Hej igen

Då var seminariet för inlämningsuppgiften avklarat.

Det var ett par tuffa dagar för mig och säkert för Er också 🙂
Jag tycker att Ni har gjort ett bra jobb och att Ni var engagerade under seminariet. Det är så roligt att jobba med studenter som verkligen vill lära sig lite nya saker.

För Er som ska komplettera inlämningsuppgiften, tänk på att Ni ska skicka in skattefilen till mig. Inte en pdf fil med deklarationsblanketterna. Skattefilen har filändelsen .SKT

Jag vill gärna ha Er feedback både på själva inlämningsuppgiften och på seminariet.
Vad var bra respektive dåligt? Hur kan jag förbättra uppgiften?

Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

 

100 Responses to “Mälardalens högskola Beskattningsrätt Inlämningsuppgift-seminarium”

 1. Inlämningsuppgiften var väldigt relevant speciellt då den kändes yrkesförberedande på ett sätt som jag inte upplevt tidigare under denna utbildning.

  Seminariet var bra, har svårt att hitta förbättringsområden där

 2. Håller med ovanstående, väldigt lärorikt. Dock känns det som en väldigt stor inlämningsuppgift för att bara vara 1,5 hp..

  • Hej
   Ja, jag har funderat lite på poängsättningen men 1,5 poäng ska innefatta ca 40 timmar under en vecka vid heltidsstudier.
   Jag vet inte riktigt hur många timmar Ni har lagt ned.

   MVH
   Krister

 3. Hej. Kan du lägga ut filmen från webinariet? Den finns inte nu så vi kan se den i alla fall..

 4. Ett väldigt lärorikt seminarier!

  Två frågor angående en övning. Det gäller övningsexempel 1, Per Glad.
  1. I det vi gick igenom på föreläsningen blev underskott i kapital 810kr. Det jag undrar är hur beräknar man fram detta?
  2. När vi sen ska räkna ut skattereduktion på arbetsinkomst, så använder vi beloppet 236200 i uträkningen. Hur kom vi fram till det beloppet?

  Tack på förhand

  • Hej

   1) Bild nr 77 i lösningsförslaget visar hur ränteförmånen räknas fram = 310 kr. Till det beloppet lägger man det han betalt till arbetsgivaren dvs 1 050 kr.
   Totalt blir underskottet i kapital 1 360 kr.
   2) Arbetsinkomst = överskott i tjänst (10:16 IL) minskat med sjukpenning och allmänna avdrag, se 67:6 st 1-3 IL. Beloppet avrundas nedåt till helt hundratal, 67:6 st.4 IL

   MVH
   Krister

 5. i tentamen 2016-10-31; uppgift 3 gällande allmän pensionsavgift… som underlag tog du 337 390 + 4300… men borde det inte vara endast 337 390? varför tog du med 4300 igen??

  • Hej
   Enligt lag om allmän pensionsavgift ska avgiftsunderlaget utgöra summan av inkomst av anställning enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken.
   Enligt 59:8 socialförsäkringsbalken så är inkomst av anställning bland annat ”lön” och sjukpenning, 59:13 p.4 socialförsäkringsbalken.
   Du kan räkna på två sätt.
   1) överskott tjänst + avdrag för resor till och från arbetet = 337 390 + 4 300 = 341 690
   eller
   2) lön + sjukpenning = 329 590 + 12 100 = 341 690

   MVH
   Krister

 6. Har förstått att vår tenta kommer se annorlunda ut från de förgående åren, kommer du lägga ut exempeltenta så man kan se hur frågorna är utformade? Eller är enda ändringen att det kommer vara fler alternativs-frågor, och mindre utförliga beräkningar?

 7. Upggift 2:1 i övningsboken räknar de med 225kr och 112,5kr som ersättning på kostnader för tjänsteresor. Men i lagboken står det att man ska avrunda till närmaste 10tal. Och när man beräknar tex maximibeloppet: 0,5%*44800=224, ska det inte avrundas till 220 och inte 225 då?

  • Hej

   Ja, det är fel i bokens facit.
   Se kurshemsidan under länken:
   Rekommenderade övningar i övningsboken, version 2, 17-10-17 och not 2 där jag gjort en riktig uträkning

   MVH
   Krister

 8. Tycker INL1 var väldigt bra och lärorik. Dock hade jag personligen velat ha mer självständiga uträkningar, för nu tog nästan all tid att lägga in siffror i programmet. Jättebra att lära sig programmet, men hade nog velat lära mig att själv räkna ut istället. Men annars jättebra. Vår grupp la nog ner närmare 30-35h på inlämningen, vilket var värt sen vid seminariet. Mycket bra seminarie!

 9. Fråga angående uppgift 2:4 i övningsboken:
  I facit på a) står det ….”om Lills debiterade avgifter för nästa år beräknas till 305kr (29%*1050kr)”….. Förstår inte var det ”argumentet” kommer ifrån, hur ska man veta vilket belopp som det ska vara? Att det just ska vara 305kr eller 29% i denna uppgift? Hur blir det i ett annat fall? Ska man räkna på 29%? Hittar det ingenstans i lagboken heller…

  • Hej
   Procenttalet 29% är bara ett räkneexempel. I praktiken hittar Du de påförda egenavgifterna på slutskattsedeln.
   De räknas fram enligt övningsexempel 12 som finns på kurshemsidan.
   De faktiska avgifterna finns i lagtextsamlingen sid 1082 och uppgår till 28,97% under beskattningsår 2017.
   På tentamen anges beloppet, om Du skulle få en liknande fråga.
   MVH
   Krister

 10. Hej Krister.
  Vi sitter nu med quizet och fick fel när vi svarade på denna ”Uttagsbeskattning innebär att pengar som tas ut från enskild näringsverksamhet är skattepliktigt”. Vi ansåg att denna var korrekt var enligt 22 kap IL men får då svaret att detta ej är korrekt. Vilken paragraf säger detta?
  Med vänlig hälsning

 11. Tycker flervalsfrågorna på tentan är ett mycket dåligt påhitt. speciellt poängsättningen. Om jag fattat det rätt kan man alltså ha 2/3 rätt exempel och ändå få 0 poäng. Förståeligt om man svarar fel, men att inte ens få 1-2 Poäng för man har nått rätt. Då är det bättre med påståenden som man får fylla i sant eller falskt och så får man rätt/fel. Detta sätt är som upplagt för att kugga…

  • Hej

   Tack för Dina synpunkter.

   Så här resonerar jag:
   Syftet med examinationen är att pröva om Ni uppnått de kunskaper som anges i lärandemålen. Rättningen ska också vara rättvis. Om man använder rätt/fel frågor och ger 1 poäng på varje fråga så har man 50% chans att få rätt på varje individuell fråga. Jag är tveksam till att en sådan poängsättning kan mäta kunskaper på ett rättvist sätt, det blir snarare fråga om lotteri där du kan ha tur eller otur.
   Problemet med en ”vanlig” teoretisk fråga är att en del studenter skriver väldigt mycket, med förhoppningen att de har med något som ger poäng.
   Om jag t.ex. ställer en fråga där det rätta svaret är ”B”, och frågan kan ge 4 poäng. En del studenter svarar då: A, B, C och D. Eftersom de har med svaret B så får de full poäng.
   Är det ett bra sätt att mäta kunskapen på?
   Om man då tänker sig att ge poängavdrag för de svar som inte är relevanta så skulle studenten få 1 poäng i fallet ovan. Det blir dock väldigt svårt att tillämpa en sådan poängsättning på ett rättssäkert sätt.

   Fördelen med 4 stycken rätt/fel frågor inom samma ämnesområde är att det ger en mer rättvis mätning av studentens kunskaper inom det området. Om frågan ger totalt 1, 2 eller 3 poäng har egentligen ingen betydelse. Det viktiga är att det inte ska gå att få betyget VG på bara ”uträkningsfrågorna” och att man inte ska kunna få G på bara flervalsfrågorna.

   Man ska naturligtvis inte glömma att det går mycket fortare att rätta flervalsfrågorna. Om läraren kan frigöra tid från rättning och istället lägga ned den tiden på att spela in föreläsningarna, redigera filmer, göra webinarier, skriva i bloggen, göra twitterfrågor, seminarier m.m. så tror jag att studenten får en mycket bättre utbildning.

   MDH arbetar nu intensivt med att förändra examinationerna till att bli digitala och till stor del självrättande. I den processen så inför man ofta flervalsfrågor som en del av examinationen.

   Det är ett nytt sätt att examinera och jag har full förståelse för att en del känner obehag och oro. Flervalsfrågorna syftar dock inte till att ”kugga” studenterna.
   Vad skulle jag som lärare tjäna på att kugga studenterna? Det blir ju bara fler tentor att rätt på omtentamen!

   Syftet är att på ett effektivt och rättvist sätt mäta kunskapen.

   MVH
   Krister

 12. Kurshemsidan fungerar inte nu, man kommer endast till en blank sida..

 13. Hej Krister!
  Jag blev utkastad från din hemsida och kommer inte in igen.. Är det något du kan göra för att kicka igång den igen? 🙂
  Trevlig helg!

 14. Hej,

  En snabb fråga. På din quiz kan man få 1,5 poäng, gäller det på tentan också? Exempelvis om har kryssat i ett rätt men det ska vara två rätt, blev det 1,5 poäng?

  Lite oklart.

  Tack på förhand!

  • Hej
   Nej det går inte att få delpoäng på tentamen.
   Tyvärr går det inte att fixa i quizen
   Markera det/de påstående/-n nedan som är korrekt/-a. För full poäng (3 p) måste svaret vara helt korrekt. (delpoäng ges inte)
   MVH
   Krister

 15. Hej Krister 🙂

  Undrade lite över ditt svar i en ovanstående fråga. Nämligen den där du förklarar fördelarna med flervalsfrågor i en tenta. Blev lite frågande när du skrev ” Det viktiga är att det inte ska gå att få betyget VG på bara ”uträkningsfrågorna” och att man inte ska kunna få G på bara flervalsfrågorna”. Innebär det att tentan är uppdelad i två delar med en del med flervalsfrågor och en del med uträkningsfrågor?
  Har även en fundering kring lagboken. Under föreläsningarna har vi strukit under vissa ord samt klistrat in post-it lappar med hänvisningar till andra lagar. Får man använda sig av dessa hänvisningar samt understrykningar under tentan?
  Till sist vill jag bara säga att du gör ett väldigt bra jobb med kursen och underlättar för oss studenter med hela upplägget, tack för det!

  • Hej
   Ursäkta eventuell otydlighet. Det är bara en tentamen men det jag menar är att poängen är fördelade så att man inte kan få VG om man skriver fullt på räknefrågorna och missar alla flervalsfrågor.
   Flervalsfrågorna ger max 18 poäng och räknefrågorna max 42 poäng. Gränsen för VG går vid 48 poäng och gränsen för G går vid 36 poäng.

   I lagtexten får man göra understrykningar, färgläggningar, nyckelord i marginalen eller på post-it lappar om ordet finns i texten, samt hänvisning till andra paragrafer och lagar.

   Tack, kul att du gillar upplägget.

   MVH
   Krister

 16. Hej!

  Fråga angående övningsuppgift 20 och Repetitionsföreläsningstentan fråga 6.

  När man räknar på ”Försäljning/kapitalvinstberäkning” av försäljning av aktier, då tar du olika gränsbelopp i beräkningen av -gränsbeloppet du ska dra ifrån på kapitalvinsten. I uppgift 20 tar du gränsbeloppet framräknat från Årets gränsbelopp + sparat utd. utrymme. I uppgift 6 tentamen tar du gränsbeloppet som man får fram efter utdelningen.

  Finns det regler för detta? 🙂 Vilket gränsbelopp är det man ska ta i uträkningen?

  • Hej
   Du ska följa kronologisk ordning, dvs datumföljd.
   Om utdelningen kommer före försäljningen dra du bort utdelningen från gränsbeloppet först.
   Om försäljningen kommer före utdelningen måste du plocka bort försäljningens gränsbelopp först så att Du får kvar gränsbeloppet på kvarvarande aktier,
   det vill säga, de aktier Du fått utdelning på.
   MVH
   Krister

 17. Hej.
  Fråga angående tentan, jag vet inte om det är jag som uppfattat det luddigt eller om det varierar från uppgift till uppgift.
  Men, vill du att vi ska ange lagrum på tentan eller inte? Och när ska vi göra det i så fall? Är det bättre att gardera sig att hela tiden skriva ut vilka regler vi använder? Eller skriver du ut i frågan ”ange lagrum” på de frågor vi ska ange det?
  Hoppas du förstår vad jag menar.

  Vill avsluta med att tillägga att repetitionsföreläsningen var riktigt bra och nyttig, repetitionen gjorde att man fick höra viktiga saker vi gått igenom under kursen och jag fick en mycket bättre förståelse för vad vi egentligen gör i uppgifterna. Filmerna är också suveräna att ha nu när man tentapluggar.

  • Hej

   Ni behöver bara ange lagrum om det uttryckligen sägs i frågan.
   I den förändrade tentamen blir det flervalsfrågor och där ska Ni inte ange lagrum, endast markera vad som är rätt påstående.
   I uträkningsfrågorna behöver Ni inte ange lagrum.

   OK, tack 🙂
   Kul att allt faller på plats till slut.

   MVH
   Krister

 18. På övningsexempel 6 med aktier.
  På slutet när vi beräknar resultatet får du fram på AB Risk 125 , men jag kan inte hitta vad du tar 5/6 av för att få 125?

  • Hej
   Det står i frågan att han köpte 50 aktier att han fick utdelning med 3 kr per aktie före försäljningen.
   Utdelning blir alltså 50 st x 3 kr = 150 kr
   Lösningsförslaget innehåller lagrumshänvisning till 42:15a IL där Du kan se att 5/6 delar är skattepliktigt.
   150 kr x 5/6 = 125 kr.
   MVH
   Krister

 19. Hej. Det finns inget lösningsförslag till övningsexempel 20. Är den inte relevant för tentan? 🙂

 20. Har inte haft en bättre kurs på mälardalens högskola än denna! Ditt upplägg på övningar och genomgångar gör allt betydligt lättare, verkligen den mest lärorika kursen under min studietid!

 21. Hej
  Jag har två funderingar kring facit på tenta 17-06-08. På spärr 2 för eventuellt löneutrymme har du använt 13 000 000 som totala kontanta ersättningar bör inte den vara 15 000 000? Samt i omräknat omkostnadsbelopp använder du 4,42 som index bör inte den vara 4,68? Eller är det något specifikt i frågan som gör att det blir dessa tal?

  • Hej
   Om Du lyssnar på föreläsningen så framgår det där att vi ska flytta fram alla årtalen i frågan och då blir utbetalda kontanta ersättningar 13 000 000 kr för år 2016.
   Samma sak gäller indextalet, förvärvet skedde år 1972 och därför använder vi indextalet 4,42.
   MVH
   Krister

 22. Hej Krister.
  Är sparat gränsbelopp till nästa år och sparat utdelningsutrymme samma sak? Har tolkat det som att du varierar mellan dessa begreppen i olika uppgifter så ville kolla om det finns någon skillnad mellan dom och när man i sådant fall ska använda vilken av dom?
  Med vänlig hälsning

 23. Hej Krister,

  Jag har en fundering kring 57:20a paragraffen i IL. Jag kan inte riktigt greppa den, och förstå när man ska pröva denna maximiregeln? Är det det sparade utdelningsutrymme till nästa år som inte får överstiga 90*IBB?

  Tack på förhand

 24. När är omtenta tillfället?

 25. Hej,
  På tenta 31-10-2016 uppgift nr 6. Hur får du fram beloppet för utdelning 15/4? På reptitionstentan har du multiplicerat antal aktier med kronor per aktie vid utdelning. Men hur gör du här?

 26. Hej,

  Lösningsförslaget på tentamen ”Tentamen 16-10-31 Beskattningsår 2016” som du uppdaterade igår, 27/10 är fel lösningsförslag va? Det ser ut att tillhöra tentamen ”Tentamen 2017-06-08”.

  Kan du uppdatera det så att det blir rätt lösningsförslag till Tentamen 16-10-31?

  Trevlig helg!

 27. Vill bara berömma denna kurs. Det har varit den bästa och mest lärorika kursen på hela utbildningen. Tycker denna kurs borde ingå som obligatorisk i programmet då den är väldigt nyttig och lärorik. Jätterolig kurs verkligen och du har underlättat studierna väldigt mycket med dina filmer, övningar etc 🙂 Lite tråkigt att kursen är slut nu haha!

  • Hej
   Bugar och bockar för allt beröm 🙂
   Jag tycker också att det är lite tråkigt att kursen är slut, det har varit sååååå roligt att undervisa i kursen.
   För att försöka hålla kontakten med Er tänkte jag köra igång en ”community” för de som är intresserade att hålla kontakten och hålla sina kunskaper uppdaterade.
   Jag lade ut en inbjudan på bloggen så får vi se om vi tillsammans kan utveckla något som alla kan ha nytta av i framtiden.
   MVH
   Krister

 28. Hej! Jag undrar hur man ska veta när man ska kvotera aktieägartillskotten?
  I Övning 20 kvoteras Peters aktieägartillskott när man räknar på år 2017. Stämmer det att det ska göras vid ovillkorade tillskott när man räknar på en och samma person men två år, om man har sålt aktier föregående år? 🙂

  • Hej

   Undvik att använda begreppet ”kvotera” när det gäller ovillkorade aktieägartillskott.
   Det Du gör är att Du sk räkna fram det genomsnittliga omkostnadsbeloppet på kvarvarande aktier vid ingången av varje beskattningsår. Om Du under året sålt eller köpt aktier så förändras omkostnadsbeloppet.

   MVH
   Krister

 29. Hej, det gäller som fråga som ovan ställer. Där har du skrivit i facit att det är dock max 100 * egen kontant ersättning men i 57:16 3st står max 50gånger. Är det 57:16 3st som gäller eller är det någon annan lag?

 30. Hej. På övningsexempel 20 avrundar du hela tiden, tex omkostnadsbeloppet i beskattningsåret 2017 från 666666.6667 till 666667, jag hade tidigare förstått det som att öre-talen bara föll bort. Jag ser ingen regel som säger att det ska avrundas. Spelar det ingen roll hur man gör när det bara gäller en krona? Eller hur ser det ut?

 31. Hej när läggs lösningsförlag upp till dagens tenta?

  • Hej
   Lösningsförslaget läggs ut på kurshemsidan när tentorna är rättade.
   Det var många som skrev så det kommer nog att ta närmare 15 arbetsdagar 🙁
   MVH
   Krister

 32. Hej, när kommer datumen upp för omtentamen?

  • Hej
   Det har blivit något fel.
   Jag håller på att kolla upp det.
   Återkommer inom kort.
   MVH
   Krister

  • Hej

   MDH har inte publicerat datumen ännu.
   Prel ligger en omtentamen 19 januari

   MVH
   Krister

   • Tack så mycket!

   • Finns det inte möjlighet att ha omtentan tidigare? Då många söker jobb och kan behöva bifoga sina betyg, så kan man vilja klara denna innan.

    Och tips till annat upplägg på flervalsfrågorna för att det ska bli mer rättvist. För som det är nu är det inte rättvist alls. Jag fick 79% procent rätt på frågorna och fick 33% poäng.

    Om man istället ställer lika många sant eller falskt påståenden, och att man får 1 poäng för rätt och 1 poäng för fel, och 0 poäng om man lämnar det blankt. Det är många universitet som kör det upplägget, och det blir bra för att då kommer man inte chansa, utan bara svara på de man kan. Det tycker jag ger en extremt mycket mer rättvis bild över hur bra man gjort.

    • Hej

     Nej det går inte att tidigarelägga tentamen 🙁
     Jag får se över planeringen till nästa år.
     Jag ska fundera på Ditt förslag på upplägg rörande flervalsfrågorna.
     Jag kommer dock inte att göra några ändringar för pågående kurs. Då alla ska få samma förutsättningar.
     Det är tråkigt att Du känner Dig uppgiven, men samtidigt är det så att man måste kunna räkna också och det går att få G på bara räkneuppgifterna.
     MVH
     Krister

 33. Hur var statistiken för tentaresultaten för EHA002? Jag är bara nyfiken 🙂

 34. Kommer omtentan ha samma upplägg? Dvs flervalsfrågor och 3 räknefrågor?

 35. Hej! Det är så att omtentamen för Assosciationsrättens är 19 januari, och du skrev att omtentamen för den här ligger preliminärt på 19 januari. Har du någon möjlighet att ändra datum på de då båda krockar och vill verkligen inte behöva vänts till juni månad för att behöva göra om någon av dessa tentorna?

  Tacksam för svar

 36. Tentan kan inte läggas dagen innan kredit- och obeståndsrätts-tentan!! Då har man ju ingen chans att hinna plugga till båda… Det bästa datumet vore den 17 januari. Så man hinner plugga till alla tentorna.

 37. Det vore väldigt bra om inte beskattningstentan låg en dag innan kredit- och obeståndsrätts tentan… Det kanske går att Anna flyttar på Associations tentan den 19 och beskattningstentan är det datumet. Behöver mer tid till beskattningen eftersom det är mer poäng och en större tenta att plugga på.

  • Hej
   Fanns inga andra tentadatum lediga
   MVH
   Krister

   • Går det inte att flytta tillbaka tentadatumet till 19/1? Det känns oschysst att datumet ändras till 11/1 endast efter en students önskemål.

    • Håller med!! En student av väldigt många andra…. snälla ha det den 19onde som det var tänkt..

    • Hej
     Det viktigt att klargöra att den 19 januari var ett preliminärt datum som ej var fastställt av MDH.
     Skälet till att jag ändrade datumet till den 11 januari var inte för att en person önskade det. Skälet var att det krockade med en annan tentamen i ämnet handelsrätt. Vi ska inte ha tentor, samma dag, i ämnet handelsrätt.
     Datum för omtentamen är fastställt till 11 januari och det går inte att ändra på det nu.
     MVH
     Krister

 38. Är tentan på torsdag 11/1 kl 14.10? Har det ändrats?

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha