Hej igen………

Nu har Ni fått ut inlämningsuppgiften och Ni har en hel del arbete framför Er. Det är dock viktigt att Ni inte hoppar över någon föreläsning eftersom vi dels kommer att behandla väsentliga saker som Ni behöver för att klara inlämningsuppgiften och dels gå igenom för tentamen mycket väsentliga delar.

Skatteplaneringen för enskilda näringsidkare är till en början ett ganska svårt område. Det är mycket ny lagtext och många olika regler som påverkar varandra och det gäller för Er att inledningsvis försöka se helheten. Tyvärr hann vi inte klart med övningsuppgift 12 på dagens föreläsning vilket gör att allt troligen ”hänger lite i luften” för Er just nu. Men oroa Er inte vi kommer att knyta ihop säcken under nästa föreläsning. Vi ligger bra till i schemat så jag kommer troligen att börja med aktiebolagens beskattning redan nästa föreläsning 🙂 Skriv ut bilderna från kurshemsidan avsnitt O.

Jag har lagt ut några nya filmer på kurshemsidan 🙂 Filmen om näringsverksamhetens grunder är på gång och kommer ut under morgondagen.

Sköt om Er 🙂

MVH
Krister

Hej igen……..

Dagens föreläsning blev delvis en repetition av grundläggande kunskaper i redovisning. Ni måste behärska avskrivningsreglerna och Ni måste kunna göra ett bokslut. Plocka gärna fram litteraturen från externredovisningskursen och repetera om Ni tyckte att dagens genomgång var svår. På nästa föreläsning ska vi behandla skatteplaneringen för enskilda näringsidkare och då måste de grundläggande kunskaperna finnas ”på plats”.  Jag har lagt ut lösningen av bokslutstablån uppgift 11 samt förklarande uträkningar på kurshemsidan. Vi kommer att gå igenom skatteuträkningen som finns på sidan tre i lösningen vid nästa föreläsning.

Jag har också lagt ut, på kurshemsidan, en ny version av mina kommentarer till övningsbokens facit. Det är en del fel i lösningen av uppgift 2:1.

Det finns också ny föreläsningsbilder inför måndagens föreläsning.

Trevlig helg 🙂

MVH
Krister

Hej igen…….
Ja, äntligen var vi framme vid första föreläsningen om näringsverksamhet. Nu börjar det riktigt roliga 🙂 Det är så mycket som jag vill förmedla till Er och jag är mycket nöjd med att så många kommer på föreläsningarna. Mina farhågor att Ni skulle droppa av när jag lägger ut allt på hemsidan har inte besannats.

Att fokusera på balansräkningens värderingsregler när Ni gör bokslut kanske var lite omtumlande för en del av Er. Oroa Er dock inte vi kommer att med flera exempel träna på att arbeta utifrån det perspektivet. Jag lovar Er också att det blir mycket enklare att förstå och tolka lagtexten om Ni har rätt perspektiv och inser vilket skyddsintresse respektive lagtext har. Ni märkte nog också att det är viktigt att ha kunskap om en del civilrättsliga regler från HÖKEN. Det finns naturligtvis skäl till varför HÖKEN är ett förkunskapskrav för att få gå beskattningsrättskursen 😉 . Kunskaper i redovisning är också nödvändiga och kravet på avklarad kurs i externredovisning har också sin förklaring. Vi kommer dock att göra en del bokslut på bokslutstablå under kursen så att Ni får möjlighet att uppdatera Era kunskaper.

Nej, nu måste jag förbereda morgondagens föreläsning :).

MVH
Krister

Hej igen……
Försäljning av fastigheter och försäljning av aktier är två olika exempel på hur kapitalvinster/kapitalförluster beräknas. Reglerna för omkostnadsbelopp skiljer sig och det gäller att Ni kan läsa kapitel 44 IL tillsammans med respektive kapitel för de olika typerna av egendom. Om reglerna finns i ett specialkapitel dvs kap 45 – kap 52 så gäller de reglerna endast för just den egendomen. Om reglerna gäller alla typer av egendom så finns reglerna i 44 kap IL. Titta extra noga på begreppet förbättringsutgift rörande fastigheter samt kvittningsreglerna för kapitalvinster och kapitalförluster rörande aktier.

Vi hörs på onsdagens Webinarium 🙂

MVH
Krister

Hej igen…..
Idag hann vi med mer än vad jag planerat, tur att man har lite mer material med sig 🙂 .
Det ska bli intressant och se hur många av Er som skriver anteckningar när lösningarna läggs ut på kurshemsidan. Jag tror att det har ett ”inlärningsvärde” att anteckna men vi får se hur det utvecklar sig under kursens gång. Titta gärna lite extra i 44 kap. IL så att Ni känner Er hemma i de paragrafer som vi gick igenom. Titta också på definitionen av privatbostadsfastighet och tröghetsregeln i 2 kap. IL.
Sköt om Er och ha en trevlig helg 😉
MVH
Krister

Hej igen….
Idag var det ett högt tempo med en hel del för Er att anteckna. Jag hoppas att det inte gick för fort. Det kommer nu att krävas en del arbete av Er för att Ni ska få ordning på alla uträkningar. Men jag kan trösta Er med att Ni kommer att klara det, även om Ni kanske känner er lite deppade just nu 🙂 .
Jag får väl använda det gamla talesättet ”Tappa inte sugen. Världen är redan full av tappade sugar”
På kurshemsidan ligger nu ett dokument som förklarar uträkningen av jobbskatteavdraget. Nya föreläsningsbilder är också utlagda. Jag kämpar vidare med redigering av filmerna och hoppas att de ska bli klara till slutet av veckan.
MVH
Krister

Hej igen…
Nu har vi kommit igång med mer konkreta skatteregler i inkomstskattelagen. Nu är det viktigt för Er att försöka se helheten och tillägna Er den metod som vi använder när vi ska lösa skatterättsliga frågor rörande skatteplikt eller skattefritt. Kom ihåg att alla förmåner som erhålls ”på grund av tjänst” är skattepliktiga enligt huvudregeln, 11:1 st.1 IL. Om det ska vara skattefritt måste Ni hitta en undantagsregel i lagtexten. Undantagsreglerna finns i 11 kap IL eller i 8 kap IL. Om Ni hittar en undantagsregel så blir följdfrågan om den är tillämparbar i det aktuella fallet eller inte. Om Ni finner att undantagsregeln inte är tillämpbar då går Ni tillbaka till huvudregeln och förmånen blir då skattepliktig. Kom ihåg att värderingen av inkomster i annat än pengar sker med stöd av 61 kap. IL. Huvudregeln är marknadsvärdet om det inte finns någon undantagsregel i 61 kap. Marknadsvärdet är vad det skulle kostat den skattskyldige att anskaffa motsvarande egendom på orten mot kontant betalning, 61:2 st.2 IL.
I morgon fortsätter vi med övningsexempel 1.
Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

Hej igen..
Dagens föreläsning blev väldigt ”lagtext intensiv” hoppas Ni överlevde och inte blev helt vettskrämda 😉 . Som Ni säkert förstår nu, så är det viktigt att få träning i att förstå lagtexternas systematik så att Ni kan hitta och tolka lagtexten i framtiden. Jag vill också att Ni, översiktligt, läser kap. 49 i SFL som handlar om skattetillägg och då speciellt 49:10 p. 2 SFL. När det gäller kapitel 22 i Lodins bok så läser Ni det översiktligt. Jag kommer att komma tillbaka till SFL flera gånger under kursen. Enn annan sak som jag också vill göra Er uppmärksamma på är att en viktig del i skatterättskunskaperna är att kunna hitta de olika rättskällorna på nätet. Klick Er runt på de sidor som jag visade så att Ni känner Er hemma med de olika sökfunktionerna.
Ha nu en riktigt trevlig helg 🙂
Med vänlig hälsning
Krister

Hej
Då var första föreläsningen avklarad. Det blev en ”skakig” inledning. Jag var där i god tid ca 30 min före start och kopplade upp allt för inspelning av föreläsningen. Men när jag skulle ansluta mig till nätverket för att komma åt internet så hade jag inget lösenord som fungerade. Jag hade planerat att visa kurshemsidan, bloggen m.m. men utan internet så fungerar det inte. Nu startade en febril hjärnaktivitet 🙂 . Hur löser jag detta? Kom då på att jag kan parkoppla datorn med iphone via bluetooth men hade totalt glömt bort hur man gör. Jag satt där framme och letade bland menyerna i telefon. Jag tittade upp och såg att salen var nästan fullsatt med förväntansfulla studenter. I sådana lägen vill man helst försvinna från jordens yta en stund, men det går ju inte. Med fem minuter kvar fick jag igång uppkopplingen pust puu!
Sen kom nästa problem. Deltagarlistan, var är den? OK, snabbt beslut, jag ”köper lite tid” genom att ta närvaron efter rasten. Jag hittar nog någon lösning på det. Visste att jag fått listan på mail så det är bara att öppna mailen så är jag på banan igen.

Sen startade föreläsningen och det flöt på OK, hoppas Ni hängde med. Jag försökte korta ned pratet om de sociala medierna så mycket som möjligt då en del kanske tycker att det är helt ointressant.

Sen kom kafferasten. Jag öppnade mailen och letade på filen med deltagarlistan. Öppnade pdf filen och inser då att jag bara har Acrobat Reader på Mac datorn. Går inte att skriva i pdf filen med det programmet. Hur ska jag bocka av närvarande studenter? Nu startade ”febril hjärnaktivitet” igen. Kom då på att jag i Dropbox (suverän programvara gå in på www.dropbox.com och läs om den) hade en excelfil med Era mailadresser från mailutskicket jag gjorde till Er. Öppnade den filen och insåg att jag inte kan uttala hälften av alla namnen 🙁 . Kom då på det nya avbockningssystemet med siffran 1 i kolumnen till vänster om namnet. Efter det gick jag och köpte en macka och kaffe. Mackan hann jag aldrig äta upp men kaffet var gott 🙂 Efter avprickningen på deltagarlistan fortsatte föreläsningen utan några större problem, bortsätt från att inspelningen hängde sig så inget blev inspelat efter rasten 🙁 Det gör inte så mycket då jag redan spelat in inledningen så Ni får film på allt i alla fall.

Nu har jag givit Er en bit av föreläsarens vardag. Det är inte alltid som det blir som man tänkt sig 🙁

Börja nu, så snart som möjligt, läsa kapitlen i läroboken enligt vad som står på schemat. Vi kommer att gå igenom en del lagtext nästa föreläsning så försök köpa Rabes bok så fort Ni kan.

Det var allt för idag. Skriv gärna lite kommentarer om vad Ni tyckte om första föreläsningen.

Sköt om Er
MVH
Krister

Hej
I dag blev det klart att jag kör höstterminens beskattningsrättskurs på 15 poäng i Eskilstuna.
Det ska bli roligt att starta med kursförberedelserna. Alla bilder ska uppdateras, kurshemsidan fixas till och det kommer en hel del ”tekniska nyheter” i höstens kurs, som jag tror och hoppas att Ni kommer att uppskatta. Vi har naturligtvis en hel del lagändringar att fördjupa oss i också, 🙂 🙂
Vi utökar också kurslitteraturen med en bok om mervärdesskatt.

Till alla blivande beskattningsrättsstudenter vill jag önska en riktigt trevlig sommar och vi ses, utvilade och laddade, till hösten.

MVH
Krister

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha