Hej igen

Vi hade en liten del kvar av Tjänstebägaren att behandla. Jag vet att det gick ganska fort när jag gick igenom reglerna om egenavgifter vid hobbyinkomster men vi kommer tillbaka till dessa regler när vi pratar näringsverksamhet. Jag tar det lite långsammare då, så att alla hänger med 🙂

Grunderna i inkomstslaget kapital hann vi också med samt en genomgång av ”portalparagrafen” 44:13 IL som behandlar hur kapitalvinst och kapitalförlust beräknas. Nu har vi lagt en stabil grund inför nästa vecka då vi inleder med försäljning av privatbostadsfastigheter och därefter försäljning av aktier mm.

Äntligen börjar 4- timmars föreläsningarna nästa vecka. Det blir effektivare och vi får mer gjort och jag slipper känna samma stress.
Glöm inte att påminna mig om att vi behöver ett par raster i alla fall 🙂

Ha en trevlig helg
MVH
Krister

87 Responses to “Mälardalens högskola Beskattningsrätt Föreläsning 9”

 1. Hej!
  Intressant föreläsning idag! Undrar om man ska välja slutlig uppskov eller preliminärt uppskov i Visma när det gäller uppgift 3 (privatbostadsfastighet)?

  • Hej
   Kul att Du gillade föreläsningen 🙂
   Du kan inte gör slutligt uppskov eftersom Du inte har köpt någon ersättningsfastighet.
   Du kan dock välja att göra preliminärt uppskov eller inget uppskov alls.

   MVH
   Krister

 2. Hej!
  Kommer du lägga upp föreläsningsbilderna om fastighet? Under dagens sammankomst ligger det bara bilder om fång.

 3. Hej Krister.
  I Övningsboken uppgift 2:3, c
  Det anges i uppgiften att nybilspriset är 492 000. Varför har dem använt ett nypris på bilen som är
  446 000 som man kan se i facit? Om det är de nybilspriset man ska använda hur får man fram det?
  Tack på förhand 🙂

  • Hej

   Det står fel i uppgiften i övningsboken.
   Den aktuella bilmodellens nybilspris är 446 000 kr.
   Facit är rätt om Ni ändrar i uppgiften.
   Alternativt behåller Ni värdet i uppgiften och då ska facit ge ett svar på 79 100 kr

   MVH
   Krister

 4. Hej!

  Jag undrar hur man ska tänka för att skilja på skattereduktion och vad som är avdragsgillt?

  • Hej
   En skattereduktion är som ordet säger en reducering (minskning) av skatten. Först räknar man ut den fastställda förvärvsinkomsten enligt 1:5 IL. Därefter drar man av grundavdrag och allmänna avdrag för att komma fram till beskattningsbar förvärvsinkomst sen räknar man ut den totala skatten på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Därefter minskar (reducerar) man skatten som ska betalas med den skattereduktion som personen är berättigad till.

   Ett avdrag däremot sker från skattepliktiga intäkter. Det innebär att ett avdrag minskar den fastställda förvärvsinkomsten och påverkar storleken på grundavdraget och därmed även den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Naturligtvis innebär lägre beskattningsbar inkomst också lägre skatt. Skatteeffekten av ett avdrag beror dock på hur mycket grundavdraget påverkas samt hur hög marginalskatt personen har men även på eventuell påverkan på jobbskatteavdraget.

   MVH
   Krister

 5. Hej!
  När läggs nya facit upp på första övningsuppgiften? Vore bra att ha som hjälp nu när man kan börja med inlämningen.

 6. Hej! Ang. inlämningen, ska man lägga in firmabilen, pensionsförsäkring i Alecta, tjänsteresan, mm.. I Visma eller ska det bara bokföras i excel? Lite svårt att förstå vad som ska göras med allt och vad som ska in vart…

  • Hej
   JA det är svårt.
   En del saker ska Ni lösa själva, det är det grupparbetet handlar om.
   En del saker kommer vi att ta upp under de kommande lektionerna.

   MVH
   Krister

 7. Vi i gruppen undra var det är man ska registrera Solveigs köp av fastigheten LOKET? Är det under fastigheter/bostadsrätter? Det känns mest logiskt men är ändå osäker på om det är rätt. Vill alltså inte veta HUR utan VAR, det borde du väl få svara på? 😀

 8. Hej Krister!
  Jag försökte gå tillbaka i föreläsningsanteckningarna för att se om jag missat några paragrafer i mina anteckningar men det känns som att det fattas en hel del blad.

  Finns det någon möjlighet att du kan ladda upp fullständiga anteckningar från tidigare föreläsningar samt i fortsättningen?

  Tack på förhand!

  • Hej

   Det är inga blad som fattas. Det är bara ”slutbilden” som laddas upp. En slutbild byggs upp genom flera bilder och det är därför vissa bildnummer saknas.

   MVH
   Krister

 9. Kan du förklara varför man använder sig av Ack,avskrivningar över plan och vad det innebär?

  • Hej
   Ackumulerade avskrivningar utöver plan är en frivillig skatteplanerings möjlighet som den skattskyldige kan utnyttja.
   Syftet är att minska resultatet och därmed skatten.

   MVH
   Krister

 10. Hej Krister.
  På dagens föreläsning gick du igenom hur man beräknade den positiva räntefördelningen i uppgift 12. Jag uppfattade det som att man skulle beräkna på följande sätt:
  Tillgångar-Skulder-Avsättning till PF-Ack.över.Av-Expansion vid årets början+övergångsposter=Kapitalunderlag vid årets ingång

  Jag funderar hur vi fick fram summan som avser avsättning till Periodiseringsfonder, eftersom vi ska beräkna dem efter vi har gjort en räntefördelning?
  Sen undrar jag även vilket lagstöd vi ska rätta oss efter, 33:5 eller 33:8 som är för enskilda näringsidkare, jag fann nämligen ingen information om att man skulle minska kapitalunderlaget med avsättningen till PF i den paragrafen, men det anges i 33:5.

  Tack på förhand! 🙂

  • Hej
   Kapitalunderlaget för räntefördelning beräknas med utgångspunkt från tillgångar och skulder vid beskattningsårets ingång, 33:8 IL. Vid beskattningsårets ingång fanns periodiseringsfonder till ett sammanlagt värde av 35 000 i övningsexempel 12. När Du räknar kapitalunderlaget för expansionsfond ska Du utgå ifrån tillgångar och skulder vid beskattningsårets utgång, 34:7 IL, då räknar Du även med årets periodiseringsfond.
   När det gäller lagstöd för att dra av periodiseringsfonderna vid beräkning av kapitalunderlaget så kan Du inte använda 33:5 st 2 IL. Lagrummet anger endast ordningsföljden mellan de olika skatteplaneringsåtgärderna (R,P och E).
   Lagstöd för att dra av periodiseringsfonderna är 33:11 IL.

   MVH
   Krister

 11. Hej Krister!

  Jag undrar hur du fick fram avskrivningar över plan (12 608kr) i övningsuppgiften 11? När jag gör som jag tidigare har gjort får jag fram en annan summa..

  • Hej
   Visa hur Du har räknat så ska jag försöka hjälpa Dig rätt

   MVH
   Krister

   • Summa anskaffningsvärde
    – (avskrivningar + ack. avskrivningar enl. plan)
    = Planenligt restvärde
    – LTV
    = UB ack. överavskrivningar
    – IB ack. överavskrivningar
    = Årets överavskrivningar

    • Hej
     Jag tror att Du går fel på andra raden. Du ska bara dra av ack. Avskrivningar enl plan. Du har något Du kallar avskrivningar inom parentesen och då blir det fel.

     Mvh
     Krister

 12. Hej Krister.
  Det har uppstått några frågetecken efter dagens föreläsning om Fåmansföretag. I 57:5 kan an läsa följande:
  ”Om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande mening änger del i företaget och, direkt eller indirekt har rätt till utdelning, ska en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömning ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. ”
  och du förklarade detta genom att ge ett exempel som såg ut på ungefär följande sätt:

  Olle äger 1/3 och är inte verksam i betydande omfattning. Anna och Peter äger också 1/3 var men är verksamma i en betydande omfattning. Här är alla utomstående, vilket leder till att ingen av aktierna blir kvalificerade. Eftersom ingen som har en relation till varandra har dem bestämmande makten.

  Om istället Olle, Anna och Peter är syskon. Anna och Peter är verksamma i betydande omfattning medan Olle inte är det. Det betyder att ingen är utomstående, vilket leder till att alla andelar är kvalificerade.

  Men hur kopplar vi detta till lagtexten, vad är det som avgör? Verksam i betydande omfattning, vart kommer det in och hur påverkar det? Skulle det kunna vara 3 som var verksamma i betydande omfattning medan en person inte var det och andelarna ¨ändå inte är kvalificerade?
  Oerhört svårt det här, hoppas det klarna lite på onsdag 🙂

 13. Hej Krister!

  Vet att du har gått igenom hur seminariet kommer gå till under en föreläsning tidigare men kan du inte berätta ungefär hur det går till här? Hur lätt/svårt är det att man fallerar på seminariet och får U? Hur hård är du? Vad bedömer du?

  Samt får man ha med sig Rabe-boken, eller rättare sagt, vad får respektive får man inte ha med sig till seminariet?

  Nervös student här 🙂

  • Hej
   Det är inte så farligt. Du får ha med Dig vad Du vill, dock ej dator.
   Ni ska förklara hur Ni löst uppgiften och sen diskuterar vi om Er lösning är bra eller mindre bra.
   Om Ni har stora avvikelser i jämförelse med det lösningsförslag som vi kommer att presentera så får Ni komma in med en komplettering som då ska ligga i närheten av ett korrekt lösningsförslag.

   MVH
   Krister

 14. Hej Krister!
  Vill du att vi avrundar alla tal i inlämningen till 100-tal?

 15. Hej Krister
  I dem rekommenderade uppgifterna står det att vi efter föreläsning 16 ska lösa bland annat 6:3 som handlar om koncernbidrag, har vi verkligen gått igenom det eller kommer Du att gå igenom det under föreläsning 19?

 16. Hej Krister.

  Angående övningsexempel 1 från dina föreläsningar. När du räknar ut allmän pensionsavgift så tar du inte med 53 kr från anställning från boksam i inkomstunderlaget samt att du avrundar innan du räknar på 7%. Hittar inget lagrum på detta?

  • Hej
   Enligt 3 § st.1 lag om allmän pensionsavgift ska avgift grundas på inkomster enligt 59 kap socialförsäkringsbalken. Enligt 59:8 socialförsäkringsbalken räknas lön som inkomst av anställning, dock undantages ersättningar understigande 1 000 kr från en och samma arbetsgivare under ett år 59:22 p.1.
   Avrundningsregeln finns i 3 § st.1 p.2 i lag om allmän pensionsavgift.

   MVH
   Krister

 17. Hej Krister!

  Jag tänkte bara dubbelkolla med dig så att det är ok att använda överstrykningspenna i lagboken? Jag tänkte mest så att det inte blir några problem vid tentan sen..

 18. Hej Krister!

  Skulle du kunna lägga upp gamla tentor så fort som möjligt. Vill komma igång med tentaplugget 🙂

  Trevlig helg!

 19. Hej!
  Första övningstentan 2014-08-14 går ej att öppna…

 20. Hej Krister,

  Jag har lite svårt att förstå mig på ”skattereduktion på underskott i kapital” i föreläsningsövning 1. Varför räknas 1330+500 som underskott i kapital?

  Sedan undrar jag även varför ”en procentenhet” inte räknas som 0,01 i föreläsningsövning 20.

  När vi räknar ut uppräknat sparat utdelningsutrymme beskattningsår 2015 så tar vi:
  615 313 * (1+0,9%+3% → 1.039) dvs vi räknar ”en procentenhet” som 1,0 istället för 0,01.

  Enligt 57:10 p.2 IL ökar man statslåneräntan med tre procentenheter och då har vi skrivit det som 0,03 i decimaltal.

  Samma paragraf st.2 står det att statslåneräntan ska ökas med en procentenhet. Varför blir ”tre procentenheter” → 0,03 medan en procentenhet →1,0?

  Svårt att förklara men hoppas du förstår vad jag menar ☺

  • Hej
   Per Glad i Övningsexempel 1 fick et så kallat räntebilligt lån och vi beräknade förmånsvärdet till 1 330 kr enligt 61:15 IL samma belopp ska då dras av som räntekostnad enligt 42:11 IL. Han hade också betalt 500 kr som ränta på lånet och det beloppet är också avdragsgillt i inkomstslaget kapital, 42:1 st.2 p.2 IL. Sammantaget blir det då ett underskott i kapital på 1 830 kr.

   När det gäller uträkningen 615 313 * (1+0,9%+3% → 1.039) så betyder inte siffran 1 en procentenhet. Siffran motsvarar utgångsbeloppet 615 313. Om Du multiplicerar 615 313 med 0,039 så får du ökningen och då får du lägga till 615 313 till ökningen dvs 0,039 x 615 313 + 615 313. Om Du istället multiplicerar 615 313 med 1,039 så får Du totalsumman direkt.

   MVH
   Krister

 21. Hej Krister!
  Är det här jag ska fråga om tentamensfrågor också?

  Hur som helst så sitter jag med en gammal tentamen 15-01-08 och kollar in din beskrivning på lösningen.
  Jag har inte en aning om hur du får fram dina siffror:

  GRAN A 694 012 – 138 802 ( schablon 48:15) 555 210
  GRAN A 304 470 – 97 564 206 906

  Har du lust att förklara detta för mig?

 22. Hej!
  Jag har tittat på tentan från 2014 08 14 men undrar över några saker:
  Hur ska paragraf 60:3 tillämpas på fråga 1, när jag läser den tolkar jag att den endast gäller enskild firma?

  Upg 3, varför avrundas 503 925 till 504 000? jag hittas bara en avrundningsregel i paragraf 3 där det står att de ska avrundas nedåt?

  Upg 6, på lösningsförslaget str det att du ska ha uppdaterat de till beskattningsår 2014. Sen vid uträkningarna så har du använt indextal 4,42 (år 1972) varför inte för 1971, lika dant har du hänvänt 1,35 (år 1985) varför inte 1984?
  och vid beräkning av spärrarna för lönebaserat utrymme har du använt inkomstbasbeloppet för 2013 och sen den kontanta ersättningen för 2012? Ska inte de vara samma år.

  • Kan du lägga ut ett uppdaterat facit med korrekta lösningar? Det blir jätte svårt att hänga med när det står fel i facit

  • Hej

   Uppgift 1
   Det är riktigt att 60:3 IL gäller enskild näringsidkare och referensen till 60:3 IL avser rättspraxis i ”advokatmålet”. Advokatmålet har vi ännu ej kommit till i föreläsningarna, det kommer säkert att klarna för Dig när vi behandlat frågan på föreläsningen 😉

   Uppgift 3
   Det är riktigt inkomsten av anställning ska avrundas nedåt till 503 900, 3 § st.1 p.2 Lag om allmän pensionsavgift. Svaret blir dock samma eftersom maximiregeln används.
   Jag har justerat i lösningsförslaget.

   Uppgift 6
   Om Du flyttar fram alla årtalen i tentamen 1 år, så förstår Du kanske också lösningen.

   MVH
   Krister

   • Jag undrar samma sak som föregående student (angående fråga 6 denna tenta), varför använder du år 2012 totala löner vid beräkning av löneunderlaget när det är beskattningsår 2014 vi räknar på? Det borde rimligtvis vara år 2013 totala kontanta ersättningar du använder? (57:17, ”året före beskattningsåret”)

 23. Hej,

  En fråga om tenta 15-01-08 uppgift 6

  När du räknar fram lönebaserat utrymme beskattningsår 2013 för Kalle så tar du 14 100 000kr som total kontant ersättning när du räknar på spärr 1. Varifrån får du 14 100 000kr? Ska det inte vara löneårets, dvs 2012, totala kontanta ersättning?

 24. Hej!

  Jag förstod aldrig vilka maximiregler som fanns för fåmansföretag.. Var kan jag hitta dessa?:)

 25. Hej 🙂

  En fråga gällande avyttring av en näringsfastighet:

  När man ska räkna fram värdeminskningsavdraget så undrar jag hur många år man ska multiplicera den årliga avskrivningen med om fastigheten tex förvärvats 1 september 2010 och avyttrats 30 juli 2015? Ska man ta hänsyn till vilken månad den förvärvats eller är det helår man utgår ifrån, dvs 4 år och 4 mån eller 5 år?

  • Hej

   Förvärvsåret ska Du endast ta med avskrivningar från förvärvtidpunkten, dvs i ditt fall blir det avskrivningsprocenten x byggnadens värde / 12 månader x 4 månader. Avyttringsåret görs inga avskrivningar. Svaret blir alltså 4 år och 4 månader. Se 19:5 IL

   MVH
   Krister

 26. hej!

  Hängde inte riktigt med vad som var svaret på dagens twitterfråga – En ”ägarförändring” kan leda till att tidigare års underskott förloras.

  Kan du förklara lite kort?:)

 27. Hej!
  Jag har en fråga angående Tentamen 15-01-08.
  När vi säljer Gran A Aktierna som vi har köpt in för 304 470 så väljer vi sedan att subtrahera med genomsnittsmetoden.
  När jag gör beräkningen på genomsnittsmetoden så gör jag (-30*1846223)/575 men jag får inte rätt svar. Ditt svar är 97 564 medans jag får – 96 324 . Hur gör du =)? Mvh ( Hela min beräkning fram till det svaret finns nedan)

  150 * 1500 * 0.995 = 223875
  400 * 1900 * 0.995 = 756200

  150 + 400 = 550 ”Aktier”
  223875 + 756200 = 980075 ”Omkostnadsbelopp”

  – 75 * 9300 * 0.995 = 694012 Detta belopp dras av via schablon, 694 012 * 0,2 = 138 802

  980075 – 138 802 = 841273 = Omkostnadsbelopp vid 475 aktier

  100 * 10100 * 0.995 = 1004950 ”Nyinköp av 100 aktier till ett värde av 10100”

  Nu har vi 575 aktier till ett värde av 1846223

  Nu kommer vi till genomsnittsmetoden där vi säljer 30 aktier.
  (-30 * 1846223) / 575 =
  96 324

  • Hej
   När Du räknar ut omkostnadsbeloppet ska DU inte multiplicera med 0,995. Du ska öka anskaffningsitgiften med 0,5% dvs Du måste multiplicera med 1,05.
   Om Du använder schablonmetoden i 48:15 vid kapitalvinstberäkningen så ska Du inte frångå genomsnittsmetoden i lagerredovisningen. Gör lagerredovisningen först och ändra inte dessa värden även om Du sen använder schablonmetoden.
   Titta på övningsexempel 6 som vi löste på föreläsningen.

   MVH
   Krister

   • Om jag multiplicerar med 1,005 så blir schablonmetoden felaktig.
    Förlåt, men jag har lite svårt att förstå. Jag var inte med på den föreläsningen eftersom jag jobbade.

    – 75 * 9300 * 1.005 = – 700987 * 0,2 = 140197

    Mvh

    • Hej igen
     Jag har inte skrivit att Du ska multiplicera försäljningspriset med 1,005.
     Anskaffningsutgiften multipliceras med 1,005. Försäljningspriset med 0,995.
     Läs 48:15 IL igen.
     Om Du inte var med på föreläsningen så bör Du titta på filmen från föreläsningen uppgift 6 då kommer Du att förstå vad jag menar.

     MVH
     Krister

 28. Hej
  På tenta 15-01-08 använder du 700 000 som kontant ersättning för Linda vilket är 2014 kontanta ersättning, men löneåret är ju 2013 så borde du inte använda 690 000?

  • Hej

   Vi använder inte Lindas lön eftersom hon har en närstående som tjänar mer år 2013, se 57:19 p.2 IL.
   Vi har alltså använt Kalles lön 2013.

   MVH
   Krister

 29. Hej.
  Får inte till lösningen på fråga 2 tenta 15-01-08.
  De första säljet som görs av GRAN A så räknar jag som jag gjort på de andra tentorna: -75*989925/550 men får då 134 989 istället för 138 802. Dock på andra säljet så räknar jag med den summan jag fick ut på första säljet och får då rätt: -30*1 869 986/570=97 564
  whyyyy

  • Hej
   Du räknar rätt -75*989925/550 men får då 134 989 men sen ska Du jämföra beloppet med schablonregeln i 48:15 IL som blir 138 802 ( 694 012 x 20%).
   Du väljer därefter vid kapitalvinst beräkningen det högsta värdet av 134 989 och 138 802.

   MVH
   Krister

   • Får du 694 012 genom att ta -75*900*0,995?
    Varför räknar man med 134 989 när man räknar ut nästa sälj och inte med 138 025?
    Alltså: -30*(989 825 – 134 989 + 1 015 050)/575

    Och när vet man när man ska jämföra med schoblonregeln eftersom man inte gör de på resterande aktier?

    • Hej igen

     Nja, men om Du menar 9 300 så är det rätt 75 x 9300 x 0,995 = 694 012
     Schablonregeln påverkar inte omkostnadsberäkningen enligt genomsnittsmetoden.
     Titta på lösningen i övningsexempel 6, finns på kurshemsidan

     Du ska alltid jämför med schablonregeln när Du säljer marknadsnoterade aktier.

     MVH
     Krister

 30. Hej Krister!

  I Tenta 2015-01-08, uppgift 3, står det i facit att:
  Allmänna avdrag uppgår till 12 000kr? Ska det inte vara 1 800kr?

  Sedan i samma uppgift när man räknar ut grundavdraget så har du tagit prisbasbeloppet, 44 400 (alltså 2014) ska man inte använda 44 500 (2015)?

  Vi skulle väl ändra alla årtal själva i tentan ett år fram, så att det stämde med facit men då undrar jag om det verkligen stämmer? Eller är det bara denna uppgift som är fel?

  • Hej
   Tentamen 2015-01-08 gäller beskattningsår 2014 och lösningsförslaget gäller beskattningsår 2014.
   Det var bara tentamen från 2014-08-14 som Ni skall flytta fram ett år.
   Detta för att Ni skulle få några fler exempel på tentamen.
   Ni måste själva uppdatera lösningarna till beskattningsår 2015.
   MVH
   Krister

   • Hej!
    På tentan från den 14 augusti 2014 uppgift 3, så gör vi ett allmänt avdrag på 1800.
    På tentan från den 4 november 214 uppgift 3, så gör vi ett allmänt avdrag på 8400, vi antar att det är pensionsförsäkringen på 700 som vi multiplicerar med 12.
    Varför är pensionsförsäkringen med under allmänna avdrag på den ena tentan men inte den andra? På tentan från den 14 augusti 2014 finns också en pensionsförsäkring på 1600 kr per månad men den använder vi inte oss av när vi beräknar allmänna avdrag på den tentan.
    Vi skulle gärna vilja få klarhet kring detta 🙂 Tack på förhand!

    • Hej

     Jag hänger inte med 🙁 .
     På tentamen 14 augusti 2014 har hon betalt 1600 kr per månad dvs totalt 19 200 och då drar vi av maxbeloppet 12 000 som allmänt avdrag.
     På tentamen 5 november 2014 har hon betalt 700 kr per månad dvs totalt 8 400 och då drar vi av betalt belopp 8 400 kr som allmänt avdrag.

     Regel säger att man får dra av betalt belopp dock max 12 000 kr beskattningsår 2014. Beskattningsår 2015 är maxbeloppet 1 800 kr.

     MVH
     Krister

 31. Hej Krister!
  Får fortfarande inte upp den sista tentan, har testat på två olika datorer och två mobiler… Kan du försöka lägga upp den igen eller kanske maila den till mig? 🙂
  Mvh

 32. Hej Krister,

  Vart i boken står det om lagtillämpning (restriktiv tillämpning, extensiv tillämpning, reduktionslut, analogislut och e. coutrario slut). Det är svårt att förklara utifrån bilden vi ritade på föreläsningen. Jag kommer fram till denna förklaring när jag går igenom det jag hade antecknat under föreläsningen, är det fel eller rätt? 🙂

  • Restriktiv tillämpning: ligger inom yttersta kärnområdet men tillämpar ej lagregel.
  • Extensiv tillämpning: ligger inom yttersta kärnområdet och tillämpar lagregel.
  • Reduktionsslut: ligger inom kärnområdet men tillämpar ej lagregel.
  • Analogislut: ligger utanför yttersta kärnområdet och tillämpar lagregel.
  • e. coutrario slut: ligger utanför yttersta kärnområdet men tillämpar ej lagregel.

  • Hej

   Boken tar upp lite av det i avsnitt 21.4.2 på sidan 734.
   Din förklaring ovan är rätt. Bra jobbat 🙂
   Sista punkten har en felstavning dock, det heter e.contrario 😉

   MVH
   Krister

 33. Hej 🙂

  Jag förstår inte en sak i föreläsningsövning 9…

  När man räknar schablonintäkten (48:11b) står det att den ska ”beräknas på uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets ingång”, vilket jag tolkar det som återföring av preliminärt uppskovsavdrag 320 300kr. Men i uträkningen så har du skrivit att schablonintäkten är ett tillägg på återfört belopp vilket är summan man får fram efter max uppskovsavdrag. I detta ex är återföring av preliminärt uppskov och återfört belopp samma summa. Jag undrar vilken av dessa man ska räkna schablonintäkten på eftersom jag tror återfört belopp blir en annan summa om man gör ett max uppskovsavdrag.

  tack på förhand 🙂

  • Hej

   I bilden har jag skrivit att ”Tillägg på återfört belopp….. har upphört tax 2011…”
   istället tillämpas 47:11b IL >> 1,67% x 320 300

   Det betyder att man numera tar 1,67% x uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets ingång.

   MVH
   Krister

 34. Hej Krister!

  Har du något bra tips på hur man ska tänka när man ska hitta rätt lagrum i boken, finns det ett bra steg-för-steg? Upplever att det ibland är svårt att veta vilket nyckelord i uppgifter man ska plocka ut som kan vara till hjälp i sökandet efter lagrum…

  • Hej

   Nej inte direkt.
   Det bästa är nog att försöka se systematiken i lagtexten, dvs titta i innehållsförteckningen i Rabes bok sid 9-10. Så fort Du använder ett lagrum slå upp i innehållsförteckningen och titta varför lagrummet ligger just i det kapitlet och i den Avdelningen. Efter ett tag blir Du förhoppningsvis mer ”hemma i systematiken” och då blir det lättare att hitta. Du har också et sakregister på sidan 1021 ff

   MVH
   Krister

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha