Hej igen……………..
Det här var sista föreläsningen. En genomgång av EG-Skatterätt och mervärdesskatt som kan få även den mest intresserade att periodvis tappa fokus. Verkligen en utmaning att göra föreläsningen intressant och varierande. Kort med tid till ett stort ämne gör att det är svårt att välja vad man ska behandla. Det blev en grundläggande översikt med några få djupdykningar i detaljer. Jag har försökt att beröra de vanligast förekommande frågorna med hänvisning till relevant lagtext. Det är viktigt att Ni kan se helheten och förstå den speciella problematik som vi har när vi ska tolka och tillämpa skattelagstiftning som bygger på EG direktiv.

Nu hinner vi inte att ta upp mer på kursen. De sista avsnitten berörs mer ingående i kursen Beskattningsrätt II.
Nu återstår bra repetition inför tentamen.
Trevlig helg 🙂
MVH
Krister

48 Responses to “Mälardalens högskola Beskattningsrätt Föreläsning 17”

 1. Hej Krister

  I tentamen 2010-03-23 uppgift 6 tax 10 i lösningsförslaget har du angett att Therese har
  Alt 1: 200 000 (4000*0+200 000)
  Alt 2: 200 000 (4000*1200*4,42)

  Samt i hennes Tax 11
  Alt 1: 200 000 (4000*0+200 000)
  Alt 2: 200 000 (4000*0*4,42+200 000)

  Är det något som har blivit fel här eller är det jag som är lite bakom flötet..?

 2. Hej
  Den förklarande uträkningen inom parentes tax 2010, alt 2, är fel.
  Eftersom vi inte fick någon information i frågan om förvärvspriset måste vi sätt 0 kr som förvärvspris. Svaret är dock riktigt.
  Jag har ändrat på kurshemsidan
  MVH
  Krister

 3. Hej Krister!
  Jag har en fråga ang kapitalbeskattad kapitalvinst 100%. Den som vi gick igenom i måndags 10-08-20 använde du siffrorna från avgår tjänst medan tentamen 10-03-23 använder du siffror från preliminärt till tjänst. Jag förstår inte varför?

  • Hej
   Det finns en stor risk att Du går fel när Du bara tittar på beloppen och försöker hitta dessa i uppställningen. Det Du istället ska göra är att utgå ifrån först kapitalvinsten eftersom det är det beloppet som ska fördelas på tre delar. Delarna är:
   Kapital 2/3-delar,
   Kapital 100% och
   Tjänst

   Du börjar med att plocka bort kapital 2/3-delar vilket är det samma som gränsbeloppet. Det Du har kvar kallar jag för ”preliminärt till tjänst” och det är det beloppet som ska fördelas på Kapital 100% och Tjänst. Därefter räknar Du ut Tjänstebeskattade delen. Därefter tar Du Preliminärt till tjänst – Tjänst och det Du får kvar blir Kapital 100%.

   Om vi nu tittar på lösningen tentamen 10-03-23 så blir det följande belopp:
   Preliminärt till tjänst – Tjänst = Kapital 100% >>
   557 973 – 0 = 557 973

   Om vi därefter tittar på lösningen tentamen 10-08-20 så blir det följande belopp:
   Preliminärt till tjänst – Tjänst = Kapital 100% >>
   7 274 451 – 1 999 251 = 5 275 200

   MVH
   Krister

 4. Hej Krister,
  hur kommer det sig att den skattefria lättnaden dras av före man drar ner kapitalvinsten/utdelning till 5/6 när det gäller okvalificerade andelar samt när det gäller utdelningen på kvalificerade andelar (2/3) men när det gäller kapitalvinst på kvalificerade andelar drar du ner beloppet till 2/3 innan lättnaden dras?

  • Hej
   Nu hänger jag inte riktig med 🙁
   Om Du tittar på sammanfattningen uppgift 6 på tentamen 10-08-20
   Så står det följande:
   Kapitalbeskattad kapitalvinst 2/3 3 045 549
   – Avgår skattefri lättnad – 0
   = Resterande kapital 2/3 delar 3 045 549

   Därefter räknar Du ut den skattepliktiga delen dvs
   3 045 549 x 2/3 = 2 030 366 vilket utgör den skattepliktiga delen.

   Tänk då på att 3 045 549 = gränsbeloppet. Sammantaget innbär det att lättnaden dras ifrån före reduktionen till 2/3 delar även här.

   Hoppas Du hänger med, om inte får Du gärna ringa mig. Det är svårt att förklara en del saker skriftligt på bloggen.

   MVH
   Krister

 5. Hej jag har en liten fråga som vi skulle uppskatta att få svar på!

  Tenta tax 10 29.10.09 uppgift 6.

  Linda klarar inte spärr 1 eller 2 för att få använda lönebaseratutrymme. hon säljer aktier och drar bara av uppräknat sparat utdelningsutrymme från året innan. Varför räknar man inte in åretsgränsbelopp? Dvs.

  11 463 000* (9%+4,16%9) + 0 löneutrymme –> = 1 508 530
  löneutrymmet är ju noll eftersom att hon inte klrar spärren, men hon får ju ändå ett belopp där på 1,5 mille får hon inte ta upp dem till åretsgränsbelopp? Varför?

  Här har lösningen i facit.

  -105 616 där hade jag velat haft det plus 1 508 530kr…? 🙂

  Ersättning 3 600 000 (0,40*5000*1800)
  -Omkostnadsb. -1 560 000 (3900 000/5000)*2000
  =kapitalvinst 2 040 000
  – sparat utdl utry -105 616 ((246400*(1*4,16%+3%))/5000*2000)
  =prel i tjänst 1934 384

  Hoppas du förstår min något luddiga fråga!

  • Hej

   Ja,det är inte lätt att hänga med i alla vändningar här ;(
   Linda taxering 2009:
   Vid taxering 2009 säger reglerna att Årets gränsbelopp skall räknas ut vid utdelningstillfället. Tyvärr har inte Rabe med tidigare lydelse av 57:11 st.3 IL i skattelagstiftnigen 10:2. Men om Du tittar på föreläsningsbilderna fil P5
   bild 15 som gäller för taxering 2009 och jämför den med bild 19 som gäller för taxering 2010 så ser Du ändringen markerad med rött i bild 19.
   Måste Du kunna detta utantill på tentamen?
   Svar: nej, eftersom Du skriver på taxering 2011 och Du ”bara” behöver räkna på taxering 2010 och taxering 2011. (Taxering 2011 har samma regler som taering 2010, dvs årets gränsbelopp beräknas vi beskattningsårets ingång).

   Hoppas att den ”luddiga” frågan blivit besvarad på ett begripligt sätt. Om inte, hör av Dig igen 🙂

   MVH
   Krister

 6. Hej!

  I tentan 10-06-04 i fråga nummer 6 har jag stött på ett probelm.

  När man där räknar ut taxering för Linda 2010 undrar jag hur man kommit fram till gränsbeloppet som dras av från kapitalvinsten?
  I facit står följande : (6.532.420/4000*2000) Den siffra jag undrar över är vart 6.532.420 kommer i från? Ska man inte använda det gränsbelopp som man räknat ut ovan som är 6.288.662?

  • Hej
   Jag tror att Du har en gammal verision av lösningsförslaget, skriv ut den en gång till så står det (6 288 662 / 4 000 * 2 000) observera dock att svaret var riktigt även tidigare men ”Tryckfels-Nisse” gav sitt bidrag när det gällde förklaringen till svaret.

   MVH
   Krister

 7. Hej Krister

  har gått vilse i onoterade aktier tenta 100323

  han har sparat lättnad som uppgick till 25000

  då har jag räknat ihop att han har aktier på 375
  köper 250 och 125.

  sen sa du vi skulle tänka lättnad per aktie. så jag tog 25000/375*200 eftersom det är antalet aktier som han sedan säljer och tappar lättnaden på vilket blir 13333 och i facit står det 10333?

 8. Hej

  Din fråga är, tyvärr, väldigt vanlig 🙁 .

  Jag förstår inte vad det är som gör att Ni inte gör uträkningarna i DATUMFÖLJD.

  Om aktieutdelning sker den 20 april 2010 och han säljer aktier den 10 juli 2010 så måste Ni ta lättnaden mot utdelningen först och det är eventuell kvarvarande lättnad som går mot kapitalvinsten.
  I det här fallet är utdelningen 375 st x 15 kr = 5 625 kr
  Utdelning – lättnad = sparat lättnadsutrymme efter utdelningen >>
  5 625 – 25 000 = 19 375 kr
  Därefter kommer lättnaden mot kapitalvinsten för det sålda antalet aktier >>
  19 375 kr / 375 st x 200 st = 10 333 kr

  Om han hade sålt aktierna i t.ex. januari 2010 och utdelningen sker i april 2010 då drar Du lättnaden mot kapitalvinsten först >>
  25 000 kr / 375 st x 200 st = 13 333 kr
  Kvarvarande lättnad efter försäljningen = 25 000 – 13 333 = 11 667 kr.
  Då har han 175 st aktier kvar och får aktieutdelning med 175 st x 15 kr = 2 625 kr >>
  Utdelning – lättnad >>
  2 625 – 11 667 = – 9 042 kr = Sparad lättnad till nästa år.

  Sammanfattningsvis är nyckelordet: DATUMFÖLJD 🙂

  MVH
  Krister

  • hehe vet inte riktigt heller var det går fel. Mycket att trycka in och 2 olika sätt att göra på som gör att man blandar ihop det hela:D Utöver det att många av oss inte har någon som helst erfarenhet av det vilket gör det svårt att koppla det hela. Dock så blir det ju ganska uppenbart och logiskt när du trycker på datumföljden=)

   och ger exempel=)

   • Bra!
    Hoppas Du inte tog illa upp av mitt ”tonfall”. Det var inget illa menat.
    🙂 🙂
    MVH
    Krister

    • Ingen fara. Kan tänka mig att det är frustrerande i längden när alla eleverna går vilse i samma spår om och om igen=)

 9. Hej Krister!

  Finns det någon regel i vilken ordning sparad lättnad skall dras av från kapitalvinster beroende på om de ska tas upp till 2/3-delar eller till 100%? Jag räknar på tentamen 2010-03-23 uppgift 6 och där dras lättnaden i första hand ifrån de belopp i inkomstslaget kapital som ska tas upp till 2/3-delar trots att det belopp som ska tas upp till 100% kommer före det ena i ”datumföljd”.

  Tack på förhand.

  • Ett tilllägg.. inte bara i vilken ordning den sparade lättnaden ska dras från vinster utan från utdelningar & vinster som uppkommer i frågan. Tack 🙂

   • Hej
    Lättnaden dras först från det som i datumföljd kommer först av utdelning respektive kapitalvinst, se svar på tidigare frågor i bloggen.

    Lättnade dras altid från den del som beskattas till 2/3 delar innan reduktionen till 2/3 delar görs. 2/3 dels reduktionen kom till som kompensation för 2/3 dels lättnaden.

    MVH
    Krister

 10. En fundering inför tentan… behöver vikt läggas på moment som examinerades på inlämningsuppgiften eller kan de anses som examinerade?
  mvh

 11. Hej Krister!

  Jag har en fråga angående Tentamen 2010-08-20, uppgift 6:

  Vid beräkningen av gränsbeloppet för Nanne Tax 2010 inkluderar du utdelningen och får siffran 1923369 kr. Borde inte denna siffra vara det utgående sparade utdelningsutrymmet (före beräkning av kapitalvinst)? Ska inte gränsbeloppet istället vara 2043369 kr (1621716 + 421653)?

  Kan du förklara, tack!

 12. Hej Krister,
  varför ska man dra av den betalade skatten från det som ska betalas hur kommer det sig att man får göra den lättnaden, kan inte hitta något lagstöd för en sån lättnad.

  • Hej
   Jag förstår inte riktigt Din fråga men om Du menar varför man drar av betald preliminärskatt från den slutliga skatten i tex fråga 3 på de tentor som ligger på kurshemsidan så är svaret följande:
   Frågan gäller om den skattskyldige har en fordran eller skuld till staten. Du börjar med att räkna fram slutlig skatt och drar därefter ifrån betald preliminär skatt för att få fram fordran eller sklud.

   Om det inte var det Du menade så får Du fråga igen.
   MVH
   Krister

 13. Hej! I facit på tentamen 10-03-23 står det i fråga 6 att ”Eftersom ingen del av kapitalvinsten blev tjänstebeskattad för Olle så behöver vi inte räkna vidare på Olles siffror”. Men Om vi hade räknat vidare och sett att han blivit tjänstebeskattad för utdelningen.. ska inte den räknas med i vad som senare max får tas upp i tjänst (100*inkomstbasbeloppet) eller gäller det bara kapitalvinster som blivit tjänstebeskattade?
  Tack på förhand!

  • Hej
   Om Du läser i 57:22 st.1 IL så börjar lagtexten med ”En kapitalvinst…”
   och som den efterföljande texten är skriven så åsyftas endast tjänstebeskattad kapitalvinst vid brövning av maximiregeln. Det betyder att eventuell tjänstebaskattad utdelning är ointressant.

   MVH
   Krister

 14. En fråga som jag har såhär dagen före tentan är om skiktgränserna för beräkning av statlig inkomstskatt tax 2011 finns att tillgå i Rabes bok eller om man är tvungen att memorera dem till tentan?

 15. Kommer du lägga ut något svarsförslag till tentan vi skrev idag?

 16. Hej Krister,

  Jag undrar om du bekräftar när du mottager komplettering av deklarationsuppgiften via mejl? Vi har nämligen mejlat dig två gånger men inte fått något svar om det har mottagits eller godkänts. Är ganska säker på att vi har skickat till rätt adress: krister.frost@jkf.se

  Ha en trevlig dag!

  • Hej
   Jag tror att Ni fått svar via mail, om inte får Ni höra av Er per mail igen.
   Alla godkända inlämningsuppgifter ska nu vara registrerade i LADOK.
   MVH
   Krister

 17. Hej Krister!
  Jag har en fråga som kanske inte hör till Beskattningsrätt 1 utan snarare Beskattningsrätt 2. Det ska tydligen finnas 3 företeelser som resulterar i att mervärdesskatt skall betalas, då undrar jag vilka dessa är?
  Skulle vara tacksam för svar då jag har försökt hitta dessa 3 orsaker i snart en vecka utan några som helst resultat.

  • Hej
   Svårt att veta vad frågeställaren syftar på men det skulle kunna vara det som anges i 1:1 st.1 punkterna 1 -3 i mervärdesskattelagen.

   MVH
   Krister

 18. Hej Krister!

  När kan vi förvänta oss svar från tentamen? 🙂

 19. Hej Krister!
  Såg att tentamensresultatet kommit in i systemet. Har du någon statistik på hur det gick?

  Mvh

  • Hej
   Jag är på resa i Vietnam och Kina:
   Jag lägger ut lite statistik när jag kommer hem
   MVH
   Krister

 20. Hej Krister,

  Jag är en gammal elev som har läst Beskattningsrätt 1 hos dig.
  Jag har en fråga som inte hör till Beskattningsrätt att göra, den är ganska allmän eftersom att jag håller på med en uppsats. .

  Skulle vara tacksam för svar då jag har försökt hitta svaren i Skatteverkets hemsida men utan resultat.

  Jag behöver veta hur det svenska skattesystemet ser ut i grunden efter 1990-talets skattereform? Räcker skatterna?

  När det gäller förmånsprincipen och bärkraftsprincipen för beskattning. Vilken princip är bäst? Vem betalar till slut skatten (alla skatter)?
  Finns det exempel på det och vart kan jag leta? vet du vart jag kan hitta källor för det?

  Finns det även rättvisa skatter?

  Tack på förhand!

 21. God jul och gott nytt år Krister!

 22. Hej Krister skulle du lägga ut ngn statistik på tentan, skulle va kul o se failraten

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha