Hej igen……………… (för 18 gången eller punkten)

Nu är tentamen rättad, inlämnad och resultaten registrerade.
Nu återstår endast en sista reflektion:
Det var ett mycket bra resultat med 43% VG och 31% G, vilket är ett bättre resultat än vad det brukar vara. Totalt var det 61 personer som skrev tentan. Det var 14 stycken som fick full poäng på fråga 6 vilket är ett mycket bra resultat.
Alla (26%) nådde inte riktigt ända fram och för Er är det viktigt att Ni tittar igenom lösningsförslaget, som nu ligger på kurshemsidan. Räkna uppgifterna igen och jämför med lösningsförslaget och hör av Er om det är något Ni inte förstår.

Hjälp mig gärna att bli bättre, skriv Era synpunkter om tentan. Vad var bra? Vad var dåligt? 

Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

Hej igen……., nu för sista gången 🙁
Då var den här 15 poängs kursen i beskattningsrätt avslutad.
Sista repetitionsföreläsningen, är som jag sa inledningsvis, den föreläsning som man är mest nervös inför. Man har ingen möjlighet att rätta till eventuella missar, om man inte ”bloggar” förstås. Jag tyckte att det flöt på ganska bra. Det är klart att den stora tunga frågan om fåmansföretag hade kunnat presenterats bättre om jag hade haft en del ”delberäkningar” klara. Det vi inte hann med vara att titta på hur man gör taxering 2010 om delförsäljningen av fåmansföretagsaktier sker före utdelningen. Jag har därför lagt ut på kurshemsidan en alternativ lösning till övningstentamen där jag lagt försäljningen före utdelningen. Vad det handlar om är alltså den ändrade lagtexten i 57:11 st.3 IL. Se också en anonym skribents kommentar till inlägg föreläsning 16.

Jag har nu sammanställt kursutvärderingarna och resultatet blev följande:

Kursutvärdering: Beskattningsrätt 15 p,  HT 2009            
  Medel Median Max Min    
Vad tyckte du om kurslitteraturen?            
Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1 o 2 2,9 3 4 1    
Övningar i skatterätt 2,8 2,8 4 1    
Övrigt utdelat material under kursens gång 4,2 4 5 2    
             
Vad tyckte du om Krister Frost som föreläsare?            
Framförande: 4,6 5 5 3    
Strukturerad:  4,5 5 5 4    
Inspirerande:  4,5 5 5 3    
Kompetent:    4,9 5 5 4    
             
Vad tyckte du om den obligatoriska inlämningsuppgiften? 4,0 4 5 1    
             
Vad tyckte Du om kursen som helhet? 4,4 5 5 3    
             
Vad tyckte Du om bloggen? 4,3 5 5 1    
             
  1 = Mycket dåligt, 5 = Mycket bra
  Antal svarande: 45 stycken  

Jag ska fundera lite över Era svar och därefter bestämma mig om jag ska göra några ändringar. Att två stycken gav 1 ”poäng” på inlämningsuppgiften gör mig naturligtvis lite fundersam! Att samma personer även, i princip, tycker att jag ska lägga ned bloggen gör mig än mer fundersam. Speciellt när 43 stycken samtidigt givit höga ”poäng” på både inlämningsuppgift och blogg. Talesättetyou can´t win them all…” har naturligtvis substans i verkligheten. Det som är synd, för dessa två, är att de troligen lagt mer fokus och engagemang i att ”reta sig på något eller någon” istället för att fokusera på sin egen inlärning, vilket naturligtvis aldrig kan vara ett vinnande koncept.

När det gäller kompletteringarna av inlämningsuppgiften så har jag aldrig, under de tio år som jag ”kört” en inlämningsuppgift, fått så hög kvalité på kompletteringssvaren. Mycket bra jobbat! 😀

Som sagt det här var sista blogg inlägget för den här kursen och jag vill därför tacka Er alla för Ert engagemang. Det har varit roligt och stimulerande att ha Er som studenter och jag önskar Er alla lycka och framgång. 🙂 🙂
MVH
Krister
PS Det kommer nog ett inlägg efter tentamensrättningen också så får Ni möjlighet att kommentera tentan också. DS 

Hej igen……………
Nu är sista föreläsningen genomförd och det återstår bara ett repetitionstillfälle innan tentamen.
Dagens föreläsning kändes riktigt bra. Att vi glömde den sista rasten var väl mindre bra ur pedagogisk synpunkt men det är sådant som händer när ämnet griper tag i en så att tiden upphör att existera. Tur att Ni skulle med tåget annars hade vi hållit på till i morgon. Jag ska följa upp alla kompletteringar av inlämningsuppgiften och skickar bekräftelser till er under torsdagen. Skriv på bloggen eller maila till mig om det är något speciellt Ni vill ha svar på under repetitionstillfället. Vi går igenom den tentamen som ligger på kurshemsidan.
Sköt om Er
MVH
Krister

Hej igen…………..
Det kändes lite tungt att uppbringa energin idag, eller rättare sagt igår eftersom klockan passerat 24.00. Inlämningsuppgiften tog väldigt mycket kraft, även från mig.
Jag ska jobba på att hitta en lämplig nivå avseende mervärdesskatten. Har under eftermiddagen satt ihop Eran tentamen och lämnat in den.
Nu återstår en del arbete med att förbereda och lägga ut en övningstentamen till på kurshemsidan.
MVH
Krister

Hej igen
Ännu en fantastisk dag på jobbet, 2 x 4 timmar med bara skattelagstiftning, lite ”miljöskadad” har man nog trots allt blivit.
Ni uppfyllde de höga förväntningarna, från gårdagen, med råge. Lika hög kvalité även denna dag 🙂 .
Eftermiddagens seminarium ”flöt på” riktigt bra med god tidsmarginal fram till klockan 17. En av Er sa något i stil med att det ”… kanske berodde på att vi, dvs Ni, inte pratade så mycket…”, underförstått, kanske, att jag pratade desto mer?
På vägen hem fick det mig att fundera på syftet med en inlämningsuppgift och efterföljande seminarium.
Som jag ser det finns det flera syften med inlämningsuppgiften och det efterföljande seminariet. Själva arbetet med inlämningsuppgiften syftar till att Ni ska få träning i att genomföra ett enkelt bokslut och en därefter verklighetsnära och ganska  komplex deklaration. Ni ska dessutom få träning i att självständigt, i princip helt utan någon handledning, lära Er ett skatteprogram. Uppgiften ska innefatta det mesta som vi gått igenom under de nio första föreläsningarna. Arbetet utförs i grupp vilket ger träning i att tillsammans hitta förslag på lösningar. När arbetet är färdigt lämnar Ni in en skriftlig version som ligger till grund för betygssättning.
Det efterföljande seminariet har två syften. För det första ska jag säkerställa att samtliga deltagare i respektive grupp har varit med under arbetet, eftersom Ni får ett individuellt betyg. Det säkerställer jag genom individuella frågor under seminariet. Om någon av Er inte skulle aktivt deltagit i grupparbetet, utan bara försökt åka snålskjuts på andra, så ”avslöjas” det ganska snabbt på seminariet genom att personen inte klarar av att beskriva ”nästa steg i skatteprogrammet”. När jag känner mig säker på vilka som deltagit respektive ej deltagit i grupparbetet så övergår vi till det andra syftet med seminariet. Det andra syftet är att ytterligare förbättra Era kunskaper i användandet av programmet och då framför allt vad gäller simulering av olika skatteplaneringsalternativ. I den andra delen pratar jag mer för att effektivisera inlärningen. Ett alternativ hade kunnat vara att låta Er prata mer även i den andra delen av seminariet men det skulle innebära att seminariet tar längre tid och det finns en större risk att Ni ”plockar upp” och tillägnar Er ”felaktig kunskap”. Hela inlämningsuppgiften måste utmynna i ett slutligt förslag på ”helt korrekt” lösning så att Ni känner att Ni fått alla ”frågetecken” uträtade. Det värsta som finns med en del seminarier är att deltagarna går därifrån med en känsla av ”vad kom vi egentligen fram till för resultat?”. I ”min värld” får sådant inte förekomma.
Jag hoppas att Ni lärt Er mycket under ”resans gång” och jag är ganska övertygad om att Ni i framtiden kommer att ha nytta av den kompetens Ni nu besitter.
Kommentera gärna vad Ni tyckte om inlämningsuppgiften och seminariet.
Ha nu en riktigt trevlig helg och njut av tillvaron, det kommer jag att göra. 😀
MVH
Krister

Hej alla duktiga och ambitiösa studenter!
Efter två seminarier á 4 timmar känner man sig ganska ”urblåst”. Så här, några timmar efter, när jag precis gått igenom morgondagens material och man får en liten stund för reflektion och eftertanke. Då känns det riktigt roligt att kunna konstatera hur mycket Ni lärt Er under de veckor som kursen pågått. Kan Ni, i Er vildaste fantasi, visualisera hur en lösning av den här inlämningsuppgiften hade sett ut om Ni gjort den innan Ni började kursen i beskattningsrätt? Jag är övertygad om att det hade blivit ett ”tragiskt” resultat 🙁 .
Nu har Ni däremot presterat något riktigt bra, även om många av Er fick krav på kompletteringar, vilket Ni med lätthet kommer att klara av, så har Ni ändå idag visat att Ni hänger med bra i skatteprogrammet, kan motivera Era lösningar med lagstöd, föra ett skatteplaneringsresonemang på relativt hög nivå. 
Vad mer kan man önska sig som lärare?
Nu har Ni satt ribban högt för morgondagens grupper.
Bra jobbat! 😀  (så här långt hälften av kursdeltagarna)
MVH
Krister

Hej igen………….
Ännu en föreläsning genomförd. Denna gång mer abstrakt och övergripande innehåll, omväxling förnöjer, eller?
Nu gäller det att fokusera inför seminariet. Jag har en hel del arbete framför mig med att gå igenom allt material som Ni producerat vilket blir spännande och roligt 😀 . Inför seminariet är det viktigt att Ni har med Er utskrifter från olika dialogrutor i skatteprogrammet så att Ni kan förklara hur siffrorna hamnar i de olika rutorna på deklarationsblanketterna. Den bästa förberedelsen Ni kan göra är att läsa lagtexten som är relevant för de olika förslag till lösningar som Ni lämnat samt att fortsätta med att ”klicka Er runt” i skatteprogrammet. Det kommer att bli tajt med tiden på seminariet så räkna med att vi håller på till klockan 12.00 respektive 17.00 och att vi börjar exakt 08.15 respektive 13.15, båda dagarna.
Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

Hej igen………….
Idag fick jag en ”konstig” känsla under föreläsningen. Det kändes som om jag inte fick någon ”kontakt” med Er.
Är Ni ”super stressade” av inlämningsuppgiften?
Föreläsningen blev inte heller riktigt som jag planerat. Det tog lite längre tid med avslutningen av deklarationsblanketten för fåmansföretag än vad som var meningen. Jag får väl skylla på SKV:s ”blankettkonstruktörer”. Det här betyder att vi ligger lite efter i schemat och vi får ta avsnittet om koncernbeskattning när vi träffas nästa gång. Det är inget större problem eftersom Ni inte behöver informationen för att klara inlämningsuppgiften men det blir, som vanligt, en tuff måndags föreläsning 😀 .
Jag har lagt ut uppgift 22 på kurshemsidan samt lösningsbilden som visar tillämpningen av 26:2 st.2 IL.
Vi kommer, som vanligt, att repetera reglerna om försäljning av näringsfastighet så var inte oroliga över det.
MVH
Krister

Hej igen…………
Äntligen fredag, eller, 🙂 snart är det måndag, eller.. ?
Idag fick jag höra något som gjorde mig väldigt glad :D.
Jag kunde inte undgå att höra när någon av Er sa, på vägen ut ur föreläsningssalen, ungefär så här ”…nu börjar äntligen sakerna falla ned på plats…”.
När alla har kommit Dit då kommer det att kännas som vi, både Ni och jag, har fått lön för mödan. Alla är antagligen inte där än men efter seminariet hoppas jag att de flesta kommer att få uppleva den fantastiska känslan av att ”börja förstå” .  Ni kanske har hört de olika stadierna som många går igenom: ”innan kursen började trodde jag att jag kunde det mesta, efter ett tag insåg jag att jag kan nästan ingenting, efter ytterligare ett antal föreläsningar så trodde jag fortfarande att jag inte kunde något men det visade sig faktiskt, på seminariet, att jag kunde en hel del, efter kursen och tentan insåg jag att jag faktiskt kunde en hel del.” Egentligen är det bara i två av dessa fyra stadier som man är ”lycklig”. I det första stadiet är man ”lyckligt ovetande” om har saker och ting förhåller sig. I det fjärde stadiet känns det i hela kroppen att man faktiskt behärskar något, vilket är en  skön känsla och lycka. Problemet är stadierna två och tre. I stadium två är det bara en svart tunnel som man trampar dy i. I stadium tre är det det dåliga självförtroendet som spelar en ett spratt, ”jantelagen”, tro inte att Du kan något.
Som sagt, när ”sakerna börjar falla på plats” då inträder ”lycko-ruset”.

Jag gjorde ett litet experiment på dagens föreläsning genom att lösa uppgiften direkt i Excel. Vad tyckte Ni? Fungerade det bra eller är det bättre att presentera lösningen i powerpoint? Eller gillar Ni det traditionella sättet att skriva på tavlan? Kom gärna med synpunkter. Era åsikter är viktiga!!

(Utvikningen att Excel faktiskt räknade fel kanske inte var jätterelevant för tentamen men trots allt en värdefull tankeställare. Jag har alltid litat blint på uträkningarna tidigare, ”lyckligt ovetande”, nu har jag kommit in i tvivlandets ”olyckliga” stadium. Hoppas att jag snabbt passerar igenom det stadiet också så att ”lyckan” återkommer. Ni fick i alla fall lära Er en del Excel teknik 🙂 )

På måndag gör vi klart deklarationen och kontrollerar om skatteprogrammet räknar rätt 😀
Sköt om Er och ha en riktigt trevlig helg.
Själv ska jag spela golf. Hoppas bara att det fina vädret håller i sig.
MVH
Krister

Hej igen………
Svårare än så här kommer det inte att bli 🙂
Dagens föreläsning och den som kommer på fredag behandlar avsnittet fåmansföretag,  det mest komplicerade avsnittet på kursen.
Det som gör det extra svårt är att lagstiftaren ändrat reglerna i stort sätt varje år de senaste fem åren. Försök att få grepp om helheten först, dvs tankemässigt med ord beskriva de grova dragen med reglerna för att därefter fördjupa Dig i detaljerna. Vad det handlar om är att lagstiftaren bestämt vad som anses vara skälig avkastning på satsat kapital och den avkastningen kallas ”gränsbelopp”. Om Du, på grund av en kvalificerad andel i ett fåmansföretag, får en aktieutdelning som överstiger ”gränsbeloppet” ska den överskjutande utdelningen beskattas i inkomstslaget tjänst och utdelningen upp till ”gränsbeloppet” är skattepliktig till 2/3-delar i inkomstslaget kapital, 57:20 IL. Om Du får en utdelning som understiger ”gränsbeloppet” är hela utdelningen skattepliktig till 2/3-delar, 57:20 IL. Den del som återstår upp till ”gränsbeloppet” blir ”sparat utdelningsutrymme” till nästa år, 57:13 IL. Det ”sparade utdelningsutrymmet” räknas upp med SLR+3% och läggs till ”årets gränsbelopp” nästa år, 57:10 st.1 p.2 IL. Om Du har sparad lättnad från tidigare år kan Du minska utdelningen med det beloppet, vilket blir den skattefria utdelningen.
På fredag kommer vi att räkna fram det ”lönebaserade utrymmet” samt räkna på skattekonsekvenserna vid försäljning av aktier i fåmansföretag. 😀
MVH
Krister

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha