Här publicerar vi filmer från JKFLive

JKFLive är JKF UTBILDNING:s varumärke under vilket vi varje tisdag kl 11.00 streamar, på YouTube, om affärsjuridik och ekonomi för ägare, styrelse och VD i bolag och föreningar. Sändningen spelas in och en film redigeras som därefter publiceras på olika sociala medier. Ambitionen med JKFLive är att vi ska fånga upp aktuella och viktiga ämnesområden i syfte att hjälpa till med kompetensutvecklingen för ägare, styrelse och VD. Presentationerna är korta max 45 minuter och de ger en översiktlig bild av ämnesområdet. För mer djupgående kompetensutveckling hänvisar vi till våra olika styrelseutbildningar.

Hej

Då var första föreläsningen i kursen Grundläggande juridik genomförd.
Det mesta fungerade och nu håller datorn på att tanka upp filmerna så de kommer ut på kurshemsidan om någon timma eller så.

När jag lyssnade genom en del av föreläsningen så upptäckte jag att jag missade en sak när vi pratade om brott och straff. Jag nämnde att det inte uttryckligen sägs i en del rättsregler att det krävs uppsåt för att rättsfaktum ska var uppfyllt. Det finns en speciell regel i brottsbalken 1 kap.2 § st.1 som lyder: En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen.” I och med den paragrafen så behöver man inte i alla andra paragrafer upprepa att det krävs, uppsåt. Det jag inte nämnde var att det i vissa fall kan vara ett brott att vara vårdslös, om det uttryckligen sägs i paragrafen. Ett exempel är brottet ”vållande till annans död”. Brottsbalken 3 kap. 7 § lyder: ”Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse….”.

Jag ser att en del av Er har loggat in på kurshemsidan, strålande :).

Skriv gärna Era synpunkter om dagens föreläsning, ris eller ros.

Vi syns snart igen
Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

Hej

Välkomna till kursen i Entreprenadjuridik vid Mälardalens högskola.

Vi kör igång tisdagen den 16 januari kl 13.15

Nu är det full fart med förberedelserna. Det ska bli kul att introducera en del nyheter i kursen.

Sköt om Er 🙂
Vi ses på tisdag
MVH
Krister

Hej

Då var första föreläsningen i kursen Entreprenadjuridik genomförd.

Det gick väl ganska ok, lite strul med inspelningen i början men jag har fixat till det med backup ljud, tur man har svångrem och hängslen 🙂
Filmerna kommer ut sent i kväll på kurshemsidan

Jag kände att det blev lite oklart när det gäller terminologin ”författning” kontra ”föreskrift”.
Det är så att ordet ”föreskrift” används i Regeringsformen 8 kap. 1 § och betyder där: lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter samt kommunala föreskrifter.
Ordet författning förekommer i litteraturen och i Författningssamlingsförordning (1976:725). Definitionen finns i 1 § ”I denna förordning förstås med författningar: lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter,” paragrafen fortsätter med en definition av allmänna råd: ”allmänna råd: sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.” Om Ni fortsätter att läsa i 27 § i förordningen så står det: ”Allmänna råd skall tryckas eller på annat sätt mångfaldigas och tillhandahållas allmänheten. Vare sig de är sammanförda med författning eller upprättas fristående kan de intagas i författningssamling. Är de sammanförda med författning, skall tydligt utmärkas vilka regler som är författningsföreskrifter och vilka regler som är allmänna råd.”

I SFS (Svensk författningssamling) införes endast lagar (antagna av riksdagen) och av regeringen utfärdade förordningar.

Krångligt?
Ja, men oroa er inte vi kommer att komma tillbaka till detta många gånger under kursen.

Skriv gärna lite synpunkter om första föreläsningen, ris eller ros.

Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

 

Hej

Välkomna till kursen i Entreprenadjuridik vid Mälardalens högskola.

Vi kör igång måndagen den 15 januari kl 15.15

Nu är det full fart med förberedelserna. Det ska bli kul att introducera en del nyheter i kursen.

Sköt om Er 🙂
Vi ses på måndag
MVH
Krister

Hi

Now you can find a sample exam on the Course Homepage.

Merry Christmas and Happy New Year

/Krister

© 2018 Suffusion theme by Sayontan Sinha