Hej Igen………
Nu har Ni fått ut inlämningsuppgiften och jag har full förståelse för om Ni upplever en blandning av ”skräck och stress” inte minst inför seminariet. Mitt råd är nu att ta det systematiskt och lös varje delfråga för sig så kommer Ni bit för bit att jobba Er igenom uppgiften. Om Ni kör fast så måste Ni i alla fall hitta ett förslag på lösning och sedan går Ni vidare till nästa delfråga. På seminariet kommer vi att gå igenom ALLT.

Dagens föreläsning handlade om skatteplanering för enskilda näringsidkare. Ett område vars regler är komplicerade och betänk att även lagrådet hade synpukter på den höga grad av komplexitet som kännetecknar reglerna och att de dessutom är frivilliga gör inte saken bättre. Rättssäkerheten kan ifrågasättas när frivilliga regler till den skattskyldiges förmån blir så komplicerade att de flesta behöver hjälp av rådgivare för att kunna utnyttja dem.

Några ”nyckelord” på vägen:
Ordningsföljden är viktig; R P E, räntefördelning >> periodiseringsfond >> expansionsfond
Kapitalunderlaget för räntefördelning beräknas utifrån tillgångar och skulder vid beskattningsårets INGÅNG
Kapitalunderlaget för expansionsfond beräknas utifrån tillgångar och skulder vid beskattningsårets UTGÅNG
Räntefördelning och expansionsfond får inte ”skapa” förlust.
Lägsta möjliga vinst ger inte alltid lägsta möjliga skatt
Eventuell återföring av tidigare års periodiseringsfonder görs före årets avsättning till periodiseringsfond.
Sparad positiv räntefördelning ökar nästa års kapitalunderlag samt får till nominellt värde användas nästa år
Om kapitalunderlaget för expansionsfond blir negativt måste återföring av expansionsfonden ske så att UB expansionsfond blir 0 kr

Det här var några ”nyckelord”, det finns många fler, värda att tänka på när Ni nu går vidare med inlämningsuppgiften.

Sköt om Er
MVH
Krister

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha