Hej

Så här svarade Ni på kursutvärderingen.

Kursutvärdering: Beskattningsrätt 15 p, HT 2014
Medel Median Max Min
Vad tyckte du om kurslitteraturen?
Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1 o 2 3,4 3 5 2
Övningar i skatterätt 3,7 4 5 2
Peter Meltz Moms 3,1 3 5 2
Övrigt utdelat material under kursens gång 4,2 4 5 3
Vad tyckte du om Krister Frost som föreläsare?
Framförande: 4,5 5 5 3
Strukturerad: 4,5 5 5 2
Inspirerande: 4,3 5 5 2
Kompetent: 4,7 5 5 3
Vad tyckte du om den obligatoriska inlämningsuppgiften? 3,8 4 5 2
Vad tyckte Du om kursen som helhet? 4,2 4 5 2
Vad tyckte Du om bloggen? 4,2 4 5 2
Vad tyckte Du om Twitter inläggen? 3,4 3 5 1
Vad tyckte Du om Webinariet? 4,3 5 5 2
Vad tyckte Du om att få tillgång till filminspelningar? 4,1 4 5 3
1 = Mycket dåligt, 5 = Mycket bra
Antal svarande: 64 stycken

 

Tack för svaren nu återstår det för mig att analysera svaren och fundera över vad som behöver förändras.

MVH
Krister

Hej igen……………..

Internationell skatterätt, roligt och svårt, fokusera på föreläsningsbilderna och läs motsvarande avsnitt i läroboken.

Beskattningen av delägare i handelsbolag kan Ni läsa lite mer översiktligt.

Nu återsår bara repetitionen.

Sköt om Er till dess 🙂

MVH
Krister

Hej igen…………… (nu är snart punkterna slut 🙂 )

EU rättens inverkan på svensk lagstiftning är intressant och ”EU konform lagtolkningsmetod” väcker många funderingar och en hel del frågetecken!

När det gäller mervärdesskatteavsnittet så är det viktigt att Ni läser igenom samtliga lagrum som finns på föreläsningsbilderna.
Boken ger Er en övergripande bild över moms systemet och lagtexten ger detlajkunskaperna.

Nu har vi bara en föreläsning kvar, på måndag innan repetitionen.

MVH
Krister

Hej igen……………

Ombildningar och omstruktureringar är som sagt inte det lättaste området inom beskattningsrätten 🙂
Läs kapitlet i läroboken översiktligt och fokusera istället på föreläsningsbilderna. Det är viktigt att Ni kan förklara för Er själva vad bilderna visar.

Rättsfallen som nu finns på kurshemsidan ska Ni också läsa översiktligt men Ni måste förstå villka skatterättsliga principer som framkommer i de olika rättsfallen.

Glöm inte att föreläsningen på onsdag börjar kl 13.15

Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

Hej igen

Då var seminariet klart.

Jag är mycket nöjd med Er insats. Tyckte Ni var med bra ”på banan”. Det blev ett högt tempo det är lite svårt att hinna med allt på fyra timmar.

Tyvärr gjorde jag en ”liten miss” på första seminariet 🙁 . Det blev för högt avdrag för pensionsförsäkring i näringsverksamheten. Ska vara 58 000 kr eftersom 12 000 kr dras som allmänt avdrag och hon hade betalt totalt 70 000 kr i premier. Tyvärr varnar inte programmet för den typen av misstag. Jag upptäckte det på seminarium två så det är bara första seminariegruppen som fått lite fel lösningsförslag. Efter ändringen ska den totala skatten bli 304 337 kr.

Trevlig helg 🙂

MVH
Krister

Hej igen…………..

Näringsfastighet som ägs av en privatpersion beskattas under det löpande innehavet i inkomstslaget näringsverksamhet, 13:1 IL. När fastigheten överlåtes ska kapitalvinst / kapitalförlust beskattas i inkomstslaget kapital. Kom ihåg att återläggning ska ske i näringsverksamhet för gjorda värdeminskningsavdrag och förbättringsutgifter som istället dras av vid kapitalvinstberäkningen.

Vi hann inte riktigt klart med koncernbeskattningen fortsättning följer på nästa föreläsning :).

Att tänka på inför seminariet:
Seminariet går till på följande sätt:
Jag börjar med bokslutstablån och visar den på skärmen. Ni ska därefter guida mig igenom lösningen av bokslutet. Jag registerar de siffror Ni säger och vi diskuterar ert förslag på lösning. Alla får indivduella frågor och ska tala om för mig hur Ni registrerat uppgifterna och varför. När vi är överens om ett acceptabelt bokslut så går vi över till skatteprogrammet. Jag visar programmet på skärmen och Ni ska var och en kunna guida mig igenom lösningen av uppgiften. Dvs Ni talar om för mig var jag ska klicka och vad jag ska skriva i respektive ruta.

MVH
Krister

Hej igen………….

Då var föreläsningarna om fåmansföretag i princip avslutade. Jag ska bara gå igenom blankett K10 på nästa föreläsning.

Den stora lokalen är ingen höjdare att undervisa i. Jag hade problem att få igång projektorn så det blev en del stress i början.
Skönt att vi inte har den salen fler gånger 🙂 .

Jag har lagt ut lösningar till övningsexempel 18-20 på kurshemsidan.
Observera att jag räknade fel på statlig inkomstskatt på sista föreläsningen, precis mot slutet 🙁 .
Den riktiga siffran finns i lösningsförslaget.

Övningstentor ligger också på kurshemsidan.

Trevlig helg 🙂
MVH
Krister

Hej igen………..

Det var lite färre deltagare på föreläsningen idag vilket gör mig lite bekymmrad. Jag sa på första föreläsningen att föreläsning 12 och 13 är viktiga föreläsningar.
Att Ni prioriterade inlämningsuppgiften tror jag inte var det bästa beslutet 🙁

Dagens föreläsning handlade om fåmansföretagen och beskattningen av utdelning på kvalificerade andelar. Nu måste Ni försöka ta igen den delen genom att studera föreläsningsbilderna så att Ni kan hänga med på fortsättning.

Vi fortsätter på fredag och jag hoppas på större uppslutning då 🙂

MVH
Krister

Hej igen…………..

Aktiebolagets bokslut blir lite mer komplicerat i jämförelse med den enskilda firmans bokslut.
Det beror på två saker. För det första måste avsättning till periodiseringsfonden bokföras i bokslutet för att företaget ska erhålla skattemässigt avdrag, 30:3 IL.
Det betyder att Ni måste ta fram ett preliminärt resultat från boksföringen och sedan göra skattemässiga justeringar så att Ni får fram resultat före årets periodiseringsfond.
Tänk också på att maximalt avdrag är 25%, 33:5 IL. För det andra måste årets skattekostnad bokföras i bokslutet vilket betyder att man ska beräkna utgående skatteskuld per bokslutsdagen så att BR blir riktig och då kommer även skattekostnaden i RR att bli rätt.

Lite speciell tågordning i bokslutsarbetet men å andra sidan blir deklarationen enklare jämfört med deklarationen för enskilda näringsidkare 🙂

Vi syns på onsdag igen :
MVH
Krister

Hej igen……….

Då var vi klara med skatteplaneringen för enskilda näringsidkare. Det betyder att allt som berör inlämningsuppgiften har vi nu gått igenom :).

Jag tittad lite på pensionsförsäkringsavdraget och vad som styr underlaget för 35% avdraget i 59:5 st.3 IL. Lagtexten säger att tillägget är 35% av ”inkomsten”. Med ”inkomsten” menas ”avdragsgrundande inkomsten” och den definieras i 59:4 p.1.

Jag har nu uppdaterat kurshemsidan med:
Uppdaterad inlämningsuppgift
Lösningsförslag till övningsexempel 11
Lösningsförslag till övningsexempel 12
Nya föreläsningsbilder till måndagens föreläsning om Aktiebolagens beskattning
Övningsuppgift 14, skriv ut den och ta med den till föreläsningen.

Nu lägger jag ned arbetet för idag.

Trevlig helg 🙂
MVH
Krister

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha