I JKFLive Avsnitt 1 gick jag igenom grunderna i personrätten. Att parterna i ett avtal är behöriga att ingå avtal är en grundförutsättning inom avtalsrätten. I det här avsnittet pratar jag om att en firmatecknare för en juridisk person kan ge fullmakt till någon person att företräda den juridiska personen och ingå bindande avtal å dennes vägnar. Rättsområdet kallas för fullmaktsläran. Att två parter ingår avtal med varandra genom användande av fullmakt är det vanligaste sättet som avtal sluts på när det gäller affärer mellan två företag. Den vanligaste formen av fullmakt är den så kallade ställningsfullmakten, som beskrivs i avtalslagen 10 § st.2. Ställningsfullmaktsreglerna tillämpas när två anställda, fysiska personer, under tecknar ett avtal å respektive arbetsgivares vägnar. Det kan bli kostsamt för en eller båda parterna om det senare visar sig att det inte finns något bindande avtal därför att det saknades behörighet för de anställda att ingå avtalet.

Att veta var gränsen för behörigheten, vid ställningsfullmakt, går är viktig för alla anställda som ingår avtal i företagets namn. Att företagsledningen har dessa kunskaper är absolut nödvändigt. Det som gör saken mer komplicerad är det faktum att det ofta förekommer att en anställd får en intern instruktion från sin chef att han/hon inte får ingå avtal över ett visst belopp. Dessa interna instruktioner kallas, inom fullmaktsläran, för befogenhet. Vad som händer när avtal sluts innanför behörigheten men utanför befogenheten förklarar jag i filmen.

Den ovan beskrivna ställningsfullmakten tillhör gruppen självständiga fullmakter men det finns också så kallade osjälvständiga fullmakter, i avtalslagen regleras de i 18 §. De kallas därför ofta för ”§-18 fullmakter”. Vad som gäller för dessa fullmakter förklaras också i filmen.

Titta på filmen ovan för en introduktion i ämnet.

På våra styrelseutbildningar får Du lära Dig mer om vad som gäller och hur Du kan minimera riskerna för att drabbas av stora kostnader på grund av okunskap om fullmaktsreglerna.

Innan man tecknar ett avtal med en part är det viktigt att först klargöra om parten är ett rättssubjekt, har rättskapacitet och rättshandlingsförmåga. I filmen JKFLive Avsnitt 1 går jag igenom de olika begreppen. Rättsområdet kallas för personrätt och är en av grundpelarna inom avtalsrätten. Om en part inte är behörig att ingå avtal så blir övriga delar av avtalsrätten, t.ex. fullmaktsreglerna, anbud och accept och avtalslagens ogiltighetsregler, inte relevanta. Avtalet är ogiltigt på grund av att det saknas behöriga parter.

De olika rättssubjekten; fysisk person respektive juridisk person är centrala för förståelsen av personrätten. När det gäller juridiska personer så måste man veta vem som tecknar den juridiska personens firma. Vem som är firmatecknare beror på vilken juridisk person som vi ska sluta ett avtal med. I filmen JKFLive Avsnitt 1 går jag kortfattat igenom vad som gäller för de vanligaste juridiska formerna i den svenska rättsordningen. När vi pratar om utländska rättssubjekt så blir bilden mer komplicerad och vad som gäller för dessa rättssubjekt kommer jag att behandla en annan film.

Titta på filmen ovan för en introduktion i ämnet personrätt.

På våra styrelseutbildningar får Du lära Dig mer om vad som gäller så att Du kan undvika att begå misstag som i värsta fall kan bli kostsamma för företaget.

Löven på träden börjar så sakteliga bli gula och kommer snart att falla ned på marken. Ett säkert tecken på att sommaren börjar gå mot sitt slut och att hösten är i antågande. Dessa, naturens tecken, kommer varje år med automatik och om Du har koll på läget rörande Dina åtaganden inför hösten så kommer det att flyta på som vanligt. En del av våra åtaganden återkommer varje år vid samma tidpunkt. Om Du har lagt in dem i JKF-Time programmet så får Du automatiskt en påminnelse i god tid före deadline och Du slipper obehagliga överraskningar. Att gå in i hösten med koll på läget är skönt och skapar utrymme för nya intressanta projekt och utmaningar. Somliga säger att en planerad tillvaro skapar för lite utrymme för spontanitet men det är i själva verket tvärtom. En planerade tillvaro skapar förutsättningar för spontanitet genom att Du inte behöver oroa Dig för att överraskningar ska dyka upp.

Om Du vill lär Dig mer om JKF-Time Management titta på våra YouTube filmer här.

Om Du inte har tillgång till JKF-Time programmet kontakta oss här.

Om Du vill prenumerera på JKF-Time Boost registrera Dig här.

Trevlig helg 🙂
Krister Frost

Människans hjärna är fantastisk, men den är inte speciellt bra på att lagra ”att göra” listor och att skicka påminnelser. Om Du har något viktigt som Du ska göra om kanske en vecka eller ännu senare. Så kommer hjärnan att skicka påminnelser gång på gång till Ditt medvetande för att försäkra sig om att Du inte glömmer bort det viktiga åtagandet. Varje gång en sådan påminnelse skickas så blir Du ”störd” och tappar lite fokus på det Du håller på med just då. Om det är så att Du vaknar mitt i natten med en tanke ”…jag får inte glömma att göra…”  då är det verkligen dags att se över Ditt påminnelse system.
Din hjärna behöver lugn och ro och total avkoppling från uppgifter som den inte är bra på för att Du ska kunna utnyttja Din hjärnas fulla kapacitet.
Om Du använder ett pålitligt påminnelsesystem som Du verkligen litar på, då kan Du koppla av och njuta mer av tillvaron.

JKF-Time programmet är ett verktyg som Du och Din hjärna behöver.

Om Du vill lär Dig mer om JKF-Time Management titta på våra YouTube filmer här.

Om Du inte har tillgång till JKF-Time programmet kontakta oss här.

Trevlig helg 🙂
Krister Frost

Det spelar ingen roll hur fort Du springer om Du inte vet åt vilket håll du ska springa för att nå målet.

Nu är det sista fredagen den här månaden och det vore nog bra att passa på att göra en månadsgenomgång av Dina åtaganden. Öppna JKF-Time programmet och öppna därefter Dina viktigaste fokusområden. Titta igenom vilka aktiviteter som finns registrerade under respektive fokusområde. Tänk igenom om de registrerade aktiviteterna är de som snabbast kommer att leda Dig framåt mot Dina mål i respektive fokusområde. Lägg till respektive ta bort aktiviteter så att Du känner att Du har kontroll över området. När det är gjort kommer Du att må bättre och Du kan med gott samvete ta lite ledigt över helgen

Om Du inte har tillgång till JKF-Time programmet kontakta oss här.

Om Du vill prenumerera på JKF-Time Boost registrera Dig här.

Trevlig helg 🙂
Krister Frost

Veckogenomgång,
ett bra sätt att hålla sig uppdaterad!

Fördelen med att planera nästa veckas aktiviteter redan idag, fredag em, är att Du blir mentalt bättre förberedd när aktiviteterna väl ska utföras, vilket i allmänhet leder till bättre resultat.
(”Strutsmetoden” – stoppa huvudet i sanden är ingen bra metod)

I JKF-Time programmet får Du varje måndag morgon ett mail med de aktiviteter angivna där Du har ett påminnelsedatum som passerats eller datumet ligger inom 8 dagar.
Om Du tittar i senaste mailet, som kom i måndags, så ser Du där Dina åtaganden. Öppna programmet och stäng de aktiviteter som redan utförts. När Du ändå är inloggad, 🙂 , ta en snabb titt på kommande aktiviteter och omvärdera de aktiviteter som har påminnelsedatum inom 10 kalenderdagar. Ändra datum på de aktiviteter som Du inte vill få med i måndagens mail.

Tänk vad skönt det blir på måndag morgon när Du slipper överraskningar i påminnelsemailet !

Om Du inte har tillgång till JKF-Time programmet kontakta oss här.

Om Du vill prenumerera på JKF-Time Boost registrera Dig här.

Trevlig helg 🙂
Krister Frost

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha