Hej igen……….

Att hålla reda på alla skatteplaneringsmöjligheter som enskilda näringsidkare får göra är naturligtvis viktigt i det praktiska livet. De flesta åtgärderna är frivilliga utom den negativa räntefördelningen. Lagrådet kritiserade reglernas komplexitet och det är väl lätt att hålla med i den kritiken.

Vi kortade ned föreläsningen något så att Ni får lite mer tid till att göra färdigt inlämningsuppgiften.

Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

Hej igen………

Nu blev det en hel del nytt att ta till sig. Skatteplaneringen för enskilda näringsidkare är en ganska komplex materia att ta till sig. Det största problemet vi har är att de olika åtgärderna man gör är beroende av varandra och påverkar möjligheten att utnyttja andra åtgärder. Att hitta den optimala lösningen teoretiskt är därför mycket svårt. Den enda möjligheten vi har är att simulera olika lösningar i skatteprogrammet.

Tyvärr blev min lösning av uppgift 12 på föreläsningen felaktig då jag missade punkten 3 i övergångsbestämmelserna (20012:757) till 33:8 IL. Vilket betyder att den ingående expansionsfonden ska multipliceras med 73,7% och inte 78% som jag gjorde, när vi beräknar kapitalunderlaget för räntefördelning beskattningsår 2013. Siffran 78% tillämpas första gången beskattningsåret 2014 så vi ska använda tidigare lydelse av 33:8, se Rabe sid 297. Jag har lagt ut ett rättat lösningsförslag på kurshemsidan. Ber om ursäkt för mitt misstag 🙁

Vi kommer att repetera uppgift 12 på nästa föreläsning och jag kommer då ocksa att visa hur Ni ska göra i skatteprogrammet.

MVH
Krister

Hej igen……..

Ett bokslut för en enskild näringsidkare är inte speciellt komplicerat det är ganska få skatteplaneringsfrågor som behandlas i bokslutet. Den första frågan gäller värderingen av varulagret. Ska man använda 17:3 IL eller alternativregeln i 17:4 IL. Den andra skatteplaneringsfrågan som aktualiseras i bokslutet är frågan om överavskrivningar på anläggningstillgångar. De planenliga avskrivningarna enligt ÅRL är tvingande men överavskrivningen enligt 18 kap IL är frivillig. På kurshemsidan ligger nu lösningsförslaget till bokslutet samt en förklaring till de omföringar vi gjorde.

Hoppas Ni hängde med på genomgången. Om inte är det nog dags att plocka fram litteraturen från den tidigare kursen i Externredovisning.

På nästa föreläsning kommer vi att föra över siffrorna till deklarationsblanketten samt göra en skatteuträkning.

Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

Hej igen…….

Dagens föreläsning behandlade aktieförsäljningar. Hur vi ställer upp lösningen, dvs strukturen, är viktig då den hjälper Er att gå rätt i alla kvittningsregler. Kom ihåg att Ni måste särredovisa alla aktier av olika slag och sort. Genomsnittsmetoden används, 48:7 IL. Schablonregeln i 48:15 IL får endast användas vid avyttring av marknadsnoterade delägarrätter. Glöm inte att Ni måste delsummera efter att alla kapitalvinster och kapitalförluster räknats ut. Därefter tar Ni upp aktieutdelningar. Kom också ihåg att onoterade aktier som inte är kvalificerade aktier endas tas upp till 5/6 delar både vad avser kapitalvinst och utdelning, 42:15a IL och att kapitalförluster på dessa aktier dras av till 5/6 delar, 48:20 IL.

Den sista delen av föreläsningen ägnade vi åt de grundläggande reglerna avseende näringsverksamhet. Det absolut viktigste här är att Ni börjar fokusera mer på BR än på RR när Ni gör bokslut. På nästa föreläsning kommer vi att gå igenom de viktigaste värderingsreglerna samt visa hur de tillämpas i en bokslutstablå.

Glöm inte bort morgondagens Webinarium. Länken finns på kurshemsidan 🙂

MVH
Krister

Hej……

Dagens föreläsning behandlade frågan om försäljning av privatbostadsfastighet.
Det är viktigt att Ni förstår stukturen i IL. Ni ska alltid använda 44 kap. vid försäljning av egendom. Dessutom ska Ni använda det tilläggskapitel som reglerar den aktuella egendomen. Om Ni inte hittar ett tilläggskapitel i 45-51 kap. så använder Ni 52 kap. IL. Tilläggskapitel är specialregel och utifrån principen ”lex specialis” tar de över de allmänna reglerna i 44 kap om reglerna är motstridiga. Kom också ihåg att förbättringsutgifterna i 45:11 delas in i två grupper. Den första gruppen kallar vi ”Ny-, till- och ombyggnad” och där finns ingen tidsgräns och ingen värdeminskning. Den andra gruppen kallar vi ”förbättrande reparationer och underhåll” och där tillämpar vi reglerna i 45:12 IL.

När det gäller reglerna om uppskov i 47 kap. IL så måste Ni tänka på att om Ni yrkar preliminärt uppskovsavdrag enligt 47:8 IL så kan man inte välja ett lägre belopp än hela kapitalvinsten. Om man däremot yrkar slutligt upskovsavdrag enligt 47:7 st.1 p. 1 eller 2 IL så kan man välja ett lägre belopp än hela kapitalvinsten med beaktande av beloppsgränsen i 45:6 IL. Reglerna finns i 47:9a IL.

Det var allt för den här gången 🙂
Sköt om Er
MVH
Krister

Hej igen…..

Känns riktigt bra, vi ligger lite före i schemat eftersom vi kunde ta inledningen på bostadsbeskattningen redan idag. Det måste bero på att Ni är extra smarta och kan tillgodogöra Er information i ett relativt högt tempo. Bra jobbat 🙂 Vi kommer att behöva den ”frigjorda tiden” längre fram i kursen.

På kurshemsidan ligger nu lösningsförslag till Övningsuppgifterna 1-4 samt en förklaring till hur man räknar ut jobbskatteavdraget. Jag har också uppdaterat Föreläsningsbilderna C och G.

Nu får Ni en liten paus i föreläsningarna 🙂 och Ni bör då läsa de kapitel vi gått igenom så här långt i Lodin:s bok.

Sköt om Er 😉
MVH
Krister

Hej igen….
Jag har inget speciellt att kommentera om föreläsningen.
Jag återkommer när det gäller definitionen av arbetsinkomst.

MVH
Krister

Hej igen…

Dagens genomgång handlade lite mer om konkret skattelagstiftning.
Vad är skattepliktigt? Ni förstår säkert nu hur viktigt det är att strukturera tankarna innan Ni kommer fram till det slutliga svaret. Tågordningen vi använt är 1) placera förmånen i rätt inkomstslag 2) klargör om inkomsten kommer ”på grund av” tjänst 3) hur ser huvudregeln ut? 4) finns det något undantag från huvudregeln?

Komihåg att ”ingen skatt utan föreskrift” betyder att vi måste leta efter lagstöd för allt vi gör.

Så idag att en hel del av Er ännu inte fått Rabes Skattelagstiftning 13:2. Jag förstår att det blir lite svårt att hänga med men vi måste köra på i alla fall. Hoppas Ni gör antecknigar över vilka hänvisningar vi gör och att Ni, så fort Ni får boken, för över hänvisningarna till lagtextsamlingen.

Sköt om Er
Krister

Hej igen

Då var andra föreläsningen klar och vi har nu gått igenom den allmänna delen och det betyder att vi nu, äntligen, kan börja med konkreta materiella regler i inkomstskattelagen.

Dagens föreläsning flöt på ganska bra ända fram till det att datorn låste sig. Fick gå över till ”reserv datorn” men jag hoppas att Ni inte märkte någon större skillnad. Jag hade tänkt visa lite mer lagtext på tavlan men det gick inte på grund av datorbytet. Det är lite svårt när Ni ännu inte fått tag i Rabe:s Skattelagstiftning, hoppas Ni har den på tisdag.

Jag såg att några powerpoint bilder var ofullständiga. Jag har uppdaterat dem och de ligger nu på kurshemsidan. Det gäller föreläsning B och bilderna 62, 69, 74 och 105 samt föreläsning A bild 108.

Hemsidan är nu uppdaterad med 10 nya filmer.

Ha en bra helg, sköt om Er så ses vi på tisdag igen 🙂
MVH
Krister

 

Hej

Första föreläsningen avklarad.
Till Er som eventuellt säger att ”det finns inget att lära av det som varit……” Glöm det, det finns massor att lära av historien. Det har jag i alla fall lärt mig idag. När jag kom hem från dagens föreläsning och gick tillbaka och läste mitt första blogginlägg från höstterminen 2012 så insåg jag att jag kan kopiera texten, samma sak hände igen. Jag kom i god tid 40 min innan föreläsningen skulle börja. Kopplar upp datorn och kommer inte in på nätverket. Vaktmästaren sa att jag skulle ta nätverkskabeln i stället. Ja i den bästa av alla världar hade det fungerat. Men MacBook Air har bara ett uttag. Antingen, VGA till kanonen /HDMI eller nätverkskabel men både och, glöm det.
Då återstod parkoppling med telefonen men parkoppling med MacBook och htc telefon fick jag inte att fungera. Tur att man dubblerar allt 🙂
Parkopplingen med iphone och MacBook fungerade klockrent. Men de där 40 minuterna jag hade försvann som en avlöning och när jag äntligen fick igång allt så var det en minut kvar och jag kände nog mer för att ta en dusch än att starta föreläsningen.
Om jag nu hade lärt mig något av historien och varit så smart igårkväll att jag läst igenom förra årets första blogginlägg så hade jag kunnat testa parkopplingen i lugn och ro dagen före och då hade jag sluppit stressen. Jaja, nästa år kanske jag lärt mig…….

En del av Er kanske tyckte att det blev väl mycket focus på sociala medier inledningsvis 🙁
Tänk dock på att kopplingen till social medier inte är något självändamål. Jag använder dem i de fall jag tror att de är till hjälp för en del av Er och att det kanske kan göra inlärningen lite roligare. För Er som intagit ställningen ”vvf” ( = ”våga vägra facebook” ) så ska utbildningen naturligtvis fungera bra ändå. Det finns inget krav på att Ni måste använda sociala medier. En del av Er kanske säger att Ni inte är intresserade av om Kalles banan, som han åt till frukost var böjd åt vänster eller höger. Jag håller med jag är inte heller intresserad av det. Men jag är inte intresserad av allt som står i Lodins lärobok heller, men min slutsats av det blir inte att jag kastar ut Lodins bok, lika lite som jag kastar ut facebook bara för att Kalle skriver om sin frukost. Jag lär mig istället filtrera och läser det som intresserar mig.

Så till Er ”icke sociala medier användare” använd den teknik som faktiskt kan underlätta Er vardag och Ert arbete, men lär Er filtrera så Ni slipper läsa om Kalles frukost 🙂

Nu till ämnet
Inledningen gav Er en inblick i hur svensk skattelag kommer till. Den kunskapen har Ni nytta av i framtiden när vi ska tolka och tillämpa lagtexten. Jag var lite provocerande i min beskrivning av lagstiftningsarbetet för att få Er att inta en kritisk hållning till den materia som vi kommer att arbeta med. Kom ihåg ”ingen skatt utan föreskrift” och att förbudet mot retroaktiv skattelag, trots Regeringsformens alla undantag, ändå är av värde utifrån rättssäkerhetsaspekten.

Försök nu få tag i Rabe:s bok så snart som möjligt. På nästa föreläsning kastar vi oss in i lagtexten.

Skriv gärna kommentarer!

Sköt om Er 😉
Krister

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha