Hej

Då var första föreläsningen i kursen Grundläggande juridik genomförd.
Det mesta fungerade och nu håller datorn på att tanka upp filmerna så de kommer ut på kurshemsidan om någon timma eller så.

När jag lyssnade genom en del av föreläsningen så upptäckte jag att jag missade en sak när vi pratade om brott och straff. Jag nämnde att det inte uttryckligen sägs i en del rättsregler att det krävs uppsåt för att rättsfaktum ska var uppfyllt. Det finns en speciell regel i brottsbalken 1 kap.2 § st.1 som lyder: En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen.” I och med den paragrafen så behöver man inte i alla andra paragrafer upprepa att det krävs, uppsåt. Det jag inte nämnde var att det i vissa fall kan vara ett brott att vara vårdslös, om det uttryckligen sägs i paragrafen. Ett exempel är brottet ”vållande till annans död”. Brottsbalken 3 kap. 7 § lyder: ”Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse….”.

Jag ser att en del av Er har loggat in på kurshemsidan, strålande :).

Skriv gärna Era synpunkter om dagens föreläsning, ris eller ros.

Vi syns snart igen
Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

Hej

Välkomna till kursen i Entreprenadjuridik vid Mälardalens högskola.

Vi kör igång tisdagen den 16 januari kl 13.15

Nu är det full fart med förberedelserna. Det ska bli kul att introducera en del nyheter i kursen.

Sköt om Er 🙂
Vi ses på tisdag
MVH
Krister

Hej

Då var första föreläsningen i kursen Entreprenadjuridik genomförd.

Det gick väl ganska ok, lite strul med inspelningen i början men jag har fixat till det med backup ljud, tur man har svångrem och hängslen 🙂
Filmerna kommer ut sent i kväll på kurshemsidan

Jag kände att det blev lite oklart när det gäller terminologin ”författning” kontra ”föreskrift”.
Det är så att ordet ”föreskrift” används i Regeringsformen 8 kap. 1 § och betyder där: lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter samt kommunala föreskrifter.
Ordet författning förekommer i litteraturen och i Författningssamlingsförordning (1976:725). Definitionen finns i 1 § ”I denna förordning förstås med författningar: lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter,” paragrafen fortsätter med en definition av allmänna råd: ”allmänna råd: sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.” Om Ni fortsätter att läsa i 27 § i förordningen så står det: ”Allmänna råd skall tryckas eller på annat sätt mångfaldigas och tillhandahållas allmänheten. Vare sig de är sammanförda med författning eller upprättas fristående kan de intagas i författningssamling. Är de sammanförda med författning, skall tydligt utmärkas vilka regler som är författningsföreskrifter och vilka regler som är allmänna råd.”

I SFS (Svensk författningssamling) införes endast lagar (antagna av riksdagen) och av regeringen utfärdade förordningar.

Krångligt?
Ja, men oroa er inte vi kommer att komma tillbaka till detta många gånger under kursen.

Skriv gärna lite synpunkter om första föreläsningen, ris eller ros.

Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

 

Hej

Välkomna till kursen i Entreprenadjuridik vid Mälardalens högskola.

Vi kör igång måndagen den 15 januari kl 15.15

Nu är det full fart med förberedelserna. Det ska bli kul att introducera en del nyheter i kursen.

Sköt om Er 🙂
Vi ses på måndag
MVH
Krister

Hi

Now you can find a sample exam on the Course Homepage.

Merry Christmas and Happy New Year

/Krister

Hi

I am not satisfied with todays lecture 🙁
I don’t know how you survived 😉

I must try to find another way of presenting the material.
Please, give me some advice.
Maybe I can put out the video before the lecture and also the different cases and then we can discuss the cases on the lecture, instead of me standing there reading from the computer.

Well, next lecture will be different. No cases to go through. 🙂

Have a nice weekend and take care 🙂
Best regards,
Krister

Hi

First lecture is done. It was a bit tough, always same nervousness for the first lecture. It seems that I will never get used to stand in front of people and talk. Anyway, it is done now.

I have send out a login mail for the course homepage. If you did not get it, please check your folder for Junk Mail, maybe it ended up there 🙁

The movies from today’s lecture is now on homepage. I am a little behind with slides for next lecture, but it will come out tomorrow. Hope you have time to print it out before next lecture.

Don’t forget to order the literature for the course. I just got information that the Law Text Compendium is available at Student Desk. Please buy it and bring it to next lecture.

So, what Do you feel, so far, about the course. Any feedback to me? Good or bad? Please let me know.

Take care 🙂

Best regards
Krister

To all New Students Autumn 2017

Welcome to the new course Introduction to Commercial Law.
The first year with the new syllabus focusing on EU Law, Contract Law and IP Law.

In the course we will use a lot of modern tecnology e.g. management program, student learning plattform, Webinars, internet and social media.

I hope we will have an interesting time together for 10 weeks, from November 6, and that we will have some good discussions on this blogg.

See you soon 😉
Best regards
Krister

Hej igen

Då var seminariet för inlämningsuppgiften avklarat.

Det var ett par tuffa dagar för mig och säkert för Er också 🙂
Jag tycker att Ni har gjort ett bra jobb och att Ni var engagerade under seminariet. Det är så roligt att jobba med studenter som verkligen vill lära sig lite nya saker.

För Er som ska komplettera inlämningsuppgiften, tänk på att Ni ska skicka in skattefilen till mig. Inte en pdf fil med deklarationsblanketterna. Skattefilen har filändelsen .SKT

Jag vill gärna ha Er feedback både på själva inlämningsuppgiften och på seminariet.
Vad var bra respektive dåligt? Hur kan jag förbättra uppgiften?

Sköt om Er 🙂
MVH
Krister

 

© 2018 Suffusion theme by Sayontan Sinha