ge eller ta emot koncernbidrag.
Avnittet om ombildningar och omstruktureringar är komplicerat och om Ni lägger fokus på att kunna hantera de situationer som uppkommer för enskilda näringsidkare vid verksamhetsöverlåtelser och ombildningar till aktibolag så är det tillräckligt. Ni måste förstå hur förluster hanteras och Ni bör ha kännedom om beloppsspärren och koncernbidragsspärren som inträder vid ägarförändringar. Ni behöver däremot inte fördjupa Er i alla de varianter som finns rörande när ägarförändring inträffar.

MVH
Krister

Hej igen…………..
Ett nytt pass är avklarat. Idag handlade det om näringsfastigheter med fokus på reglerna kring beskattning av kapitalvinster. Principen om återläggning i näringsverksamhet av värdeminskningsavdrag och värdehöjande reparationer och underhåll är viktig. Tänk på att man flyttar kapitalvinsten från bägaren näringsverksamhet till bägaren kapital när en fysisk person säljer en näringsfastighet. Om man inte återlägger värdeminskningsavdragen mm så kommer dubbelavdrag att erhållas vilket naturligtvis inte får ske.
Vi avslutade föreläsningen med en diskussion om ”paketering av fastigheter” inför en försäljning i de fallen där en juridisk person äger näringsfastigheten. Gå gärna in på Skatterättsnämndens hemsida och läs om de förhandsbesked som gäller fastighetsförsäljning.

Vi hann inte med reglerna om koncernbidrag idag men jag kommer att inleda nästa föreläsning med en genomgång av koncernbidragen.

Sköt om Er och vi ses på onsdag igen.

MVH
Krister

Hej igen…………..
Hoppas Ni överlevde seminariet 🙂 Nu känner jag mig ganska mör efter två heldagar. Samtidigt är jag glad att det flöt på utan några större misstag. Jag måste dock erkänna att när jag av misstag avslutade skatteprogrammet på måndag em, med 45 minuter kvar av seminariet, utan att jag sparat skattefilen då fick jag panik. Det var en otrolig tur att jag hade filen i en annan dator annars vet jag inte vad jag gjort. Man kan i varje fall säga att pumpen som skickar runt blodet i hjärnan får arbeta på högtryck ibland.

Tyck gärna till om seminariet. Vad var bra, dåligt m.m.?

Nu får Ni en liten paus och jag ska förbereda två heldagars föreläsningar i Norrköping, den första i morgon onsdag och den andra på torsdag. Nu är det mycket skatteprat 🙂

Sköt om Er
MVH
Krister

Hej igen………….
Två föreläsningar med, kanske, det svåraste kursavsnittet. Fåmansföretagsreglerna eller som de ibland kallas 3:12-reglerna från gamla lagen om statlig inkomstskatt är verkligen något att ”sätta tänderna i”. Att bara översiktligt känna till reglerna tycker jag inte räcker eftersom Ni med största sannolikhet kommer att arbeta med dessa frågeställningar i arbetslivet. Att regelverket hela tiden ändras är inte något som underlättar men å andra sidan blir det bara lättare och lättare att ta till sig ändringarna ju bättre man kan reglerna. En tröst trots allt 🙂 Ofta handlar det om ”mindre” ändringar, men än en gång förlita Er inte på minnet lär Er istället att använda lagtexten.

Tyvärr blev dagens genomgång med hjälp av Numbers i Mac världen en flopp. Jag beklagar verkligen att vi tappade lite tempo där :(. Excel kom till undsättning 🙂
Tyck gärna till och kommentera om Ni giller en presentation med Powepoint bättre än en presentation med Excel, (glöm inledningen med Mac). 

I morgon ska jag ta ett krafttag med filmerna igen och därefter börja titta på Era inlämningsuppgifter. Ska bli kul att se hur Ni löst uppgiften :).

Sköt om Er och vila upp Er inför seminariet nästa vecka.

MVH
Krister

Hej igen………..
Det blev lite omstruktureringar jämfört med ursprungliga schemat. Jag tror att det blev en bra lösning. Känns skönt att jag fick med lite om K-reglerna. Tidigare kurser har inte fått lika mycket information om dessa regler vilket jag upplevt som en brist. Därefter följde en översiktlig genomgång av handelsbolagsreglerna. Jag hoppas att genomgången gör det lite enklare för Er att läsa och förstå kapitel 13 i Lodins bok. När Ni går igenom gamla tentor så märker Ni att det inte varit speciellt vanligt med tentamensfrågor om handelsbolagens beskattning. Fokus på tentamen har ofta legat på andra områden. Det betyder inte att reglerna för handelsbolag är oväsentliga. Ni kommer med stor sannolikhet att stöta på handelsbolagen i Ert framtida yrke och därför är det av stor vikt att Ni har en övergripande förståelse för hur regelverket är strukturerat.

Den nya datorn och programvaran gjorde att redigeringen av filmen gick snabbare och i och med detta ligger nu filmen ute på kurshemsidan samma dag som föreläsningen genomfördes :).  Tyvärr kom dock inte sista delen med i inspelningen. Jag måste missat något efter ”bensträckaren”. Jag fick med bilderna men inget ljud så den delen har jag utelämnat i filmen, sorry :(( .

Nu har ni några dagar att fokusera på inlämningsuppgiften. Nästa vecka börjar vi med ett mycket viktigt avsnitt om fåmansföretag 🙂
Själv ska jag försöka redigera några fler filmer.

Sköt om Er
MVH
Krister

Hej igen……….
Nu har halva kursen avklarats och en del av Er känner säkert frustration över att det fortfarande inte ”har fallit på plats”. Ta det lugnt det brukar lossna när Ni jobbar med inlämningsuppgiften samt under seminariet. Jag har lagt ut några tidigare tentor på kurshemsidan men jag tycker att det är lite tidigt att börja lösa dem nu. Fokusera istället på att läsa i läroboken och att lösa relevanta uppgifter i övningsboken.

Dagens föreläsning behandlade ett bokslut i aktiebolag. Som Ni märkte är bokslutet lite mer komplicerat för aktiebolag jämfört med enskilda näringsidkare. I ett aktiebolag måste periodiseringsfonden bokföras för att bolaget ska få skatteavdrag för avsättningen. Det betyder att Ni måste beräkna det skattemässiga resultatet före periodiseringsfond innan Ni kan beräkna och bokföra periodiseringsfonden. Därefter ska skatteskulden beräknas och bokföringen går till på det sättet att Ni fastställer aktuell skatteskuld UB och bokar differensen mellan IB och UB mot årets skattekostnad och Ni får därmed per automatik rätt skattekostnad för året. När bokslutet är färdigt upprättas deklarationen. Jag lägger ut en pdf på kurshemsidan som visar en ifylld deklaration. Observera dock att vi gick igenom uppgiften för taxeringsår 2012 men pdf:en visar deklarationen för taxering 2011 eftersom 2012 års blanketter ännu inte finns.

Det var allt för den här gången. Nu har vi några dagar ”föreläsningsfritt” så att Ni får lite tid att fokusera på inlämningsuppgiften och jag får lite tid att uppdatera de kommande powerpoint bilderna.

Trevlig helg 🙂

MVH
Krister

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha