Hej igen……., nu för sista gången 🙁
Då var den här 15 poängs kursen i beskattningsrätt avslutad.
Sista repetitionsföreläsningen, är som jag sa inledningsvis, den föreläsning som man är mest nervös inför. Man har ingen möjlighet att rätta till eventuella missar, om man inte ”bloggar” förstås. Jag tyckte att det flöt på ganska bra. Det är klart att den stora tunga frågan om fåmansföretag hade kunnat presenterats bättre om jag hade haft en del ”delberäkningar” klara. Det vi inte hann med vara att titta på hur man gör taxering 2010 om delförsäljningen av fåmansföretagsaktier sker före utdelningen. Jag har därför lagt ut på kurshemsidan en alternativ lösning till övningstentamen där jag lagt försäljningen före utdelningen. Vad det handlar om är alltså den ändrade lagtexten i 57:11 st.3 IL. Se också en anonym skribents kommentar till inlägg föreläsning 16.

Jag har nu sammanställt kursutvärderingarna och resultatet blev följande:

Kursutvärdering: Beskattningsrätt 15 p,  HT 2009            
  Medel Median Max Min    
Vad tyckte du om kurslitteraturen?            
Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1 o 2 2,9 3 4 1    
Övningar i skatterätt 2,8 2,8 4 1    
Övrigt utdelat material under kursens gång 4,2 4 5 2    
             
Vad tyckte du om Krister Frost som föreläsare?            
Framförande: 4,6 5 5 3    
Strukturerad:  4,5 5 5 4    
Inspirerande:  4,5 5 5 3    
Kompetent:    4,9 5 5 4    
             
Vad tyckte du om den obligatoriska inlämningsuppgiften? 4,0 4 5 1    
             
Vad tyckte Du om kursen som helhet? 4,4 5 5 3    
             
Vad tyckte Du om bloggen? 4,3 5 5 1    
             
  1 = Mycket dåligt, 5 = Mycket bra
  Antal svarande: 45 stycken  

Jag ska fundera lite över Era svar och därefter bestämma mig om jag ska göra några ändringar. Att två stycken gav 1 ”poäng” på inlämningsuppgiften gör mig naturligtvis lite fundersam! Att samma personer även, i princip, tycker att jag ska lägga ned bloggen gör mig än mer fundersam. Speciellt när 43 stycken samtidigt givit höga ”poäng” på både inlämningsuppgift och blogg. Talesättetyou can´t win them all…” har naturligtvis substans i verkligheten. Det som är synd, för dessa två, är att de troligen lagt mer fokus och engagemang i att ”reta sig på något eller någon” istället för att fokusera på sin egen inlärning, vilket naturligtvis aldrig kan vara ett vinnande koncept.

När det gäller kompletteringarna av inlämningsuppgiften så har jag aldrig, under de tio år som jag ”kört” en inlämningsuppgift, fått så hög kvalité på kompletteringssvaren. Mycket bra jobbat! 😀

Som sagt det här var sista blogg inlägget för den här kursen och jag vill därför tacka Er alla för Ert engagemang. Det har varit roligt och stimulerande att ha Er som studenter och jag önskar Er alla lycka och framgång. 🙂 🙂
MVH
Krister
PS Det kommer nog ett inlägg efter tentamensrättningen också så får Ni möjlighet att kommentera tentan också. DS 

22 Responses to “Mälardalens högskola föreläsning 17”

 1. Hej Krister!

  Detta är kanske lite sent påkommet men jag undrar om du har möjlighet att lägga ut facit på uppgift 6 från tentamen 2008-08-11. Det facit som redan finns ute stämmer inte. Det verkar som att just uppgift 6 i facit är från tentamen 2008-03-29.

  Tack på förhand!

 2. Hej Krister:

  På uppgift 6 i tentan som du gick igenom under sista föreläsningen har du under beräkningen av försäljning av aktierna tax 2010 endast använt den sparade utdelningsutrymmet. Men om man kollar på 57:21 IL för tax 2010 står det att kapitalvinsten ska tas upp till den del den överstiger ”gränsbeloppet”. I uppgiften har du istället gjort som det står i tidigare lydelser och tagit ”det sparade utdelningsutrymmet” (sid 298 i rabe). Har du gjort så av en någon viss anledning eller tänkte du inte på detta? Blev lite fundersam när man själv sitter och räknar. Vilken metod ska man använda?

 3. Kommentar till Anonym inlägg 1:
  Vad jag kan se är det endast namnet Mathias som ska bytas mot namnet Sune, i övrigt stämmer uträkningarna.
  Jag har lagt ut en rättad version på kurshemsidan.
  MVH
  Krister

 4. Hej Krister!!!

  Sitter o håller på med fåmansföretagen inför tentan och undrar lite över Inkomstbasbelopppet. Läser man i lagboken står det att inkomstbasbeloppet skall avse det belopp för året före beskattningsåret så tex om vi har taxering 2010 så är beskattnings år 2009 som man blir underlag för taxeringen och då borde 2008 års Inkomstbasbelopp användas för uträkningarna. Så har inte du skrivit i facit? Är det jag som inte förstått rätt eller hur skall man tolka det?

 5. Kommentar till Anonym inlägg 2:
  Mycket bra och klurig fråga!
  Men om Du läser 57:13 st.1 p.4 IL i dess lydelse för taxering 2010 så ser Du att sparat utdelningsutrymme utgör gränsbelopp vid kapitalvinstberäkning enligt 57:21 IL. Jag ville inte kalla det gränsbelopp för att undvika att blanda ihop det med det ”riktiga” gränsbeloppet. Jag får fundera lite över vad som är bäst ur pedagogisk synvinkel. Lösningen som vi gick igenom är riktig.

  Värt att notera är dock att den ändring i lagtexten som Du pekar på får betydelse om försäljningen sker före utdelningen och det är därför som jag lagt ut en alternativ lösning på kurshemsidan. Gränsbeloppet beräknas då vid årets ingång och används redan vid kapitalvinstberäkningen. Där borde jag nog vid beloppet 113 423 ha skrivit ”gränsbelopp” i stället för som det nu står ”sparat utdelningsutrymme”. Man lär så länge man lever 🙂 .

  På nästa kurs kommer jag naturligtvis att säga. ”Ja, som Ni alla förstår är ”gränsbelopp” och ”sparat utdelningsutrymme” ibland samma sak och ibland inte …….”
  Det är det här som är tjusningen med att undervisa. Era frågor tvingar mig att verkligen vända och vrida på paragraferna.
  Tack för att Du väckte frågan 🙂
  MVH
  Krister

 6. Kommentar till Anonym inlägg 4:
  Hej
  Nja, när det i lagtexten i 57 kap, IL bara står ”inkomstbasbelopp” då menar man inkomstbasbeloppet året före beskattningsåret såsom det står i definitionen, 57:9 IL. Det jag tror Du menar att ”jag inte gjort i facit…” är när jag tillämpar 57:22 IL, dvs vid beräkningen av maxbeloppet som ska beskattas i tjänst, för då använder jag beskattningsårets inkomstbasbelopp. Skälet till det är att 57:22 st.1 avslutas med orden ”… som gällde för avyttringsåret.” Enligt rättsprincipen Lex Specialis följer då att specialregel, dvs beskattningsårets inkomstbasbelopp, tar över den allmänna regeln i 57:9 IL.
  Hänger Du med i ”svängarna”?
  MVH
  Krister

 7. Jag har en fråga angående uppgift 4 i övningstentamen Tax 2010 i beskattningsrätt. Bör nettointäkten inte bli 97500 kr? Dvs att schablonavdraget tas bort från resultatet?

 8. Kommentar till Fråga via mail inlägg 7:
  Helt rätt jag har uppdaterat facit.
  MVH
  Krister

 9. Hej! Under tentaplugget har det uppkommit några frågor:

  1. 48:20a IL, när kan kapitalförlusten inte dras av enligt 48:20?
  2. Önving 18, varför räknar vi inte med kapitalunderlaget vid fberäkning av de omräknade omkostnadsbeloppen?
  3. Övning 20, varför 57% skatt i inkomstslaget tjänst på hela beloppet? Vi tänkte att det skulle vara 32% på hela beloppet (264 284kr), 20% på beloppet mellan skiktgärnserna och 5% på det belopp som överstiger den övre skiktgränsen.
  4. Tenta tax 2010 Övning 6, tax 2009 utnyttjar vi bara den sparade lättnaden vid utdelningen. Ska den inte även dras av från kapitalvinsten som beskattas till 2/3 vid tax 2009? Eller får man inte göra det när försäljningen sker före utdelningen?

  Det var allt så länge, det kommer säkert fler! 🙂

 10. Kommentar till Fråga via mail inlägg 8:
  1. När summan av alla kapitalförluster är större än summan av alla kapitalvinster då återstår en kvarvarande förlust som hanteras enligt 48:20a
  2. Vi tar det högsta av alternativen 1-4 vilket betyder alternativ 4 istället för kapitalunderlaget. Alternativ 4 får dock användas max t.o.m. tax 1994. Därefter tar vi det högsta av alternativen 1-3.
  3. Nu stod det visserligen inte i pappret som Ni fick ut någon slutlig fråga men om Ni tittar på motsvarande tentamensfråga så ser Ni texten, ”…utgå ifrån att marginalskatten i inkomstslaget tjänst uppgår till 57%…” och då innebär det att hela inkomsten läggs ovanpå en redan befintlig inkomst som i sig själv passerat övre skiktgränsen. Detta har jag gjort av förenklingsskäl.
  4. Jo, det är i och för sig riktigt men vi räknar inte ”färdigt” tax 2009 eftersom vi endast är intresserad av hur mycket som beskattas i tjänst tax 2009 och hur mycket som blir sparat utdelningsutrymme och sparat lättnadsutrymme till nästa år. Eftersom det är de beloppen som används taxering 2010. Vid beräkning av sparat lättnadsutrymme utgående tax 2009 efter utdelningen har jag plockat bort lättnaden som går mot kapitalvinsten (27200-10880- utdelningen 6500 = 9820.

  Mvh
  Krister

 11. Hej Krister!

  Tack för en intressant och givande kurs! 🙂

  Sitter och räknar på uppgift 6 på tenta tax 2010 men hittar ingen bra struktur, har du nåt tips på hur jag ska tänka för att uträkningen ska flyta på utan att jag rör till det för mig?

 12. Hej Krister,

  Jag har en fundering angånde kvotering av det lönebaserade utrymmet när man räknar på fåmansföretag. T ex i övningstentan rörande tax 2010 så delar vi det lönebaserade utrymmet med 8000 aktier trots att en försäljning ägde rum 1/4 2008 som minskade antalet aktier. Hur ska man tänka angående kvoteringen?

  Jag har också en fundering kring uppgift 3, övningstentamen 15 dec 2008, varför blir aktieutdelningen på BELASTNING AB 15 958?

  Hur ska man tänka när det gäller att ta fram ”inkomsten” dels för beräkningen av jobbskatteavdraget och även när det gäller pensionsparavdraget?

  Tack på förhand och tack för en givande kurs!

 13. Kommentar till Anonym, inlägg 11:
  Det finns naturligtvis flera olika sätt att lösa frågan på. Arbetsgången för att lösa fåmansföretagsuppgiften skulle kunna se ut på följande sätt:
  1) Ta reda på vem som frågan primärt gäller, dvs vems skatt är det Du ska räkna ut och vilket beskattningsår frågan avser.
  2) Ta reda på om någon närstående, till den frågan gäller, har sålt aktier under de närmaste fem beskattningsåren från det beskattningsår som frågan gäller.
  Om någon närstående sålt aktier så kan Du börja med att räkna fram hur stor del av den närståendes kapitalvinst som ska tjänstebeskattas. Börja då vid punkt 3) nedan för den närstående och fortsätt därefter med den frågan gäller
  3) Ta reda på vilket år Du ska börja att räkna på. Varje år ska ha ett Sparat utdelningsutrymme från föregående år, ett årets gränsbelopp samt ett sparat utdelningsutrymme till nästa år. Utifrån den uppgift som är given i frågan tar Du beslut rörande vilket taxeringsår Du börjar beräkningen med.
  4) Om Du börjar beräkningen med t.ex. taxering 2009 och personen har sålt aktier under 2008 samt erhållit aktieutdelning under 2008 så börjar Du med den transaktion som kommer först, i datumordning.
  5) Om utdelningen kommer först: Räkna ut de olika alternativen för omräknat omkostnadsbelopp.
  6) Räkna ut lönebaserat utrymme.
  7) Räkna ut Årets gränsbelopp.
  8 ) Räkna ut sparat utdelningsutrymme efter utdelningen.
  9) Räkna ut kapitalvinsten
  10) Om försäljningen av aktier kommer före utdelningen: Räkna ut de olika alternativen för omräknat omkostnadsbelopp.
  11) Räkna ut uppräknat sparat utdelningsutrymme
  12) Räkna ut kapitalvinsten
  13) Räkna ut de olika alternativen för omräknat omkostnadsbelopp avseende kvarvarande aktier
  14) Räkna ut lönebaserat utrymme.
  15) Räkna ut Årets gränsbelopp.
  16) Räkna ut sparat utdelningsutrymme efter utdelningen.

  För taxering 2010 är det lite enklare:
  1) Börja alltid med att räkna ut de olika alternativen för omräknat omkostnadsbelopp.
  2) Räkna ut lönebaserat utrymme.
  3) Räkna ut Årets gränsbelopp.
  4) Om utdelningen kommer först: räkna ut sparat utdelningsutrymme efter utdelningen.
  5) Räkna ut kapitalvinsten
  6) Om försäljningen kommer först: räkna ut kapitalvinsten
  7) Räkna ut sparat utdelningsutrymme efter utdelningen.

  Jag känner mig lite osäker på om uppräkningen ovan är till någon hjälp. Man kanske borde göra ett ”flödesschema” med pilar istället.

  MVH
  Krister

 14. Kommentar till Anonym, inlägg 12:

  Angående kvoteringen:
  Du ska alltid dela med det totala antalet aktier i företaget eftersom kontanta ersättningarna avser hela företaget. Därefter multiplicerar Du med det antal aktier Du har vid det tillfälle då gränsbeloppet ska beräknas. Dvs vid taxering 2009 vid utdelningstillfället och taxering 2010 vid årets ingång.

  Angående BELASTNING AB:
  Utdelning 26 250 (175 st * 150 kr)
  – Lättnad – 7 100 (14 200 / 350 st * 175 st)
  =Utdelning19 150
  Skattepliktig del 5/6 * 19 150 = 15 958

  När det gäller de olika ”inkomstbegreppen” så handlar det om att läsa lagtexten ordentligt. För jobbskatteavdraget finns det en hänvisning i 67:6 IL till lagen om inkomstgrundad ålderspension och det man måste göra är att gå vidare till den lagen och ”pricka av” all ställen som 67:6 IL hänvisar till.
  Jag förstår inte vad Du menar med ”inkomsten … när det gäller pensionsparavdraget”. Om Du menar inkomsten för allmän pensionsavgift så är det samma sak där. I lagen om allmän pensionsavgift, 3 § hänvisas till 2 kap. i lagen om inkomstgrundad ålderspension dock utan någon uppräkning av speciella paragrafer i 2 kap. vilket betyder att det här ”inkomst begreppet” är vidare än ”arbetsinkomsten” avseende jobbskatteavdraget.

  MVH
  Krister

 15. Hej Krister!

  Har några frågor som jag hoppas du kan besvara.

  1. Angående beräkning av allmän pensionsavgift, visst är det endast inkomster som är underlaget för beräkningen och då även exempelvis förtmåner och sjukpenning? Skulle man kunna säga att det är inkomst av tjänst ökat med avdragsgilla kostnader som man räknar på?

  2. Angående beräkningen av jobbskatteavdraget. Först trodde vi att ”beskattningsbar arbetsinkomst” var taxerad förvärvsinkomst minus sjukpenning. Men i tenta 08-12-15 är det inte så, där ser det ut som att jobbskatteavdraget är beräknat utifrån inkomst av tjänst dvs. 302 965 och inte som vi tror 290 900 – 4200 = 286 700. Samma sak gäller för tenta 08-08-11. Hur ska det vara?

  Tack på förhand!

 16. Kommentar till Fråga via mail, inlägg 15:
  Fråga 1)
  Ja, i stort sätt, men kostnaderna hanteras lite olika. Det är ok att utgå ifrån inkomsten inklusive sjukpenning.

  Fråga 2)

  Man kan räkna på lite olika sätt.

  Om vi börjar med tentamen 08-12-15:
  Arbetsinkomsten är:
  Alt 1: årslönen – allmänna avdrag >> 298 765 – 12 000 = 286 765 >> 286 700 Alt 2: inkomst – sjukpenning – allmänna avdrag >> 302 965 – 4 200 – 12 000 = 286 765 >> 286 700 Alt 3: taxerad förvärvsinkomst – sjukpenning >> 290 900 – 4 200 = 286 700 Hur Du räknar spelar ingen roll bara Du får 286 700 som arbetsinkomst.
  Därefter tar Du 286 700 / prisbasbeloppet 41 000 = 6,99 Gå sedan in i lagtexten, tidigare lydelse sid 303 i Rabe 09:2 Eftersom arbetsinkomsten inte överstiger 7 så ska Du räkna på (1,272*41000+3,3%*(286700-2,72*41000)-15300)*32% = 13 642 observera dock att eftersom kvoten 6,99 ligger väldigt nära 7 så får Du samma svar om Du räknar på (1,413*41000-15300)*32% = 13 642

  Om vi nu går till tentamen 08-08-11
  Arbetsinkomsten är:
  alt 1: bruttolön – avdragsgilla resekostnader – allmänna avdrag >> 297 363 – (9 000 – 8 000) – 4 000 = 292 300 Vilket ger 292 300 / 40 300 = 7,25 Observera nu att tentan som ligger på kurshemsidan gäller taxering 2008 och paragrafen för jobbskatteavdrag finns inte med i Rabe 09:2.
  Den tidigare lydelsen av 65:9b som gäller taxering 2008 ger följande uträkning (1,176*40300-14400)*32% = 10 557

  Med vänlig hälsning
  Krister

 17. Hej Krister!
  Undrar hur det går med rättningen utav tentorna. När kan resultatet förväntas?
  Trevlig helg!

 18. Hej
  Jag ”kämpar på ” för fullt med rättningen. Ska försöka bli klar i slutet på nästa vecka. Nu är det min tur att ”ha det kämpigt” 🙁 Ni har ju gjort Ert och kan luta Er tillbaka och njuta ett tag.
  Trevlig helg! 🙂
  MVH
  Krister

 19. Hej krister! undrar när rättningen blir färdig och när resultatet kommer upp?=)

 20. Hej
  Tentorna är rättade och inlämnade i fredags och jag har skrivit under det slutliga protokollet i dag.
  Vet tyvärr inte när resultaten publiceras.
  MVH
  Krister

 21. Har du nån aning om hur lång tid det tar tills det kmr upp ??

 22. Hej igen
  Nej, men jag skulle tro att det sker senast i morgon, om det inte redan finns på Din ”Studentsida” på webben.

  MVH
  Krister

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha