Enligt aktiebolagslagen 8 kap 4 § skall styrelsen löpande bedöma bolagets ekonomiska situation och om bolaget är moderbolag i en koncern skall styrelsen löpande bedöma koncernens ekonomiska situation. Det innbär att styrelsen måste tillse att den rapportering som sker, rörande ekonomin, på varje styrelsemöte är relevant och tillräcklig för att uppfylla lagens krav. Om det behövs skall styrelse ge skriftliga rapporteringsinstruktioner, 8 kap 5 § aktiebolagslagen. I filmen JKFLive avsnitt 3 ger jag lite förslag på hur man genom olika diagram kan följa och bedöma företagets ekonomiska situation på ett sätt som även ”icke ekonomer” kan förstå.
Utöver det ansvar som styrelsen har gentemot bolagets ägare så kan man i egenskap av styrelseledamot/styrelseordförande också bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder. I filmen omnämns två ansvarsgrunder; det så kallade företrädaransvaret enligt
59 kap. 13 § skatteförfarandelagen, som är ett ansvar för obetalda skatter och avgifter, samt ansvaret som kan uppkomma om styrelsen inte uppfyller kraven på tvångslikvidation på grund av kapitalbrist, m.m. enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen.

Titta på filmen ovan för en introduktion i ämnet.

På våra styrelseutbildningar får Du lära Dig mer om vad som gäller och hur Du kan minimera riskerna för att drabbas av stora kostnader på grund av felaktiga beslut.

 

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha