I JKFLive Avsnitt 1 gick jag igenom grunderna i personrätten. Att parterna i ett avtal är behöriga att ingå avtal är en grundförutsättning inom avtalsrätten. I det här avsnittet pratar jag om att en firmatecknare för en juridisk person kan ge fullmakt till någon person att företräda den juridiska personen och ingå bindande avtal å dennes vägnar. Rättsområdet kallas för fullmaktsläran. Att två parter ingår avtal med varandra genom användande av fullmakt är det vanligaste sättet som avtal sluts på när det gäller affärer mellan två företag. Den vanligaste formen av fullmakt är den så kallade ställningsfullmakten, som beskrivs i avtalslagen 10 § st.2. Ställningsfullmaktsreglerna tillämpas när två anställda, fysiska personer, under tecknar ett avtal å respektive arbetsgivares vägnar. Det kan bli kostsamt för en eller båda parterna om det senare visar sig att det inte finns något bindande avtal därför att det saknades behörighet för de anställda att ingå avtalet.

Att veta var gränsen för behörigheten, vid ställningsfullmakt, går är viktig för alla anställda som ingår avtal i företagets namn. Att företagsledningen har dessa kunskaper är absolut nödvändigt. Det som gör saken mer komplicerad är det faktum att det ofta förekommer att en anställd får en intern instruktion från sin chef att han/hon inte får ingå avtal över ett visst belopp. Dessa interna instruktioner kallas, inom fullmaktsläran, för befogenhet. Vad som händer när avtal sluts innanför behörigheten men utanför befogenheten förklarar jag i filmen.

Den ovan beskrivna ställningsfullmakten tillhör gruppen självständiga fullmakter men det finns också så kallade osjälvständiga fullmakter, i avtalslagen regleras de i 18 §. De kallas därför ofta för ”§-18 fullmakter”. Vad som gäller för dessa fullmakter förklaras också i filmen.

Titta på filmen ovan för en introduktion i ämnet.

På våra styrelseutbildningar får Du lära Dig mer om vad som gäller och hur Du kan minimera riskerna för att drabbas av stora kostnader på grund av okunskap om fullmaktsreglerna.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha