Hej Igen………
Nu har Ni fått ut inlämningsuppgiften och jag har full förståelse för om Ni upplever en blandning av ”skräck och stress” inte minst inför seminariet. Mitt råd är nu att ta det systematiskt och lös varje delfråga för sig så kommer Ni bit för bit att jobba Er igenom uppgiften. Om Ni kör fast så måste Ni i alla fall hitta ett förslag på lösning och sedan går Ni vidare till nästa delfråga. På seminariet kommer vi att gå igenom ALLT.

Dagens föreläsning handlade om skatteplanering för enskilda näringsidkare. Ett område vars regler är komplicerade och betänk att även lagrådet hade synpukter på den höga grad av komplexitet som kännetecknar reglerna och att de dessutom är frivilliga gör inte saken bättre. Rättssäkerheten kan ifrågasättas när frivilliga regler till den skattskyldiges förmån blir så komplicerade att de flesta behöver hjälp av rådgivare för att kunna utnyttja dem.

Några ”nyckelord” på vägen:
Ordningsföljden är viktig; R P E, räntefördelning >> periodiseringsfond >> expansionsfond
Kapitalunderlaget för räntefördelning beräknas utifrån tillgångar och skulder vid beskattningsårets INGÅNG
Kapitalunderlaget för expansionsfond beräknas utifrån tillgångar och skulder vid beskattningsårets UTGÅNG
Räntefördelning och expansionsfond får inte ”skapa” förlust.
Lägsta möjliga vinst ger inte alltid lägsta möjliga skatt
Eventuell återföring av tidigare års periodiseringsfonder görs före årets avsättning till periodiseringsfond.
Sparad positiv räntefördelning ökar nästa års kapitalunderlag samt får till nominellt värde användas nästa år
Om kapitalunderlaget för expansionsfond blir negativt måste återföring av expansionsfonden ske så att UB expansionsfond blir 0 kr

Det här var några ”nyckelord”, det finns många fler, värda att tänka på när Ni nu går vidare med inlämningsuppgiften.

Sköt om Er
MVH
Krister

Hej igen……..
Som jag nämde idag på föreläsningen så är det nu sista chansen att lära sig de grundläggande redovisnings reglerna. Att kunna göra ett enklare bokslut med värdering av kundfordringar och hantering av avskrivningar tillhör baskunskaperna som Ni måste ha med Er inför fortsättningen. Om Ni känner att kunskaperna ”haltar” så är det rätt tid att ta fram de gamla redovisningsböckerna och repetera. När ni gör bokslutet så ska Ni fokusera på att få rätt värden i balansräkningen.  Ni bör ställa frågan, konto för konto, vad är det balansräkningen ska visa. En förståelse för vilka bakomliggande faktorer som påverkar olika konton är viktig. Försök förklara, med egna ord, alla olika steg Ni genomför i bokslutsarbetet.  Glöm inte att först bestämma Er för en målsättning med bokslutet. Vill Ni uppnå högsta möjliga resultat eller lägsta möjliga resultat?

När det gäller skatteuträkningen för inkomst av näringsverksamhet så är det viktigt att Ni ser helheten först innan detaljuträkningarna påbörjas. Vi kommer att komma tillbaka till egenavgifterna på nästa föreläsning och då kommer vi, förhoppningsvis, att knyta ihop säcken och Ni kommer att få en ”aha” upplevelse när allt faller på plats 🙂

Nu ska jag ”fila” lite mer på inlämningsuppgiften :).

Sköt om Er
MVH
Krister

Hej igen…….
Äntligen fredag och man får ett par dagar att jobba ifatt utan att nya uppgifter tillförs till ”att göra listan”.
Idag blev jag inte speciellt nöjd med föreläsningen. Lokalen var för stor. Man känner sig som en liten fluga därnere och avståndet till Er blir för stort. Jag hoppas att budskapet ändå gick fram och det är tur att vi inte har den lokalen några fler gånger. Nu förstår jag hur en artist måste känna sig när det inte är utsålt :((

Nyckelord under dagens föreläsning:
– Fokusera på att få rätt värde på tillgångar och skulder i balansräkningen
– Årsredovisningslagen (ÅRL) anger högsta tillåtna värde på tillgångarna
– Inkomstskattelagen (IL) anger lägsta tillåtna värde på tillgångarna
– ÅRL värde – IL värde = skatteplaneringsutrymme
– Lagerreserv = LVP – 97% x anskaffningsvärdet
– Resultatet påverkas inte av att lagerreserven redovisas öppet eller dolt
– Ökning av lagerreserven ger lägre resultat och minskning av lagerreserven ger högre resultat
– Räkenskapsenlig avskrivningsmetod möjliggör högre avskrivning jämfört med Restvärdemetoden
– Anskaffningsutgift – ackumulerade avskrivningar enligt plan – lägsta tillåtna skattemässiga värde = högsta tillåtna avskrivningar utöver plan

OK, det får räcka för idag. Nu ska jag kasta mig över filmredigeringen :).

Trevlig helg  🙂
MVH
Krister

Hej igen……
Då var försäljningen av aktier färdig. Om Ni tittar på den struktur som vi använde för att lösa uppgiften och jämför den med hur blanketten K4 är konstruerad så finner Ni stora likheter dem emellan. Blanketten hittar Ni i SKV broschyren eller via skattteprogrammet. Strukturen är viktig för att kunna hålla ordning på alla kvittningsregler. 48:20 IL är ju inte helt enkel att ta till sig 🙁 . Som jag påpekade ligger vi nu lite före jämfört med schemat och det kändes bra att vi kunde inleda näringsverksamhetsavsnittet. Det var lite svettigt när blanketten avgiftsanmälan inte gick att ladda ned, till en början. Datorstressen gör sig verkligen påmind ibland. Tack för Ert tålamod och det blev ju ganska bra med en kort bensträckare också 🙂

På nästa föreläsning fortsätter vi med att fördjupa oss i näringsverksamhets reglerna.

Ha det bra så länge
MVH
Krister

Hej
Vad bra det gick. Jag är mycket nöjd och hoppas att Ni gillade det. Det blev drygt 50 st uppkopplade till slut och programmet hängde sig inte 🙂 fantastiskt. Nu har Ni fått prova på lite modern undervisningsteknik och med tanke på att ingen av Er provat tidigare så ser jag verkligen fram emot Era utvärderingar. Är det här något jag ska utveckla vidare? Med mycket träning kan jag lägga in mycket större interaktivitet och min förhoppning är att i framtiden köra föreläsningar där Ni hela tiden får tänka till svara på frågor och själva agera under föreläsningarna. Vad tror Ni om det?

Länken till filmen ligger nu ute på kurshemsidan, redigerad och klar, fungerar dock ej i iPhone då den är ”flash-baserad”. Ett nytt projekt i framtiden att konvertera den utan allt för mycket kvalitets förluster.

Nej, nu måste jag börja med förberedelserna inför morgondagens föreläsning.

Ha det bra!
MVH
Krister

Hej igen…..
Det här passet blev intensivt med en genomgång av kapitalvinstreglerna och en fördjupning i reglerna om avyttring av privtbostadsfastighet. Jag hade lite problem innan vi startade med alla datorerna fick inte uppkopplingen till det trådlösa nätverket att fungera. Kopplade istället in ett mobilt bredbandsmodem vilket fungerade bra. Förr i tiden var man orolig över att lampan i OH-apparaten skulle gå sönder. Nu har oron flyttats till att få datorer och inspelnings utrustningen att fungera varje gång. Ibland funderar man på om inte livet vore enklare om man gick tillbaka till att skriva på tavlan igen. Problemet är då att man hinner hälften så mycket men å andra sidan vara alla nöjda med det (för tio år sedan). Nej, det är nog bara att bita ihop, lära sig att hantera oron och köra på i full fart 🙂

I morgon är det bara att hoppas på att Webinariet blir bra och att jag inte glömmer bort att trycka på inspelningsknappen.

Sköt om Er så ”hörs vi” i morgon.
MVH
Krister

Hej igen….
Idag känns det som att vi fick mycket gjort, härligt att avsluta veckan på ett sådant sätt. Från att ha legat lite efter i schemat har vi nu kommit ifatt och ligger till och med lite före. Bra jobbat! Hoppas att Era hjärnor inte fått härdsmälta 🙂 . Vi har nu klarat av inkomstslaget tjänst, även om vi kommer tillbaka lite till hobbyverksamheten vid en föreläsning längre fram i kursen. Titta lite extra på hur man räknar ut det så kallade ”jobbskatteavdraget”. Det ligger en förklaring på kurshemsidan.

Jag har nu lagt ut moment 1 som en Flash fil också så nu borde all kunna titta på filmen både på Mac och PC datorer samt i iPhone och Android telefoner.
Skriv och berätta om det fungerar eller inte fungerar.

På kurshemsidan ligger nu en länk för inloggning till Webinariet den 13 september. Klicka på länken och logga in som Guest.
Skriv och berätta om det fungerar eller inte fungerar. 

Sköt om Er och ha en riktigt trevlig helg 🙂
MVH
Krister

Hej igen…
Tre timmars pass igen men tyvärr missade jag rast nr två 🙁  sorry. Bättre med fyra timmars pass då känns det mer motiverat med två raster.
Idag blev det en hel del nya regler att ta till sig. Det är nu viktigt att Ni följer upp med att läsa de lagrum som jag hänvisat till. När Ni läser paragraferna försök stanna upp och fundera över vilka situationer som lagtexten avser. Ni kan också läsa i de broshyrer som jag delade ut och försök hitta relevanta lagrum till det som står i broshyren. Det gäller att försöka få en överblick över hur IL är strukturerad med huvudregler och undantag. Tänk på att om ett undantag inte är tillämpligt då går vi tillbaka och tillämpar huvudregeln istället.
Titta lite extra på hur man räknar ut grundavdraget i 63:3 IL. Att konvertera lagtexten till en matematisk formel med parenteser m.m. på rätt ställe är en viktig del av inlärningen. Vi kommer att komma i kontakt med det många gånger under kursen så det är lika bra att börja träna redan nu 🙂

I morgon fortsätter vi med skatteuträkningen och många härliga formler 🙂

Glöm inte bort att det står fel föreläsningstid den 12/9  i mitt detaljschema. Det ska vara 8.15 – 12.00 i sal Filen.

MVH
Krister

Hej igen
Idag var det en timma längre föreläsningstid. Kändes mer effektivt och vi hann med vad jag planerat. Det stör mig lite att alla ännu inte fått tag på lagtextsamlingen. Med facit i hand inser jag att jag nog borde skickat ut ett inbjudningsbrev till kursen och i det förklarat att Ni bör beställa boken så att Ni har den till första föreläsningen. Man lär så länge man lever 🙂
Det är viktigt att Ni gör nogranna anteckningar med alla lagrumshänvisningar som jag går igenom. Så snart Ni fått boken så bör Ni föra över hänvisningarna till lagtextsamlingen. Ni kommer att ha nytta av det på tentamen. Försök inte lära Er lagtexten utantill. Det viktiga är att hitta i lagtexten och förstå innebörden av texten. Kom ihåg att ”kompetens är vad Ni har kvar när Ni glömt allt Ni försökt lära Er untantill”.

Sista timman kom vi äntligen in på den ”rena” skattelagstiftningen i IL. Tänk på att huvudregeln i 11:1 IL säger att alla förmåner som har sin grund i anställningen är skattepliktiga. Förmånen kan endast bli skattefri om det finns ett undantag i 11 kap. IL eller i 8 kap. IL.

Nu ligger den första föreläsningsfilmen på min hemsida. Kom gärna med synpunkter om vad Ni tycker, bra eller dåligt? Alla synpunkter tas tacksamt emot.

Sköt om Er så ses vi i morgon igen 🙂
MVH
Krister

Hej
Då var första föreläsningen med allt vad det innebär i form av nervositet, hjärtklappning, och ”teknikångest”  avklarad. Nu återstår efterarbetet och en kort reflektion över vad som var bra, ok och mindre bra. Jag hann inte riktigt med allt som jag planerat så vi får fortsätta med avsnitt A även på nästa föreläsning. En rast på tre timmars föreläsning kanske var i minsta laget men det såg inte ut som om Ni somnade. Även om Ni såg ganska förskräckta ut ett tag men det berodde nog på att jag gjorde mitt bästa för att skrämma Er lite 🙂 . Jag vill att Ni från början ska inse att kursen kräver en hel del arbete så att Ni får en möjlighet att göra en del förändringar i Era kalendrar :). De första två föreläsningarna är lite mer abstrakta men vi kommer därefter in på mer konkreta skatteregler.

Nu är det viktigt att Ni köper läroboken och lagtextsamlingen så att Ni direkt kan börja läsa de kapitel som finns angivna i schemat. Börja läsa på en gång, 10 veckor går fort när man har roligt, så att Ni inte kommer efter. Till nästa föreläsning ska Ni ta med lagtextsamlingen.

Skriv gärna kommentarer: med frågor, tips på förbättringar som jag kan göra för att göra föreläsningarna bättre, synpunkter, funderingar m.m.
Ni får gärna skriva anonymt om Ni vill.

Sköt om Er och ha en trevlig helg
MVH
Krister

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha