Hej

Så här svarade Ni på kursutvärderingen

Kursutvärdering: Beskattningsrätt 15 p,  HT 2012
Medel Median Max Min
Vad tyckte du om kurslitteraturen?
Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1 o 2 3,2 3 5 2
Övningar i skatterätt 3,1 3 5 1
Peter Meltz Moms 3,2 3 5 1
Övrigt utdelat material under kursens gång 4,3 4 5 2
Vad tyckte du om Krister Frost som föreläsare?
Framförande: 4,6 5 5 1
Strukturerad: 4,7 5 5 3
Inspirerande: 4,4 5 5 1
Kompetent: 4,8 5 5 4
Vad tyckte du om den obligatoriska inlämningsuppgiften? 3,9 4 5 1
Vad tyckte Du om kursen som helhet? 4,3 4 5 2
Vad tyckte Du om bloggen? 4,4 5 5 2
Vad tyckte Du om Webinariet? 4,1 4 5 1
Vad tyckte Du om att få tillgång till filminspelningar? 4,8 5 5 3
1 = Mycket dåligt, 5 = Mycket bra
Antal svarande: 68 stycken

 

Tack för svaren nu återstår det för mig att analysera svaren och fundera över vad som behöver förändras.

MVH
Krister

Hej igen

Ja, vad säger man, jag trodde att jag hade ordning på alla siffror rörande fåmansföretagsfrågan men så var det uppenbarligen inte 🙁 .
Vi hann i varje fall igenom frågan även om det blev lite stressigt mot slutet. Nu ligger lösningsförslaget på kurshemsidan.
Hör av Er om något är oklart.

Nu ska jag göra tentan, sammanställa kursutvärderingarna och fundera lite på eventuella förändringar utifrån Era synpunkter.
Därefter börjar förberedelserna inför nästa kurs som startar i november. Introduction To Commercial Law, ska bli roligt att läsa lite vanlig juridik och dessutom på engelska. Jag känner mig dock tveksam om jag orkar med att köra bloggen, twitter och filminspelningar på den kursen, jag får se vad Eran utvärdering visar. Efter några dygns sömn så kanske det är full rulle igen 🙂

Tack för visat intresse och vem vet kanske på återseende.

Sköt om Er. Trevlig helg och lycka till på tentamen
MVH
Krister

Hej igen……………..(sista föreläsningen 🙁 )

Internationell skatterätt ett stort ämne med en oändlig potential för fördjupning och specialisering. Vi har skummat lite på ytan under dagens föreläsning men jag hoppas att jag lyckats väcka intresset för ämnet hos några av Er :).

En översikt över beskattningen av handelsbolag och dess fysiska delägare hann vi också med.

Det blev en intensiv avslutning på kursen och nu återstår bara en repetitionsföreläsning på fredag.
Vi kommer att gå igenom den senaste tentamen som jag har uppdaterat till beskattningsår 2013. Den uppdaterade versionen ligger på kurshemsidan.
Jag har också på kurshemsidan lagt ut de rättsfall som jag pratade om under föreläsningen om familjebeskattningen.

Sköt om Er så ses vi på fredag :).

MVH
Krister

Hej igen……………. (nu börjar punkterna ta slut)

Dagens föreläsning handlade om den svenska mervärdesskattelagstiftningen och dess samverkan med EU-rätten. Det är viktigt att Ni förstår hur väsentligt mervärdesskattedirektivet är vid tolkning av den svenska mervärdesskattelagen och att vi måste tillämpa EU konform lagtolkningsmetod. Jag har gått igenom ett antal centrala lagrum avseende både de materiella reglerna och förfarandereglerna. En del uppbördsregler finns också i den nya skatteförfarandelagen. Det är viktigt att Ni kan förstå lagtextens systematik och tänk på att momsen är en allmän konsumtionsskatt som läggs på alla varor och tjänster som inte uttryckligen undantas i 3 kap ML. Läs igenom lagtextens kapitelrubriker så att Ni kan hitta i lagtexten. Kopplingen till IL är också viktig att förstå för att kunna avgöra om momsen är en skattepliktig intäkt eller ej respektive en avdragsgill kostnad eller ej med avseende på inkomstbeskattningen. Läs kapitel 8, i mervärdesskatteboken, som handlar om gränsöverskridande transaktioner, dvs gemenskapsinterna förvärv och försäljningar samt import och export av varor och tjänster utanför EU så att Ni får en övergripande kunskap om reglernas innebörd. Kapitel 9 i boken  har också några bra frågor och svar.

Det var skönt att vara tillbaka i ”hemmalokalen” igen 🙂

Hårddisken i min filmredigeringsdator har ”kastat in handduken”, totalt haveri och datorn är inlämnad på service 🙁 . Med lite tur får jag tillbaka datorn i slutet på veckan och om backupprogrammet har fungerat så hoppas jag att jag kan få klart den femte delen av ”romanen” fåmansföretagsbeskattningen innan Ni tenterar.

MVH
Krister

Hej igen……………

Usch, sämsta föreläsningen hitintills :((.
Idag blev det en sådan där dag som man inte vill ha igen. Började med fel lokal, fortsatte med att jag inte fick upp bilden på projektorduken. Rörig föreläsning, hittade inte den röda tråden. När jag väl fick igång projektorn under första rasten så hade jag totalt tappat kontrollen. Tog upp saker i fel ordning m.m.  Konstigt att Ni inte gick hem, det hade jag gjort om jag hade kunnat :).

Det var definitivt inte rätt tillfälle att strula till det. Dagens ämne är svårt. Omstrukturering av företag hör definitivt inte till det lättaste inom beskattningsrätten. Genomgången av alla rättsfallen hade kunna gjorts på ett bättre sätt. Jag ger mig själv bakläxa och ska försöka göra ett bättre jobb på nästa föreläsning.

Sorry 🙁

MVH
Krister

Hej igen…………..

Då var seminarierna avslutade och det börjar droppa in en hel del kompletteringar. Det ser bra ut och Ni verkar ha tagit till Er det som behandlades på seminariet. Bra jobbat :). Skriv gärna lite synpunkter om seminariet. Vad kan göras bättre?

Idag behandlade vi reglerna om näringsfastighet och här gäller det att Ni förstår konsekvenserna av att kapitalvinsten beskattas i inkomstslaget kapital vilket innebär att återföring måste ske i inkomstslaget näringsverksamhet för att undvika dubbelavdrag. Var också nogranna när Ni läser i 45 kap IL så att Ni håller isär reglerna som avser privatbostadsfastighet från reglerna om näringsfastighet.

Vi behandlade också koncernbidragsreglerna och här vill jag betona helhetsperspektivet. Det vill säga förståelsen för syftet med koncernbidragsreglerna. Koncernen är inget skattesubjekt och syftet med reglerna är att likställa den totala beskattningen för ett företag som bedriver olika verksamheter i ett enda aktiebolag med den som väljer att lägga varje verksamhet i ett eget dotterbolag. Kom ihåg att det skatterättsliga koncernbegreppet skiljer sig från det civilrättsliga koncernbegreppet.

Jag fick några frågor rörande facit i övningsboken och jag har funnit att det är en del fel i facit. Det ligger en ny version av mina kommentarer till övningsboken på kurshemsidan. Hör av Er om det är något som är oklart.

MVH
Krister

Hej igen………….

Jag raderade den senast kommentaren på det förra inlägget. Den var väl i och för sig rolig att läsa men den kändes inte speciellt konstruktiv. Det är inte så ofta som jag blir mållös, men den här gången kunde jag inte tänka ut något vettigt svar 🙂 .

Dagens föreläsning fick ett lite annorlunda upplägg med en genomgång av lösningsförslag med hjälp av Excel istället för förskrivna Powerpoint bilder. För mig är det intressant att veta vad Ni tyckte? Är det ett bra sätt att lösa uppgifter på eller blir det för ineffektivt? Det är självklart svårare att hålla ett högt tempo i Excel jämfört med Powerpoint 🙂 eller 🙁 det får Ni avgöra.

Nu har jag fullt upp med att gå igenom alla inlämningsuppgifter, pust puu.

Sköt om Er och trevlig helg 😉
MVH
Krister

Hej igen…………

Det blir svårare och svårare att hinna med dessa små kommentarer efter varje föreläsning 🙁
Jag har inte riktig koll på hur många av Er studenter som läser kommentarerna även om jag kan se totala antalet unika besökare på bloggen.
Ni skriver väldigt lite kommentarer om själva föreläsningen det handlar oftare om inlämningsuppgiften, men det är väl klart att Ert största focus ligger där nu.
Vi får se hur det blir i fortsättningen 🙂

Dagens föreläsning var en fortsättning på fåmansföretagsreglerna. Vi har nu gått igenom beskattningsreglerna för utdelning på kvalificerad andel i fåmansföretag. Det som återstår är en genomgång av kapitalvinstreglerna innan vi kan gå igenom ett exempel där vi får med ”det mesta” av de olika reglerna. Ett exempel som då också blir tentarelevant.

Jag har försökt att sänka tempot något på föreläsningarna. Kommentera gärna om Ni tycker att det är ok nu eller om det fortfarande går för fort.

Det ligger lite nytt material på kurshemsidan både lösningsförslag på övningsuppgifter och kompletterande föreläsningsmaterial till fredagens föreläsning.

MVH
Krister

Hej igen………..

Här kommer en försenad 🙁 kommentar till gårdagens föreläsning.

Hanteringen av kapitalvinst/förlust på kapitalplaceringsaktier i den så kallade koncernfållan är viktig. Många företag äger marknadsnoterade aktier och därför kommer Ni säkert att stöta på problematiken där ute 😉 Kom ihåg att bokförd vinst kan skilja sig från skattemässig vinst beroende på 48:15 IL.

Nu har vi kört igång genomgången av fåmansföretagsreglerna. Komplicerade regler men trots allt en ”ok logik när man väl greppar den”. Viktigt område inom beskattningsrätten, inte bara för tentamen 🙂 Vi fortsätter med reglerna på nästa föreläsning.

Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

Hej igen……….

Nu har vi klarat av reglerna avseende skatteplanering för enskilda näringsidkare. Det var dessa regler som lagrådet tyckte låg nära gränsen för det acceptabla vad gäller komplexitet. Att en del av reglerna är frivilliga gör inte saken bättre. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det tveksamt att ha så komplicerade regler att det är svårt för gemene man att utnyttja de fördelar som reglerna kan innebära. Men som blivande rådgivare är det bara att gilla läget. Era tjänster kommer att behövas av många skattskyldiga i framtiden 🙂

Aktiebolagens beskattningsregler är inte så komplicerade, inledningsvis. Som Ni märkte blir dock bokslutet lite krångligare eftersom Ni måste bokföra periodiseringsfonden och årets skattekostnad. Vi fortsätter med övningsexemplet på nästa föreläsning.

Nu har Ni några dagar på Er att arbeta med inlämningsuppgiften. Jag hoppas att Ni kommer att tycka att det är intressant att få en så pass omfattande uppgift som också ligger nära en verklighet som många av Er kommer att möta när Ni är färdiga med Er utbildning.  Jag önskar Er lycka till och vi ses nästa vecka.

Sköt om Er 🙂

MVH
Krister

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha