Hej igen………

Det var ett bra tempo under dagens föreläsning. Vi hann med det mesta som jag planerat.
Jag fick ett mail om önskemål att vi ska köra 45 minuter åt gången och därefter ta en bensträckare för möjliga toalettbesök m.m.
Personligen tycker jag att vi tappar för mycket tid om vi gör så men det är Ni som avgör det. Skriv här på bloggen och uttryck Era åsikter i frågan.
Ska vi köra som tidigare eller ska vi ha fler raster?

Försök nu avsluta bokslutstablån i övningsexempel 11 så kan vi direkt börja med deklarationen under fredagens föreläsning.

Ha det bra 🙂
MVH
Krister

Hej igen……..

Idag var det dags för inledning på avsnittet näringsverksamhet.
Till en början handlar det om att försöka få grepp om helheten och se hur inkomstslaget avgränsas och vilka övergripande principer som gäller.

När Ni gör bokslut vill jag att Ni fokuserar på balansräkningen. Om Ni får tillgångarna och skulderna rätt värderade så kommer Ni att per automatik få rätt resultat i resultaträkningen. Lagstiftningen handlar mycket om värderingsregler. Kom ihåg att skilja på de civilrättsliga reglerna och de skatterättsliga reglerna. Fundera över vilka skyddsperspektiv de olika reglerna har eftersom det underlättar när Ni ska tolka reglerna.

Begreppet god redovisningssed är centralt och Ni måste kunna hantera de olika reglerna i kategorierna K1, K2 och K3. Ett besök på Bokföringsnämndens hemsida är att rekommendera 🙂

Vi fortsätter med värderingsreglerna på nästa föreläsning.

Ha det gott 🙂
MVH
Krister

Hej igen…….

Nu blev det en riktig skattedag med föreläsningar både fm och em 🙂
Vi är nu ikapp i schemat 🙂 och det är bara jag som ligger efter med redigering av filmer 🙁

Försäljning av fastigheter och försäljning av aktier. Grundreglerna är lika men omkostnadsbeloppen skiljer sig.

Nu har vi klarat av inkomstslaget tjänst och inkomstslaget kapital.

Nästa föreläsning behandlar grunderna i näringsverksamhet.

Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

Hej igen……

Äntligen fick vi köra full föreläsningstid. Känns som om vi är på gång att hinna ikapp nu 🙂

När det gäller bilförmånsberäkningen så är det, som vanligt, viktigt att följa lagtexten. Försök inte komma ihåg saker utantill.
Även om Ni har bra minne så kan reglerna ändras så det är viktigt att Ni från början tränar på att följa lagtexten vid alla skatteberäkningar.

Tröghetsregeln för klassificering av privatbostadsfastighet är viktig, titta lite extra på 2:10 IL.

MVH
Krister

Hej igen…..

Utökad undervisning den 15 och 16 september, se uppdaterat schema på kurshemsidan.
På måndag kör vi till klockan 12.00 🙂
På tisdag kör vi två pass, 08.15 – 10.00 som tidigare men dessutom 13.15 – 17.00 för Er som vill och kan 🙂 .
Utökad undervisning spelas in och kommer att läggas ut på kurshemsidan så snart jag hinner.

Visst är det kul att ”gräva ned sig” i detaljerna i lagtexten ? 🙂
Skatteuträkningen är till en början lite komplicerad men efter ett tag så hittar Ni strukturen och då är det inga större problem.
Nu ligger lösningsförslagen till Övningsexempel 1 och 2 på kurshemsidan.

Hör av Er om Ni kör fast.

Trevlig helg
MVH
Krister

 

 

Hej igen….

Vi hann precis gå igenom alla delfrågorna i övningsexempel 1. Även om det blev lite stressigt mot slutet och vi inte hann med att titta på lagstödet för pensionsavdraget så ligger vi ändå bra i fas med planeringen. Det kändes viktigt att vi tog god tid på oss för att förankra arbetsmetoden när ni ska hitta lagstöd för vad som är skattepliktigt respektive avdragsgillt. Efter nästa föreläsning kommer vi att komma efter lite i schemat men jag kommer att se till att vi kommer ikapp senare.

Nytt material ligger nu på kurshemsidan. Jag ska fixa hänvisningar till övningsbokens exempel i morgon em.

Om Ni tycker att det går för fort eller för långsamt skriv gärna Era synpunkter. Kursutvärderingar i slutet av kursen är inte någon hjälp för Er bara för mig till nästa kurs.

Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

Hej igen…

Nu har vi äntligen kommit fram till konkreta materiella skatteregler.
Vi skiljer på ”förfaranderegler” och ”materiella regler”. Förfaranderegler handlar om uppbörden av skatt och finns huvudsakligen i Skatteförfarandelagen. De materiella reglerna handlar om vad som är skattepliktigt respektive avdragsgillt och dessa bestämmelser finns huvudsakligen i Inkomstskattelagen.
Vi har nu börjat med övningsexempel 1 där vi lär oss att hantera inkomstslaget tjänst. Kom ihåg att allt so erhålls ”på grund av tjänst” är skattepliktigt, 11:1 IL om det inte finns något tillämpligt undantag. Metoden att först klacificera inkomsten i rätt inkomstslag är viktig för att man ska hitta relevant materiell regel. Därefter letar vi fram huvudregeln och slutligen söker vi efter eventuell tillämplig undantagsregel.

Vi fortsätter med övningsexempel 1 på nästa föreläsning.

MVH
Krister

Hej igen..

På föreläsningen lyfte jag fram några centrala delar från filmerna. Det är mycket viktigt att Ni tittar igenom alla filmerna så snart som möjligt eftersom kommande föreläsningar bygger vidare på det som behandlas i filmerna. Eftersom vi missar några timmars föreläsningar så måste jag ändra i upplägget något. Når Ni lyssnar på filmerna gör då understrykningar i Rabe:s lagtextsamling och gör de hänvisningar som jag beskriver i filmerna.

När det gäller de tre olika inkomstslagen så är det viktigt att Ni håller isär dessa. Inkomstslagen har olika skattesatser och därför kan man inte blanda intäkter och kostnader hur som helst. Varje inkomstslag måste generera sitt egna resultat innan skatteberäkningen kan ske. Ni kan inte ta varje skattepliktig intäkt för sig och räkna ut skatten på respektive intäkt och sedan summera de olika skatterna. Under nästa föreläsning kommer vi att gå igenom  ett övningsexempel som mynnar ut i en deklaration och en skatteberäkning. Övningsexemplet finns på kurshemsidan.

Glöm inte att köpa Rabe:s skattelagstiftning 14:2

Sköt om Er  🙂
MVH
Krister

Hej

Då var upprop och första föreläsningen genomförd.

Jag var ute i god tid och började packa upp dator och inspelnings utrustningen när det plötsligt kommer in en lärare och undrar om det inte var han som skulle vara i den aktuella salen.
Efter några svettiga minuter insåg han att han tagit fel 🙂 . Det hade ju också kunnat varit jag som var på fel ställe 🙂 pust… puuu…..

Vi körde igång, allt flöt på fram till det att en av Er påpekade att tiderna på MDH webben inte stämde med tiderna i mitt schema. Jag hade bokat lokaler mellan 08.15 till 12.00 varje föreläsningsdag. Nu stod det 08.15 till 10.00 de sju första föreläsningarna på MDH webben.

Föreläsningen fram till klockan 10 blev lite väl lång utan rast och jag kände mig ganska stressad över det som uppdagades men jag hoppas att Ni fick ut en del av innehållet i alla fall.

De första föreläsningarna blir lite ”allmän genomgång” innan vi kommer in i mer konkret lagtext. Hoppas Ni kan stå ut med det 🙂

Jag har nu gått igenom mina mail och kan konstatera att det är jag som missat att notera att det inte fanns lokaler för så stora grupper fram till kl 12. Det här betyder att vi tappar 14 timmars undervisningstid, tid som jag på något sätt måste ta igen. Jag kommer att lägg ut fler filmer på kurshemsidan och jag kommer nog också att köra ett antal webbföreläsningar som Ni kan välja att lyssna på ”live-online” eller i efterhand som inspelade filmer. Jag återkommer med detaljerna när jag tänkt klart 🙂

Skriv gärna lite kommentarer om Era intryck så här långt. Några tips som jag bör tänka på? Gick det för fort eller för långsamt?

Försök nu köpa lagtextsamlingen så snart Ni kan.

Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

Hej
Då var det klart att jag kör höstterminens beskattningsrättskurs på 15 poäng i Eskilstuna.
Jag har börjat med kursförberedelserna. Alla bilder ska uppdateras, kurshemsidan fixas till och det kommer ytterligare en del ”tekniska nyheter” i höstens kurs, som jag tror och hoppas att Ni kommer att uppskatta. Vi har som vanligt en del lagändringar att fördjupa oss i också, :) :)
Vi kör igång den 1 september med upprop och första föreläsningen

Till alla blivande beskattningsrättsstudenter på MDH vill jag önska en riktigt trevlig sommar och vi ses, utvilade och laddade, till hösten.

MVH
Krister

 

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha