Hej

Då var första föreläsningen i kursen Grundläggande juridik genomförd.
Det mesta fungerade och nu håller datorn på att tanka upp filmerna så de kommer ut på kurshemsidan om någon timma eller så.

När jag lyssnade genom en del av föreläsningen så upptäckte jag att jag missade en sak när vi pratade om brott och straff. Jag nämnde att det inte uttryckligen sägs i en del rättsregler att det krävs uppsåt för att rättsfaktum ska var uppfyllt. Det finns en speciell regel i brottsbalken 1 kap.2 § st.1 som lyder: En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen.” I och med den paragrafen så behöver man inte i alla andra paragrafer upprepa att det krävs, uppsåt. Det jag inte nämnde var att det i vissa fall kan vara ett brott att vara vårdslös, om det uttryckligen sägs i paragrafen. Ett exempel är brottet ”vållande till annans död”. Brottsbalken 3 kap. 7 § lyder: ”Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse….”.

Jag ser att en del av Er har loggat in på kurshemsidan, strålande :).

Skriv gärna Era synpunkter om dagens föreläsning, ris eller ros.

Vi syns snart igen
Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

25 Responses to “Mälardalens högskola Grundläggande juridik Föreläsning 1”

 1. Tyckte föreläsningen var jätte bra & lärorik!

 2. Hej!

  Undrade lite hur det är i PM när man refererar till konsoliderade texter?
  Blev lite förvirrad över om det var något specifikt som behövdes göras då.

  Ha det gôtt!

  • Hej
   I normalfallet är det inget problem. Om du refererar till en lag så är det i nu gällande lydelse, dvs det konsoliderade dokumentet.

   MVH
   Krister

 3. Du nämnde i föreläsningen att Europadomstolen arbetar med mänskliga rättigheter enligt 1994:1219, men hanteras inte frågor om mänskliga rättigheter av FN? Samt har olika länder olika tolkningar på mänskliga rättigheter? Eller går alla efter samma definition?

  • Hej
   Både Europadomstolen och FN hanterar frågor om mänskliga rättigheter.
   Ja, länder kan ha olika definitioner.
   MVH
   Krister

 4. kan du snälla lägga upp ett exempel på PM

 5. Hej
  Kanske skulle man kunna ha ett lite annorlunda upplägg på kursen. Tycker lärandet blir lite lidande när man på föreläsningen måste lägga allt fokus på att hitta rätt sida i kompendiet och stryka under text.

  Ett förslag skulle kunna vara att utgå ifrån verkliga fall och sedan visa på vilket lagstöd, kapitel och paragraf som domstolen använt.
  För att på så sätt visa och skapa förståelse för hur lagtexten kan användas samt förstås och tolkas.

  • Hej
   Tack för synpunkterna.
   Jag gav lite kommentarer rörande förslaget på webinariet, se början på filmen del 1.
   Jag ska fundera vidare på upplägget till nästa kursomgång.
   MVH
   Krister

 6. Hej!
  Jag och min grupp har en fundering om inlämningen på söndag ,18/2.
  Vad innebär det att vi ska ladda upp ”slutverision” av PM??

  Trevlig dag!

 7. Du gör ett lysande jobb 🙂

  Inför seminarium imorgon undrar vår grupp om man under sin presentation av sitt PM ska komma med förslag på vad man hade kunnat göra bättre med sitt arbete? Det har våra tidigare lärare önskat. Hur ser du på detta?

  • Hej
   Tack 🙂
   Ja, det får Ni gärna göra men man kan nog fråga sig varför Ni inte gjort de förbättringarna redan 🙂
   Om Ni upptäckt några direkta fel så bör det omnämnas under presentationen.
   Ni har dock bara 10 min på Er för presentationen, så använd tiden förnuftigt
   Dock bör opponenterna komma med förbättringsförslag.

   MVH
   Krister

 8. Hej Krister!
  Bra opponering idag (FM)! Mycket givande och ser fram emot responsen från dig på söndag.
  Feedback på kursen och som vi även nämnde på opponering, och som skulle vara till stor fördel är om PM och tentan var två olika veckor, det har varit mycket stressigt. Att ha flera föreläsningar i veckan är en lösning för oss studenter men förstår om du har denna plus ytterligare en kurs att det kan bli svårt. Hoppas feedbacken kan bli till hjälp!
  Trevlig dag!

  • Hej
   Kul att Du var nöjd med seminariet. Det var Ni som gjorde det stora jobbet 🙂
   Ja, det blev för tajt. Jag ska tänka på det inför nästa kurs.
   MVH
   Krister

 9. Hej Krister!
  Jag har en fundering om hänvisning till lagrum, och specifikt när det gäller EU.
  Vet att man skriver ex, art 8 (4). Men är inte säker på hur man därifrån hänvisar till stycke i artikeln.
  Tack på förhand!

  • Hej
   Som exempel kan du hänvisa till artikel 21(3) st.2 FEU för texten ”Unionen ska sörja för…”
   Du kan också skriva artikel 21 p.3 st.2 FEU
   Ett annat alternativ är att göra som de gör i EU domstolens domar.

   MVH
   Krister
   Krister

 10. Hej Krister!
  Med tanke på att förvaltningslagen gäller vid myndighetsutövning liksom examination, kan man hänvisa till sjunde paragrafen i FL i fall man inte förstår frågan på tentan. Det var bara ett hypotetisk fråga.
  Tack
  Mvh
  Henry

 11. Osäker om du skrev fel på tentan angående Per och Anders, jag skrev som det stod, men lät som det var fel skrivet, som om Anders skulle vara den som visade fullmakten inte Per ( som det stod)

 12. När kommer vi att få tillbaka våra PM?

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2018 Suffusion theme by Sayontan Sinha